Image
20.3.2014 0 Comments

Pri archivácii objemných dát nie je podstatný len hardvér a softvér, kľúčové je vyhodnotenie ich dôležitosti

archivacia_dat.png Bežný používateľ počítača vytvorí a uloží každoročne v priemere niekoľko gigabajtov dát. U domácich používateľov majú na tomto objeme najväčší podiel fotografie a video, v prípade firiem ide o všetky pracovné dokumenty. Len celoročná e-mailová komunikácia často tvorí dátovú záťaž v ráde gigabajtov. Všetky tieto dáta je nevyhnutné nielen ukladať, ale určitú časť z nich aj zálohovať a archivovať. Ako sa s veľkým objemom dát vyrovnať?

Podľa štúdie spoločnosti IDC (International Data Corporation) vzrastie do roku 2020 celosvetovo objem dát na päťdesiatnásobok v porovnaní s rokom 2011. Využívanie a ukladanie takýchto veľkých objemov informácií nesúvisí len s úložným priestorom, ale aj s rozhodovaním, ktoré dáta zálohovať, ktoré archivovať a ako zabezpečiť prístup k dátam kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Viac ako polovica dát nebude nikdy využitá

Kľúčom k riešeniu otázky uchovania veľkých objemov dát je miera ich využiteľnosti. Podstatná časť uložených dát, či už ide o osobné, alebo pracovné dáta, nebude nikdy potrebná. Pri nastavení efektívneho zálohovania a archivácie je preto kľúčová otázka vyhodnocovania, čo treba zachovať a čo môže byť z dátového úložiska po využití odstránené. Všetky dáta je preto najprv nevyhnutné rozdeliť na dve skupiny: dáta s určitou emocionálnou alebo materiálnou hodnotou a bez nej.

Miera zabezpečenia (z pohľadu rizika straty alebo odcudzenia) by mala byť priamoúmerná tejto hodnote. Bežný používateľ dnes často spravuje rodinný archív fotografií iba v digitálnej podobe, jeho strata je pritom peniazmi nevyčísliteľná. Firmy spravujú dáta, ktorých hodnota je, naopak, často veľmi presne vyčísliteľná. Robustné riešenie na zabezpečenie digitálnych dát preto zohráva stále väčšiu úlohu.

Ideálne riešenie na správu, zálohovanie a archiváciu dát nezahŕňa len hardvérovú a softvérovú časť, ale aj nastavenie politík na jednoznačné vyhodnotenie dôležitosti dát. S tým súvisí aj zabezpečenie prístupu k dátam v budúcnosti kedykoľvek a odkiaľkoľvek. V neposlednom rade súvisí s ukladaním a archiváciou dát aj riadenie prístupu k týmto dátam a ich zabezpečenie.

Cloudové úložiská sa stali štandardom nielen vďaka možnosti pristupovať k dátam prakticky odkiaľkoľvek, kde je dostupné pripojenie k sieti, ale aj pre možnosť udržiavať zrkadlené kópie dát v geograficky vzdialených úložiskách. Tým je zabezpečené uchovanie dát aj v prípade fyzického zničenia dátového centra.

Okrem cloudových úložísk je teraz dopyt najmä po riešeniach zahŕňajúcich deduplikáciu a verziovanie. Vďaka deduplikácii možno vylúčiť niekoľkonásobné ukladanie rovnakých dát, napríklad pri pravidelnej zálohe veľkých objemov. Verziovanie síce, naopak, objem ukladaných dát zvyšuje, ponúka však možnosť vracať sa kedykoľvek k starším verziám rovnakých dokumentov.

Technické zabezpečenie uchovania dát však nie je to jediné. Stále väčšia priorita je prikladaná zabezpečeniu prístupových práv. Ideálny systém ponúkne rýchly prístup k všetkým potrebným údajom všetkým používateľom, ale zároveň zabezpečí, aby boli citlivé dáta prístupné iba v rámci nastavených práv. Pri návrhu a implementácii robustného riešenia je potom vedľa bezpečného uchovania dát kritická aj otázka zaistenia bezpečnosti proti odcudzeniu citlivých informácií.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Prieskumy trhu

V roku 2020 pretečie cloudom 14,1 zettabajtu. Je na takúto premávku Slovensko pripravené?

08.12.2016 00:14

Podľa záverov novej štúdie Cisco Global Cloud Index  dosiahne do roku 2020 ročný objem cloudovej dátovej premávky až 14,1 zettabajtov (ZB). To znamená, že v porovnaní s rokom 2015, keď celková premávk ...

Prieskumy trhu

Slovenskí žiaci zaostávajú v matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti

07.12.2016 00:07

Slovensko v porovnaní s priemerom krajín OECD zaostáva vo všetkých troch oblastiach – matematickej, čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti. Výsledky slovenských 15-ročných žiakov sú podľa medzináro ...

Prieskumy trhu 1

Analytici zverejnili hlavné predpovede o digitálnej budúcnosti

07.12.2016 00:13

Hlavné predpovede na rok 2017 a nasledujúce roky vychádzajú z troch hlavných vplyvov postupujúcej digitálnej inovácie: skúseností a zapojenia používateľov (zákazníkov), inovácie v oblasti biznisu a se ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera - prve-zariadenia-formatu-a4-s-vykonom-a3

Najnovšie videá