Image
17.4.2014 0 Comments

Finanční riaditelia sú často technologickými evanjelistami

Blesk_financni riaditelia.jpg Spoločnosti Oracle a Accenture zorganizovali štúdiu o prínosoch, ktoré môžu moderné technológie priniesť riadeniu firemných financií - ide oprieskum Empowering Modern Finance: The CFO as Technology Evangelist.

Finanční riaditelia (CFO) i zamestnanci zaoberajúci sa primárne reportingom bývajú často vnímaní ako konzervatívna časť firmy. Nová štúdia však ukazuje, že i oni sú si vedomí úlohy inovácií pri efektívnejšom riadení podnikových procesov. Finanční riaditelia dnes pôsobia často priamo ako propagátori, evanjelisti moderných technológií.

Hlavné zistenia štúdie

Finanční riaditelia veľkých podnikov si obvykle bývajú dobre vedomí prínosov moderných technológií, napr. cloud computingu, pre finančné riadenie firmy i pre podnikanie ako celok. Uznávajú úlohu cloudu pri tvorbe rozpočtov, plánov a prognóz. Progresívne finančné oddelenia používajú na svoju prácu i sociálne siete a ďalšie nástroje na spoluprácu, mobilné aplikácie alebo sofistikované analytické nástroje (spracovanie veľkých objemov dát, data mining, business intelligence...). Pomocou nich chcú zdieľať vízie, stratégie a aktivity všetkých spolupracujúcich útvarov v podniku.

Medzi ambíciami finančných riaditeľov a realitou však často nepanuje súlad, pred CFO stále stojí mnoho práce. Priveľa spoločností sa i pri kľúčovom rozhodovaní napríklad stále spolieha na zastarané, neaktuálne dáta. Často sa tak deje pre problémy s konsolidáciou početných a oddelených podnikových informačných systémov. Informácie potrebné na rozhodovanie nie sú preto k dispozícii v konzistentnej podobe v rámci celého podniku.

Nová štúdia však oproti skorším prieskumom ukazuje značný posun v tom, ako CFO sami vnímajú svoju úlohu. Finanční riaditelia sa v minulosti sústredili takmer výhradne na bezprostredné prevádzkové problémy, ako je sledovanie nákladov, nestabilita (volatilita) podnikania alebo ťažkosti vyplývajúce zo zložitej organizačnej štruktúry podnikov. Teraz sa finanční riaditelia stále viac zameriavajú na procesy automatizácie, konsolidáciu rôznych systémov a reportovanie v reálnom čase, čo všetko pokladajú za potrebné na zvýšenie prevádzkovej efektivity. Viac ako polovica respondentov prieskumu uviedla ako svoje hlavné priority vyššiu flexibilitu, schopnosť rýchlejšej reakcie a zdokonalenie analytických procesov.

Výsledky v číslach

Takmer tri štvrtiny finančných manažérov považujú nové technológie, ako je cloud computing, mobilné technológie a sociálne médiá, za prostriedky, ktoré zmenia štruktúru a prevádzku finančných oddelení podnikov.
  • I napriek tomu sa iba 20 % manažérov domnieva, že ich finančné oddelenie má k dispozícii špičkové technológie. V prípade obchodných oddelení je o implementácii najmodernejších technológií oproti tomu presvedčených 43 % respondentov prieskumu.
  • 50 % respondentov z regiónu EMEA (Európa, Blízky východ, Afrika) uviedlo, že v posledných dvoch rokoch došlo v ich spoločnosti k nárastu počtu finančných analytikov. Vznik týchto nových pracovných miest zrejme odráža rastúci dopyt po talentovaných ľuďoch s hlbšou znalosťou obchodných a analytických procesov.

Až 70 % respondentov prieskumu verí, že tieto nové stratégie zmenia i spôsob fungovania finančných oddelení. Iba 5 % respondentov považuje za hlavnú prekážku implementácie nových technológií pri riadení financií nedostatok podpory zo strany vrcholového manažmentu. Problémom nie je primárne ochota, ale schopnosť: 38 % respondentov uviedlo ako kľúčový problém nedostatok kvalifikácie/know-how existujúci v tomto smere v rámci podniku.


Mohlo by Vás zaujímať

Technológie

Google naučil umelú inteligenciu narábať s vlastnou pamäťou

20.10.2016 00:22

Londýnska dcérska spoločnosť Googlu Deep Mind urobila prielom vo vývoji „myslenia“ počítačov vytvorením strojového učenia, ktoré kombinuje neurónové siete s konvenčnou počítačovou pamäťou. Neurónová ...

Technológie 1

Japonský robot Kengoro sa dokáže ochladzovať potením. Funguje to trikrát lepšie ako chladenie vzduchom

19.10.2016 00:16

Rovnako ako ľudské svaly aj motory, ktoré poháňajú roboty, generujú veľké množstvo tepla. Ale na rozdiel od ľudí roboty doteraz nemohli ochladzovať svoje mechanizmy potením. Robot zhotovený na Toki ...

Technológie 1

Inteligentná čelenka vám sprostredkuje sny podľa vlastného výberu

18.10.2016 00:22

Vo filme Inception z roku 2010 dostane hlavná postava zložitú úlohu implantovať spomienky do niečej mysle počas sna. A zdá sa, že zámerné vyvolávanie snov môže byť čoskoro realitou mimo filmového plát ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá