30.1.2013 0 Comments

HP zaistí dostupnosť elektronických lekárskych záznamov v poľskom Národnom centre CSIOZ

Divízia HP Enterprise Services oznámila uzavretie kontraktu vo výške 27 miliónov dolárov s poľským Národným centrom pre zdravotnícke informačné systémy (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, CSIOZ). Tento úrad, ktorý je súčasťou poľského ministerstva zdravotníctva, sa podieľa na vývoji miestnych elektronických zdravotníckych systémov.

Nový kontrakt je zameraný najmä na vybudovanie a sprevádzkovanie portálu pre zber, analýzu a zdieľanie digitálnych zdravotníckych záznamov pacientov z celého Poľska. Zlepšený prístup autorizovaných používateľov k zdravotníckym záznamom prinesie aj zlepšenie kvality služieb a umožní vykonávať kvalifikovanejšie strategické rozhodnutia na vládnej úrovni.

Vývoj nového zdravotníckeho portálu, vďaka ktorému budú pacienti môcť pristupovať k svojim zdravotným záznamom, sa uskutoční v úzkej spolupráci CSIOZ a HP. Obidve organizácie sa tiež spoločne zamerajú na vytvorenie webovej aplikácie pre poskytovateľov zdravotníckych služieb, lekárne a platiteľov verejného zdravotného poistenia.

Pri vývoji portálu svoje sily spoja HP tímy Application Development a Integration Services, výsledné riešenie potom ponúkne CSIOZ možnosť spolupráce s ďalšími poskytovateľmi zdravotníckych služieb a lekárňami. Portál takisto sprostredkuje on-line prístup k informáciám o lekárskych postupoch u jednotlivých pacientov, vrátane kľúčových zdravotných záznamov, o predpísaných liekoch, hospitalizáciách, či potvrdeniach o pracovnej neschopnosti.

Poskytovatelia zdravotníckych služieb a pracovníci verejnej správy budú môcť využívať prístup k informáciám pacientov o súvisiacich zdravotníckych službách, napríklad úhradách za lieky, podrobnostiach zmlúv so zdravotnými poisťovňami, či účtovaní. Vďaka tomu budú mať poskytovatelia zdravotníckych služieb, úradníci i pacienti kompletný prehľad o histórii a aktuálnom stave jednotlivých pacientov, čo umožní zvoliť najlepší zdravotnícky postup.

„Najmodernejšie technológie použité pri vývoji portálu nám umožnia bezpečne zhromažďovať a analyzovať zdravotnícke informácie a používať ich na zlepšenie starostlivosti o každého pacienta v Poľsku," povedal Marcin Kedzierski, riaditeľ CSIOZ. „Spracúvanie dát bude prebiehať s maximálnou presnosťou a v súlade s medzinárodnými štandardmi."

Nový systém zároveň splní požiadavky Európskej únie, týkajúce sa dlhodobého programu sociálno-ekonomických reforiem (tzv. lisabonská stratégia z roku 2000), ktorý kladie dôraz na zvyšovanie informovanosti spoločnosti v rámci Európskej únie a presadzuje v nej, okrem iného, aj užšiu spoluprácu zdravotníckych systémov členských štátov.

„Vďaka elektronickým zdravotným záznamom bude k dispozícii nepretržitý prístup ku kompletnému prehľadu o zdravotnom stave jednotlivých pacientov, čo umožní ich presnejšiu diagnózu a liečbu," povedal Pawel Czajkowski, generálny riaditeľ HP Poľsko. „HP má bohaté skúsenosti so zavádzaním a poskytovaním elektronických zdravotníckych systémov v rade krajín Európskej únie. Odborné tímy HP vďaka tomu získali jedinečné poznatky a prax, ktoré teraz prispejú k zlepšeniu zdravotníctva aj v Poľsku."

HP bude vyššie uvedené služby poskytovať z centrály CSIOZ v poľskej Varšave.

HP už pre CSIOZ vytvorilo niekoľko pilotných zdravotníckych projektov, vrátane služby pre elektronické recepty (e-recepty).


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

PR: Cypherconf 2016

20.10.2016 00:08

IT konferencia o ochrane digitálnych informácií, hackingu a zneužívaní aplikačných zraniteľností sa uskutoční 3.11.2016 v Bratislave Prednášky pokrývajú aktuálne trendy vo webovej a mobilnej bezpečno ...

Biznis

VMworld 2016: Čo sa stane 29. 6. 2021 o 15:57?

19.10.2016 00:08

V Barcelone sa začalo jedno z najvýznamnejších podujatí zameraných na cloudové a virtualizačné technológie VMworld 2016. Viac než 10 000 účastníkov z 96 krajín si na prvej hlavnej prednáške okrem inéh ...

Biznis

PR: PAM – správa privilegovaných účtov

19.10.2016 00:07

Prečo neukladať heslá v Exceli? Skratka PAM v nadpise znamená Privileged Account Management, čiže správa privilegovaný účtov. Takto sa zvyknú označovať nástroje na zabezpečenie a správu prístupových ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá