Image
5.5.2016 0 Comments

Videokonferenčné riešenie pre vysokú školu

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici (SEVS) ponúka špecializované, úplné univerzitné vzdelávanie v študijných programoch zameraných na medzinárodné vzťahy a environmentálny manažment. Na komunikáciu so zahraničnými univerzitami a partnermi využívala SEVS videokonferenčné riešenie, ktoré však sprevádzalo množstvo komplikácií, spôsobených prepojením odlišných sieťových infraštruktúr. Potreba vybudovania sieťovej infraštruktúry na videokonferenčné riešenie vznikla s myšlienkou vzájomného prepojenia slovenských pobočiek školy aj spojení so zahraničnými partnerskými univerzitami. Prostriedkom na realizáciu tejto myšlienky sa stala videokonferenčná technológia, ktorá potrebuje stabilnú sieťovú infraštruktúru.

Projekt sa začal budovaním kompletnej sieťovej infraštruktúry tak na Slovensku, ako aj v zahraničných partnerských školách. V slovenskej Skalici bola vybudovaná sieťová infraštruktúra v dvoch budovách školy a vytvorené ich optické prepojenie. Nasledovalo vybudovanie sieťovej infraštruktúry na pracovisku v Košiciach a sieťové prepojenie so Skalicou. Teraz majú obe pracoviská rozsiahlu sieťovú infraštruktúru v troch budovách, navzájom prepojených vysokorýchlostnou optickou linkou. Každá budova má vyše 120 používateľských staníc, vlastnú serverovňu s diskovými poľami, IP telefónnu ústredňu, kompletné pokrytie Wi-Fi a IP kamerový zabezpečovací systém so záznamom a alarmom. V každej z budov je niekoľko učební vybavených videokonferenčnou technológiou. Ďalej sa realizovalo prepojenie partnerských univerzít prostredníctvom videokonferenčnej technológie a sieťovej technológie ZyXEL so serverovou centrálou na Slovensku. V tejto etape projektu bolo treba prepojiť centrálu s odlišnými sieťovými infraštruktúrami partnerských európskych škôl, ktorých infraštruktúry mali rôzne výkonnostné a kapacitné parametre. Cieľom tak bolo stabilné a bezpečné spojenie s centrálnym manažmentom na Slovensku. Po úspešnej prvej a druhej etape sa pripravuje tretia, spočívajúca v prepojení ďalších krajín v Európe aj vo svete.

Nasadenie sieťových infraštruktúrnych zariadení ZyXEL pomohlo SEVS vybudovať stabilné a zabezpečené sieťové prepojenie so zahraničnými partnermi, s ktorými vysoká škola spolupracuje pri vzdelávaní, s využitím videokonferenčnej technológie. Na Slovensku bola zriadená zabezpečená a výkonná centrála, ktorá je prepojená s partnerskými koncovými bodmi. Aj keď je videokonferenčná technológia veľmi citlivá na sieťové nastavenie, bezpečnosť komunikácie a prenosovú šírku pásma, podarilo sa vďaka vhodne zvoleným sieťovým prvkom zaistiť stabilné, zabezpečené a vysokorýchlostné prepojenie jednotlivých miest bez rušivých interferencií.


Mohlo by Vás zaujímať

ITPro

Linux súkromne i pracovne v2.0 (13. časť)

09.10.2016 23:19

Sysdig/falco V predošlej časti seriálu sme nástroj Falco definovali ako behaviorálny monitor, ktorý pomocou vopred zadaných pravidiel deteguje podozrivé správanie sledovaných aktivít. Pokiaľ v prípad ...

ITPro

Jednotný digitálny trh je šanca pre pripravených

09.10.2016 00:00

Do piatich rokov sa bude musieť pred dravou a inovatívnou konkurenciou skloniť tretina firiem, ktoré sú dnes vo svojich odvetviach v top dvadsiatke. Podľa predpovede analytikov z IDC budú mať neúspešn ...

ITPro

Systémy na komunikáciu v reálnom čase

09.10.2016 00:00

Ušetrite na chlebíčkoch, vzdelávajte moderne Takmer 70 percent všetkých nákladov na vzdelávacie aktivity firiem pohltí cestovanie, ubytovanie a strava. Osobná účasť zväčša znamená chlebíčky a kávu za ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITAPA 2016 Jesen

Najnovšie videá