Image
4.11.2016 0 Comments

Red Hat Forum 2016: Otvorená digitálna transformácia

Podujatím v Prahe pre región CENE (stredná a severná Európa) rezonovala komunitná atmosféra a snaha o spoluprácu podľa pravidla „každý s každým“. IT musí priniesť do digitálneho biznisu novú kultúru a procesy, ktoré sú rovnako dôležité, ak nie dôležitejšie ako technológie, ktoré sú v podstate len prostriedkom. Aby sa na pódiu vystriedali a v diskusii za stolom aj stretli zdanlivo a možno aj skutočne antagonistickí predstavitelia, napríklad zástupca Českej pirátskej strany Ondrej Profant a riaditeľ serverovej a cloudovej divízie Microsoftu Dalibor Kačmář, to sa môže podariť len na open source fóre.

Za spoločným stolom diskutoval zástupca Českej pirátskej strany Ondrej Profant (v strede) a riaditeľ serverovej a cloudovej divízie Microsoftu Dalibor Kačmář (vpravo)

Riaditeľ serverovej a cloudovej divízie Microsoftu Dalibor Kačmář vysvetľuje dôvody participácie Microsoftu na konferencii open source platformy Red Hat.

Radovan Musil, riaditeľ najväčšieho vývojového centra Red Hat v Brne, predstavuje svoje pracovisko, kde pracuje viac než 1000 ľudí

Podujatie otvorili marketingoví manažéri Iveta Babulenková, Ondrej Marek a riaditeľ vývojového centra Red Hat v Brne Radovan Musil

Komunitnú atmosféru dokresľovali typické červené klobúky Red Hat

Digitálna transformácia

Brian Cornell, viceprezident pre región CENE (stredná a severná Európa), zdôraznil význam evolúcie infraštruktúry od fyzickej cez  virtuálnu až po privátne a verejné cloudy. Evolúcia však prebieha postupne a viaceré etapy sa prekrývajú, takže reálny stav sa dá charakterizovať ako hybridná infraštruktúra. Výhodou open source modelu je aj nepretržitá podpora, priebežná distribúcia zlepšení a opravných balíčkov, samozrejmosť je prístup ku komunitnej znalostnej báze.

Moderné otvorené platformy pre vývojárov

Mike Piech, viceprezident Red Hat JBoss Middleware, zdôraznil význam komunity vývojárov na otvorených inováciách a spolupráci pri vývoji moderných aplikácií. Jadro, výstižnejšie povedané, duša technológií, sa presúva do softvéru. Neustále sa modernizujú aj aplikácie, predovšetkým mobilné, ktoré sú akousi pomyselnou výkladnou skriňou middlewaru v serverovniach či cloude. 

Digitálna transformácia sa týka celého reťazca architektúra – procesy – platformy. Typické znaky prebiehajúcej transformácie sú štandardizácia, virtualizácia, automatizácia, konsolidácia a kontajnerizácia. Každý nový pojem v IT potrebuje určitý čas, aby sa etabloval a osvedčil, prípadne neosvedčil. Ani v prípade kontajnerov či mikroslužieb sa spočiatku nedalo odhadnúť, či sú to len buzzwordy, alebo ide o perspektívne trendy v IT.

V praxi sa namiesto nepružného plánovania osvedčili evolučné zmeny po malých krokoch na báze agilného experimentovania. Malé zmeny si však vyžadujú správnu a predovšetkým flexibilnú architektúru. Na pomyselnom rebríčku flexibility je najnižšie monolitická nepružná, takzvaná PRE-SOA architektúra, nasleduje SOA až po mikroslužby. Pri tradičnej virtualizácii sú služby hostované na virtuálnych serveroch. Pri použití mikroslužieb sú tie zapuzdrené do kontajnerov, ktoré bežia na vhodnej platforme, napríklad Red Hat OPENSHIFT.

Česká pirátska strana koordinuje stratégiu dát na pražskom magistráte

Nie vo všetkých segmentoch sú open source produkty a platformy prijímané rovnako pozitívne. Ondrej Profant za Českú pirátsku stranu, ktorý pracuje na pražskom magistráte ako koordinátor celopražských otvorených dát, konštatoval, že verejná správa nevie s open source pracovať, nevyužíva jeho výhody a má prehnané nároky na funkcie, ktoré v praxi nevyužíva. „Nevie alebo niekedy jednoducho nechce, ak sú kompetentní pracovníci zainteresovaní na nákupe komerčných produktov,“ vysvetľuje Profant. Jeho „straníckym“ poslaním, ktoré sa mu darí plniť, je to, aby všetky údaje, ktoré sú v rôznych informačných systémoch na magistráte, boli prístupné.

Ondrej Profant za Českú pirátsku stranu pracuje na pražskom magistráte ako koordinátor celopražských otvorených dát

„IoT máme na ocasech“

Český Telekom prezentoval riešenie nielen z oblasti cloudu a serverovej infraštruktúry, ale aj z oblasti IoT. „IoT máme na ocasech,“ zdôraznil prezentujúci a myslel to doslova. Senzory na chvostoch kráv podľa charakteristických pohybov spoľahlivo indikujú, kedy sa bude krava teliť. Oznámia túto skutočnosť pracovníkovi farmy spolu so súradnicami GPS, takže ku krave môže včas prísť veterinár. Táto aplikácia IoT je v prípade voľne sa pasúcich kráv pre farmárov neoceniteľná.

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá