Image
15.6.2016 0 Comments

Vytvárame WWW stránky / 12. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál

V tejto časti nášho seriálu sa budeme venovať tagom, ktoré sme doteraz vynechali. Aby to bolo prehľadnejšie, budú uvádzané podľa abecedy. Najprv by som sa však venoval vašim emailovým ohlasom na formuláre. Prišlo mi niekoľko e-mailov, v ktorých ma žiadate o opravu vami vytvoreného formulára, pretože nie je funkčný. Väčšinou ide o chybu, keď sa namiesto priameho odoslania v emailovom klientovi iba otvorí nová správa s vyplneným príjemcom. Všetky tieto formuláre mali niekoľko spoločných chýb. Ak teda vytvárate formulár, vždy pomenujte všetky jeho položky a hodnoty píšte vždy do úvodzoviek. Ak chcete mať prijaté e-maily v čitateľnej podobe, použite pre tag form parameter enctype="text/plain".

Tag Acronym
Je to jeden z nových elementov štandardu HTML 4.0, používaný napríklad v prehliadačoch pre nevidiacich používateľov. Slúži na vysvetlenie pojmu alebo skratky. Bežné vizuálne prehliadače tento tag ignorujú.

<ACRONYM title="HyperText Markup Language">HTML</ACRONYM>

Ak prejdete myšou ponad HTML, v bežnom prehliadači sa vám zobrazí vysvetlenie tejto skratky. V prehliadači reprodukujúcom text pomocou zvuku sa význam skratky uvedený parametrom title prečíta.

Tag Address
Tento tag patrí medzi tie málo používané. Slúži na ohraničenie údajov, ako sú adresa alebo meno autora. Ako bude tento tag zobrazený, to závisí od prehliadača, ale väčšina používa kurzívu.

</ADDRESS>
<A href="mailto:ikulman@pcrevue.com">Igor Kulman</A><BR>
Autor seriálu Vytvárame WWW stránky<BR>
</ADDRESS>Tag Applet


Tento tag sa niekedy používal na vkladanie appletov (napísaných napríklad v Jave), ale aktuálny štandard HTML odporúča používať namiesto neho element Object, o ktorom bola reč v predošlej časti.

Tag Blockquote
Používa sa na označenie textu, ktorý je citovaný z iného zdroja. Výsledok opäť záleží na prehliadači – Internet Explorer tento text odlišuje odsadením od ľavého okraja stránky. Tento tag má jediný dôležitý parameter – cite, ktorý obsahuje adresu dokumentu, z ktorého citácia pochádza.

<BLOCKQUOTE cite="http://www.tipyatriky.sk/stranky.php?id=www5">

<P>Týmto spôsobom zapisujeme farbu v tvare #rrggbb, ktorý vyjadruje pomer základných farieb (červená, zelená. modrá). Pre každú farbu sú určené dve miesta, preto s takýmto spôsobom dá definovať 16 581 375 farieb. Ak chceme napísať červený text. použijeme  tag Font s parametrom Color a hodnotou red alebo #FF0000.</P>

</BLOCKQUOTE>


Týmto spôsobom zapisujeme farbu v tvare #rrggbb, ktorý vyjadruje pomer základných farieb (červená, zelená. modrá). Pre každú farbu sú určené dve miesta, preto s takýmto spôsobom dá definovať 16 581 375 farieb. Ak chceme napísať červený text. použijeme tag Font s parametrom Color a hodnotou red alebo #FF0000.

Tag Cite
Ďalším spôsobom, ako označiť text citovaný z iného zdroja, je použitie tagu Cite. Výsledok opäť závisí od prehliadača – Internet Explorer zobrazuje tento text kurzívou.
Obyčajný text <CITE>a text, ktorý bude citovaný</CITE>.
Obyčajný text a text, ktorý bude citovaný.

Tagy DL, DT a DD
Tagy DL, DT a DD sa používajú na vytváranie tzv. definičných zoznamov. Tieto zoznamy sa používajú najmä pri vytváraní slovníkov pojmov.
DL – tento párový tag označuje začiatok a koniec zoznamu
DT – označuje termín (text zarovnaný k ľavému okraju)
DD – vysvetlenie termínu (text odsadený od ľavého okraja)

<DL>
<DT>WWW
<DD>Skratka pre World Wide Web
<DT>PC Revue
<DD>Počítačový magazín.
</DL>

 

WWW
       Skratka pre World Wide Web
PC Revue
       Počítačový magazín.


Tagy Del a Ins
Tieto tagy sa používajú len veľmi zriedka. Používajú sa napríklad v právnych dokumentoch, aby bolo možné rozlíšiť, ktoré časti boli do dokumentu pridané alebo z neho odstránené. Obidva majú dva parametre:

cite – adresa dokumentu, ktorý obsahuje informácie o dôvodoch vykonanej zmeny
datetime – určuje dátum a čas, keď bola zmena vykonaná

<P>
Cena za tovar je <DEL datetime="2002-07-10T13:52:10-15:00" cite="preco.htm">4000</DEL><INS datetime="2002-07-10T13:52:10-15:00" cite="dovod.htm">5800</INS> Sk.
</P>

Tag DFN
Ďalší z málo používaných tagov. Hovorí prehliadaču, že okolitý text je definíciou výrazu uzatvoreného v tomto párovom tagu. Ten­ to text je obyčajne zobrazený kurzívou.

A sa povie <DFN>Opera 6.02</DFN>, myslí sa tým prehliadač zo Škandinávie

A sa povie Opera 6.02, myslí sa tým prehliadač zo Škandinávie

Tag Div
Tento tag slúži na ohraničenie určitej časti textu. Využíva sa najmä v kaskádových štýloch, kde označuje blok textu, ktorý má určitý štýl. Má tri dôležité parametre:

class – trieda, ktorá má byť na text použitá
style – použitý štýl formátovania písma
align – zarovnávanie bloku

Je zaujímavé, že väčšina prehliadačov vkladá pred uvádzací a ukončovací tag koniec riadka.

Tento text je normálny, <div> tento uzavretý od tagu div </div> a tento je za tagom div.

Tento text je normálny,
tento uzavretý od tagu div
a tento je za tagom div.

Tag EM
Tento tag sa používa na zvýraznenie nejakej časti textu. In­ terpretácia závisí od prehliadača. Internet Explorer tento text zvýrazňuje kurzívou.

Toto je normálny text <em>a text, ktorý má byť zvýraznený</em>.

Toto je normálny text a text, ktorý má byť zvýraznený.

Záver
To je na tento mesiac o HTML všetko. Nabudúce budeme pokra­ čovať tagmi, ktoré boli doteraz vynechávané.

 

 

Autor: Igor Kulman

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na to

Ako zbaviť fotky hmly

08.12.2016 11:59

Hmla alebo dym sú často veľmi kreatívne nástroje. No všetkého veľa škodí. Fotka potom stráca kontrast a v podstate na nej nič nevidieť. Hmlu môžete neraz následnými úpravami odstrániť alebo zredukovať ...

Ako na to

Užitočné SW nástroje

08.12.2016 11:53

AllDup v4.0.3 Určenie: program na vyhľadávanie a odstraňovanie duplicitných súborov Vlastnosti: duplicitné súbory sa vyhľadávajú len na zvolených diskových jednotkách alebo len v rámci vybraných ...

Ako na to

Fotografovanie s bleskom

08.12.2016 11:47

Ak máte moderný fotoaparát so vstavaným alebo externým bleskom, zdá sa vám téma článku triviálna. Jednoducho nastavíte vhodný režim, vyberiete najlepšiu kompozíciu záberu, exponujete a o zvyšok sa už ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá