Image
20.6.2014 0 Comments

Podnikateľská komunita napísala list predsedovi vlády, chcú na Slovensku právny štát

sud.jpg Podnikateľská komunita sa spojila, aby sa vyjadrila k otázkam súvisiacim s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Trinásť (13) podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr založilo spoločnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej chce podnikateľská komunita odborne a vecne reagovať na zhoršujúci sa stav justície, vyššiu mieru a toleranciu ku korupcii a nedostatočne transparentný a systematický legislatívny proces na Slovensku.

Podnikatelia vytvorili pracovné skupiny pozostávajúce z expertov jednotlivých členov tejto koalície, ktorí spoločne pripravia súbor odporúčaní a špecifických krokov na podporu budovania právneho štátu na Slovensku. V liste adresovanom predsedovi vlády zúčastnené subjekty vyjadrujú presvedčenie, že vláda SR bude mať záujem diskutovať s nimi o predložených návrhoch. Podnikateľská komunita si zároveň uvedomuje nutnosť komunikovať o týchto témach aj s verejnosťou a zvyšovať tak spoločenskú citlivosť v tejto oblasti. Plánuje preto aj verejnú kampaň vrátane kampane na zvyšovanie citlivosti vo vlastných radoch. Odporúčania, ako aj sama kampaň by mali byť sfinalizované na jeseň tohto roka.

Ako súčasť iniciatívy zorganizovali dnes (19. júna 2014) partneri spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku prvé pracovné stretnutie na tému: Ako posudzovať dosahy legislatívy? Od vízie k akcii. Reagovali tak zároveň aj na odporúčanie Európskej komisie „zintenzívniť úsilie o posilnenie analytickej kapacity na kľúčových ministerstvách na Slovensku s cieľom prijať politiky založené na dôkazoch a skvalitniť posudzovanie vplyvu politík". Sama Európska komisia má pritom vlastnú skúsenosť so zavádzaním hodnotení vplyvov regulácií, ktoré by mohlo byť aj pre Slovensko inšpiráciou.

Hlavné oblasti iniciatívy:

1. Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu

V rámci tejto oblasti sa podnikateľská koalícia venuje otázkam systematického prístupu ku komunikácii so zástupcami podnikateľského prostredia, problematike dosahových štúdií a doložiek vplyvov na podnikateľské prostredie, ale aj otázkam medzirezortného pripomienkového konania, poslaneckých návrhov a úpravy legislatívy a oblasti transpozície európskej legislatívy a tvorbe slovenskej národnej pozície k európskej legislatíve.

2. Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko"

Slovensko sa dlhodobo radí medzi krajiny s najvyššou mierou vnímania korupcie, čo má zásadný vplyv na náklady na podnikanie, negatívne ovplyvňuje „značku Slovenska" a odrádza potenciálnych investorov. Podnikateľská iniciatíva preto identifikuje bariéry v podnikaní, ktoré vytvárajú potenciál na korupciu. Zároveň v tomto smere bude viesť aj kampaň smerom dovnútra podnikateľského sektora, ako aj smerom na verejnosť, aby poukázali na dôsledky korupcie v bežnom živote ľudí.

3. Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov

Efektívnu a transparentnú justíciu považujú podnikatelia za základ stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Veľmi dlhé trvanie súdnych sporov na Slovensku limituje investičné možnosti spoločností, keďže finančné prostriedky sú rezervované na súdne konania. Európska komisia svojím prieskumom zistila, že čas potrebný na vydanie rozhodnutia na prvom stupni sa na Slovensku predĺžil. Občianske a obchodné spory na prvom stupni trvajú vyše 400 dní. Okrem toho v rokoch 2010 - 2012 klesol počet vyriešených sporov o 17 % a narástol počet prebiehajúcich sporov. Súdne rozhodnutia sú takisto nepredvídateľné a dochádza k častým zmenám rozhodnutí a kľúčových právnych stanovísk. Tieto témy preto podnikateľská iniciatíva analyzuje a chce navrhnúť možnosti odborne akceptovateľných a vítaných riešení.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Informatizácia

Slovensko.Digital víta zastavenie IT projektu Sociálnej poisťovne za 70 miliónov eur

14.12.2016 00:07

Sociálna poisťovňa zastavila nákup 70 miliónového IT projektu na elektronizáciu svojich služieb. IT odborníci zo Slovensko.Digital tento tento krok vítajú. Upozorňujú tiež, že je potrebné zverejniť an ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá