Image
24.10.2016 0 Comments

Ericsson zverejnil hospodárske výsledky za tretí štvrťrok 2016

HLAVNÉ ÚDAJE ZA 3. ŠTVRŤROK

•        Vykázané tržby a tržby upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov medziročne poklesli o 14 %, predovšetkým v dôsledku vývoja v segmente Siete, kde vykázané tržby klesli o 19 %.
•        Negatívne trendy v odvetví z prvej polovice roka 2016 ešte zrýchlili. Hlavným dôvodom je nižší dopyt po mobilnom vysokorýchlostnom pripojení, najmä na trhoch so zhoršeným makroekonomickým prostredím.
•        Hrubá marža medziročne poklesla na 28,3 % (33,9 %) z dôvodu nižších tržieb v oblasti kapacity mobilného vysokorýchlostného pripojenia, vyššieho podielu tržieb za služby a nižších tržieb v segmente Siete.
•        Prevádzková marža sa medziročne znížila na 0,7 % (8,6 %) v dôsledku nižšej hrubej marže a nižších tržieb, čo čiastočne kompenzovali nižšie prevádzkové výdavky.
•        Súčasné trendy v odvetví naznačujú trochu slabší rast sezónnych tržieb, než je medzi 3. a 4. štvrťrokom obvyklé. Negatívny dopad na tržby bude mať tiež obnovená zmluva o manažovaných službách v Severnej Amerike so zníženým rozsahom. Podľa očakávania má v oblasti mobilného vysokorýchlostného pripojenia v krátkodobom horizonte prevládať aktuálny obchodný mix tržieb za pokrytie a kapacitu.
•        Program znižovania nákladov a zvyšovania efektivity smeruje k svojmu cieľu. Realizujeme aj ďalšie krátkodobé opatrenia, najmä pokiaľ ide o znižovanie nákladov na predaj, s cieľom prispôsobiť prevádzku slabšiemu dopytu po mobilnom vysokorýchlostnom pripojení.
•        Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol hodnoty –2,3 (1,6) miliardy švédskych korún. Za účelom zlepšenia toku hotovosti v krátkodobom i dlhodobom horizonte sú preto prijímané prevádzkové a štrukturálne opatrenia.

V prvej polovice roka 2016 malo na mnoho dôležitých trhov v regiónoch, ako je Latinská Amerika, Stredný východ či subsaharská Afrika, dopad zhoršené makroekonomické prostredie. Tento negatívny vývoj sa v 3. štvrťroku zrýchlil a na týchto trhoch tak záporne ovplyvnil tržby v oblasti pokrytia a kapacity mobilného vysokorýchlostného pripojenia. Okrem toho boli tržby za kapacitu v Európe nižšie než v minulom roku. To súhrnne viedlo k významnému odchýleniu od očakávaní spoločnosti a jej vyhlásením v súvislosti so správou za 2. štvrťrok – výsledkom je tak skoršie oznámenie predbežných tržieb a marží za 3. štvrťrok, a to 12. októbra 2016.

Vykázané tržby a tržby upravené pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov medziročne poklesli o 14 %, pričom tržby boli nízke najmä na konci štvrťroku. To poukazuje na zrýchlenie negatívnych trendov v oblasti tržieb v porovnaní s 2. štvrťrokom, kedy medziročný pokles tržieb, upravených pre porovnateľné jednotky a zohľadňujúce zmeny výmenných kurzov, dosiahol 7 %. K uvedenému poklesu došlo najmä v dôsledku vývoja v segmente Siete, kde sa pokles vykázaných tržieb zhoršil zo 14 % v 2. štvrťroku na 19 % v 3. štvrťroku.

Podľa očakávaní klesli tržby v Severnej Amerike, najmä z dôvodu nižších tržieb v segmente Profesionálne služby. Jeden zákazník okrem toho ešte viac znížil svoje investície do mobilného vysokorýchlostného pripojenia. Tržby v Číne poklesli o 7 %, predovšetkým v dôsledku nižších tržieb v oblasti 3G, pričom zavádzanie 4G pokračovalo na vysokej úrovni. V Indii spôsobili ďalší horší štvrťrok odložené aukcie spektra. Prechod z 3G na 4G naďalej prispieval k rastu tržieb v regióne juhovýchodnej Ázie a Oceánie.

Tržby v oblastiach cieleného rastu zaznamenali pozitívny vývoj a medziročne vzrástli o 3 %, najmä vďaka segmentom Cloud a IP a službám spojeným s prevádzkovou a obchodnou podporou (OSS a BSS). Oblasti cieleného rastu teraz celkovo tvoria 21 % tržieb skupiny. Strategické partnerstvo sa spoločnosťou Cisco k dnešnému dňu prinieslo viac ako 60 zákaziek.

Súčasné trendy v odvetví naznačujú trochu slabší rast sezónnych tržieb, ako je medzi 3. a 4. štvrťrokom obvyklé. Negatívny dopad na tržby bude mať tiež obnovená zmluva o manažovaných službách v Severnej Amerike so zníženým rozsahom. Podľa očakávaní má v oblasti mobilného vysokorýchlostného pripojenia v krátkodobom horizonte prevládať aktuálny obchodní mix tržieb za pokrytie a kapacitu.

Ziskovosť
Prevádzkový príjem klesol na 0,3 (5,1) miliardy švédskych korún v dôsledku nižších tržieb v segmente Siete a nižšej hrubej marže. Prudké zníženie hrubého príjmu nevyrovnal ani pozitívny vplyv programu znižovania nákladov a zvyšovania efektivity.
Hrubá marža medziročne poklesla na 28 % (34 %) z dôvodu nižších tržieb v oblasti kapacity mobilného vysokorýchlostného pripojenia, vyššieho podielu tržieb za služby a nižších tržieb v segmente Siete.
Príjmy z predaja práv k duševnému vlastníctvu zaznamenali medziročný a mierny medzištvrťročný pokles. V danom štvrťroku predstavujú Príjmy z predaja práv k duševnému vlastníctvu aktuálne portfólio zmlúv o predaji práv k duševnému vlastníctvu.

Znižovanie nákladov na zaistenie stability a konkurencieschopnosti
Program znižovania nákladov a zvyšovania efektivity bol spustený v novembri 2014 a v 2. štvrťroku roka 2016 bol rozšírený. Vo všetkých oblastiach tohoto programu teraz realizujeme príslušné opatrenia. Medzi kroky, prijaté v tomto štvrťroku, patria napríklad opatrenia na zníženie počtu zamestnancov, ktoré boli oznámené a spustené vo Švédsku, v USA, vo Fínsku, v Španielsku a v Spojenom kráľovstve. Smerujeme k cieľu znížiť v druhej polovici roka 2017 ročnú úroveň „run rate“ pre prevádzkové výdavky, s výnimkou nákladov na reštrukturalizáciu, na 53 miliárd švédskych korún.

Budeme tiež realizovať ďalšie krátkodobé opatrenia, najmä pokiaľ ide o znižovanie nákladov na predaj, s cieľom prispôsobiť prevádzku slabšiemu dopytu po mobilnom vysokorýchlostnom pripojení.

Tok hotovosti
Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti dosiahol hodnotu –2,3 miliardy švédskych korún, predovšetkým z dôvodu nižšieho objemu obchodných záväzkov v dôsledku nižšieho dopytu. Keďže tok hotovosti medzi jednotlivými štvrťrokmi kolíše, mal by byť posudzovaný na základe celoročných výsledkov. Za účelom zlepšenia toku hotovosti v krátkodobom i dlhodobom horizonte sú prijímané prevádzkové a štrukturálne opatrenia. Objem čistej hotovosti na konci štvrťroku dosiahol 16,3 miliardy švédskych korún.

Realizácia stratégie
Ericsson sa nachádza uprostred procesu významnej transformácie spoločnosti. Výzvy i príležitosti vyplývajú tiež z rýchleho vývoja technológií, rôznorodých nových požiadaviek zákazníkov či zbližovania IT, médií a telekomunikácií. Dôraz je kladený na rýchlosť a optimalizáciu realizácie – k tomu má dopomôcť nová štruktúra spoločnosti, ktorá bola navrhnutá tak, aby spĺňala nároky na efektivitu a hospodárnosť.

Daná stratégia vychádza z troch kľúčových prvkov: efektivity a rozsahu našej hlavnej činnosti, investícií do novej príjmovej základne a silnej tvorby toku hotovosti. Súhrn týchto prvkov nám umožní nielen získať vedúce postavenie aj na vznikajúcom širšom trhu 5G – od technológií po nové obchodné modely a služby- , ale zároveň sa stáť silným obchodným partnerom pre súčasných i nových zákazníkov.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

MV: Občianske s elektronickým podpisom možno vybaviť aj v sobotu

03.12.2016 00:10

Občianske preukazy so zaručeným elektronickým podpisom si občania budú môcť vybaviť aj túto sobotu. Otvorené budú všetky pracoviská dokladov v Bratislave, a to od 08:00 do 13:00. V tom istom čase vyba ...

Tlačové správy

Správca národnej domény .sk pripravuje inovácie a natrvalo znižuje ceny

02.12.2016 14:00

Slovenské domény zaregistrujete od nového roku za polovicu Spoločnosť SK-NIC, a.s., správca národnej domény .sk, od roku 2017 natrvalo znižuje cenu domén. Firmy aj fyzické osoby si tak budú môcť od n ...

Tlačové správy

Európski lídri digitalizácie sa v Bruseli dohodli – internet potrebujú aj v Afrike!

02.12.2016 13:50

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, belgický podpredseda vlády Alexander De Croo a podpredseda Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip dnes v Bruse ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá