Image
5.5.2016 0 Comments

Seriál: Linux / ZoneMinder

Táto časť seriálu je pokračovaním predošlej, v ktorej sme sa začali venovať kamerovým dohľadovým systémom. Predstavili sme vám niektoré základné pojmy a nainštalovali nevyhnutné komponenty modelu LAMP. OS tak máme pripravený na inštaláciu ďalšieho softvéru.

Inštalácia aplikácie ZoneMinder

Postup inštalácie rozčleníme do ôsmich základných krokov:

1. Inštaláciu začneme pridaním nového tzv. osobného archívu balíčkov, resp. osobného repozitára (PPA – Personal Package Archives) do zložky /etc/apt/sources.list.d, pričom okrem pridania repozitára dôjde k automatickému stiahnutiu tzv. verejného (public) kľúča GPG, pomocou ktorého apt overuje originalitu údajov stiahnutých z daného zdroja:

sudo add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder-master

sudo apt-get update

2. Pokračujeme stiahnutím a inštaláciou balíčka ZoneMinder:

sudo apt-get install zoneminder

3. Vytvoríme databázu zm vrátane všetkých jej tabuliek a následne vykonáme (execute) výraz (database statement), ktorým pridelíme používateľovi zmuser s heslom zmpass príslušné práva na prácu s databázou zm:

sudo mysql -uroot -p < /usr/share/zoneminder/db/zm_create.sql

mysql -uroot -p -e "grant select,insert,update,delete,create,alter,index,lock tables on zm.* to 'zmuser'@localhost identified by 'zmpass';"

4. Povolíme modul CGI (Common Gateway Interface) mod_cgi.so, ďalej modul mod_rewrite.so (dynamická úprava URL s použitím regulárnych výrazov) a zaradíme konfiguračný súbor zoneminder.conf do konfigurácie Apache servera:

sudo a2enmod cgi rewrite

sudo a2enconf zoneminder

5. Zmeníme vlastníka zložky api a celého jej obsahu a vlastníka základného konfiguračného súboru aplikácie ZoneMinder na používateľa a skupinu www-data:

sudo chown -R www-data:www-data /usr/share/zoneminder/www/api

sudo chown www-data:www-data /etc/zm/zm.conf

6. Reštartujeme Apache server a aplikáciu ZoneMinder:

sudo service apache2 restart

sudo service zoneminder restart

7. Na adresný riadok internetového prehliadača zadáme postupne tieto adresy:

a) localhost/zm – výstupom by malo byť samotné okno – web GUI aplikácie ZoneMinder (použijeme prihlasovacie meno admin, heslo necháme prázdne)

b) localhost/zm/api – výstup by mal obsahovať niekoľko farebných informačných pruhov týkajúcich sa CakePHP (Rapid Development Framework)

c) localhost/zm/api/host/getVersion.json – informácia o verzii ZoneMinder a API

8. Prvý krok, ktorý vykonáme ihneď po spustení ZoneMinder, je kontrola riadka PATH_ZMS v nastaveniach Options -> Paths; hodnota riadka má byť /zm/cgi-bin/nph-zms, ak to tak nie je, vykonáme zmenu a reštartujeme ZoneMinder, hneď potom zaškrtneme riadok OPT_USE_AUTH v nastaveniach Options -> System, systém nás automaticky odhlási a vyžiada prihlasovacie údaje; ide o meno a heslo používateľa databázy zm, ktoré môžeme zmeniť napr. cestou Webmin.

Používanie ZoneMinder

V tomto momente by sme mali mať na našom PC nainštalovanú aplikáciu ZoneMinder, ktorú budeme v našom prípade používať prostredníctvom jej web GUI. Bez toho, aby sme vykonávali akúkoľvek ďalšiu konfiguráciu, sa pokúsime pridať novú kameru (začneme kamerou integrovanou v našom PC). Klikneme na tlačidlo ADD NEW MONITOR a nastavíme:

Source Type

Local

Function

Monitor

Device Path

/dev/video0

Capture Width, Height (pixels)

napr. 1280, 720

Po kliknutí na tlačidlo SAVE bude nová kamera pridaná do zoznamu a jej obraz možno sledovať kliknutím na meno kamery v stĺpci NAME. ZoneMinder označuje dostupné zdroje kamier v stĺpci SOURCE zelenou farbou. Je možné, že naša interná kamera nebude prístupná, a to z dôvodu nedostatočných prístupových práv. Po sprístupnení zariadenia video0 na čítanie (sudo chmod 666 /dev/video0) by sme nemali mať ďalšie problémy. Zmenu parametrov konkrétnej kamery vykonávame kliknutím na zdroj uvedený v stĺpci SOURCE. Funkciu, ktorú má ZoneMinder s danou kamerou vykonávať, nastavujeme v stĺpci FUNCTION:

FUNCTION

Opis

None

Monitor je vypnutý, nie je generovaný obraz ani udalosti, nie je vytváraný záznam

Monitor

Je generovaný aktuálny alebo tzv. živý (live) obraz, ktorý sníma kamera, nie sú generované udalosti, nie je vytváraný záznam

Modect

MOtion DEteCTion – je vykonávaná analýza obrazu, sú generované udalosti, pričom po vzniku udalosti je vytváraný záznam

Record

Je vytváraný súvislý záznam, a to nezávisle od toho, či udalosť vznikla, alebo nie

Mocord

Je vytváraný súvislý záznam s automatickým zvýrazňovaním vzniknutých udalostí

Nodect

No DEteCTion – nie je vykonávaná detekcia pohybu, ale v prípade, ak to vyžadujú externé spúšťače, sú generované udalosti

Pridanie externej kamery

Dostávame sa k najzaujímavejšej časti, ktorou je správa externých kamier. Najprv musíme uviesť, že pridanie, resp. nastavenie parametrov novej externej kamery je buď nesmierne jednoduché, alebo veľmi zložité. Problém je v tom, že ZoneMinder ponúka iba veľmi obmedzený zoznam preddefinovaných kamier a autodetekcia externých kamier nie je vždy možná. V prípade, ak poznáme parametre, pomocou ktorých sprístupníme externú kameru, môžeme sa pustiť do konfigurácie jej monitora. V opačnom prípade nám nezostáva nič iné ako hľadať na internete, resp. kontaktovať výrobcu kamery a vyžiadať si potrebné údaje od neho.

Klikneme na tlačidlo ADD NEW MONITOR a nastavíme:

Source Type

Remote

Function

Monitor

Remote Protocol

HTTP alebo RTSP

Remote Host Name

meno:heslo@IPadresa

Remote Host Port

číslo portu

Remote Host Path

cesta k streamu

Capture Width, Height (pixels)

napr. 1280, 720

Obr. 2 Parametre zdroja externej kamery

Po úspešnom pridaní externej kamery nie sme ďalej ničím obmedzovaní a s kamerou, resp. s obrazom snímaným danou kamerou, môžeme vykonávať mnoho činností. Detailný opis práce v ZoneMinder sa dá naštudovať z kvalitne pripravenej dokumentácie, ktorú možno nájsť na domovskej webovej stránke aplikácie.

Zobrazit Galériu
Autor: Marek Sopko

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro 1

Rozšírená realita pomôže školám

17.12.2016 00:05

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť a v školstve to platí ešte mnohonásobne viac. Čo však v prípade, ak si študenti majú pozrieť, ako v reálnom čase pracuje jadrový reaktor? Alebo by chceli vidieť, ...

ITPro

Linux súkromne i pracovne v2.0 (15. časť): SIP (Session Initiation Protocol)

13.12.2016 11:58

Je priam neuveriteľné, aké množstvo užitočných informácií a faktov súvisiacich s IP telefóniou (VoIP) sa skrýva za takou jednoduchou skratkou, ako je SIP. Nejde pritom iba o protokol, ale o mnoho ďalš ...

ITPro

Výzvy a perspektívy mobilných sietí

13.12.2016 11:52

Dostupnosť kvalitného mobilného pripojenia vrátane dostatočnej kapacity na prenos dát považujeme v súčasnosti za samozrejmosť.  O niektorých špecifikách a  perspektívach služieb mobilných operátorov v ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá