18.9.2012 0 Comments

Epicor kupuje spoločnosť Solarsoft Business Systems

Spoločnosť Epicor Software Corporation, popredný dodávateľ softvérových riešení na riadenie podnikových procesov v organizáciách zo sektorov výroby, distribúcie, predaja a služieb, oznámila akvizíciu firmy Solarsoft Business Systems. Ide o súkromne vlastnený subjekt, ktorého doterajším majiteľom bola investičná spoločnosť Marlin Equity Partners. Solarsoft sa špecializuje na ERP (enterprise resource planning, plánovanie podnikových zdrojov) systémy pre stredné firmy, dodáva taktiež riadiace systémy pre výrobu a distribúciu.

Transakcia, ktorá by mala byť dokončená v nasledujúcich 45 dňoch, rozšíri a upevní pozíciu spoločnosti Epicor ako popredného dodávateľa komplexných (end-to-end) podnikových riešení pre diskrétnu výrobu a distribúciu, rovnako ako riešenie pre riadenie veľkoobchodného predaja v kľúčových vertikálnych odboroch vrátane stavebných materiálov, automobilového a obalového priemyslu. Spoločnosť Solarsoft je popredným hráčom na trhu MES (manufacturing execution systems, výrobné informačné systémy) a jej riešenia poskytujú široké možnosti optimalizácie výrobných procesov. Deje sa tak prostredníctvom zberu dát v reálnom čase, analýz a sledovania výkonnosti, či už v rámci jednej prevádzky alebo v podniku s prevádzkami na celom svete. Riešenia spoločnosti Solarsoft a jej know-how a skúsenosti s výrobnými procesmi umožnia spoločnosti Epicor urýchliť iniciatívy v mnohých vysoko regulovaných odboroch, napríklad v potravinárskom priemysle, vo výrobe nápojov, farmácii a v zdravotnej starostlivosti. Navyše spoločnosť Solarsoft môže ponúknuť skúsenosti a zdroje na podporu ERP riešenia založeného na technológiách cloudu, poskytuje softvér vo forme služby (software as a service, SaaS), hosting aj riadené služby.

„Spoločnosť Solarsoft s nami zdieľa orientáciu na zákazníka a produktovú stratégiu, ktorá sa snaží chrániť investície zákazníkov do našich riešení a prinášať im zároveň čo najvyššiu možnosť voľby a flexibilitu," uvádza Pervez Qureshi, prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Epicor. „Akvizícia dáva zmysel tak z hľadiska technológií, ako aj z pohľadu oboch firemných kultúr. Obe spoločnosti ponúkajú hlboké znalosti vo svojich odboroch podnikania, budujú so zákazníkmi dlhodobé vzťahy, poskytujú najmodernejšie riešenia a umožňujú zákazníkom voľbu technológií - na vlastnej infraštruktúre (on-premise), vo forme služby, ako hostované riešenie alebo vo forme cloudu. Výber závisí iba na zákazníkovi a na tom, aké riešenie je pre súčasnú fázu rozvoja firmy najvýhodnejšie."

Spoločnosť Solarsoft poskytuje moderný podnikový softvér a IT služby pre podniky zo sektorov výroby, distribúcie a veľkoobchodu. Podniká v Severnej Amerike, Európe aj v Ázii, má viac ako 400 zamestnancov, okolo 2 000 zákazníkov a ročné príjmy okolo 90 miliónov dolárov. Zákazníkov získal Solarsoft v mnohých odboroch, napr. v automobilovom aj obalovom priemysle, vo vedách o živej prírode (life sciences), v potravinárstve, elektronike a stavebných materiáloch. Ponúka systémy, ktoré prepájajú jednotlivé obchodné procesy a príslušné firemné oddelenia: predaje, nákupy, financie, riadenie skladov a zásob, logistiku, plánovanie výrobných zdrojov (manufacturing resource planning, MRP) a riadenie kvality. Toto všetko pomáha zákazníkom lepšie monitorovať ich podnikanie a zvyšovať efektivitu prevádzky. Tieto riešenia sa veľmi dobre dopĺňajú s ponukou spoločnosti Epicor a umožnia jej posilniť celosvetovo poprednú pozíciu v segmente výroby a distribúcie.

„Sme radi, že sa spojíme so spoločnosťou Epicor, pretože ide o popredného poskytovateľa podnikového softvéru s dlhou a úspešnou históriou, počas ktorej Epicor prinášal na trh vizionárske ERP riešenia," komentoval akvizíciu Shawn McMorran, výkonný riaditeľ spoločnosti Solarsoft. „Spoločne budeme mať viac ako 22 000 zákazníkov a ročný príjem blížiaci sa 1 miliarde dolárov. Celosvetovo sa tak staneme jedným z najväčších poskytovateľov podnikového softvéru. Spolu so spoločnosťou Epicor dokážeme osloviť viac zákazníkov, rozšírime naše produktové portfólia a posilníme ponuku služieb. Celosvetová infraštruktúra prinesie našim zákazníkom ešte väčší prínos - ako teraz, tak aj v budúcnosti."

Novinky:
- Spoločnosť Epicor kupuje firmu Solarsoft Business Systems, a rozširuje tak celosvetovo svoju poprednú pozíciu na kľúčových vertikálnych trhoch.
- Akvizícia otvára nové trhy a obchodné príležitosti, najmä pre oblasti výrobných informačných systémov, procesnú výrobu, automobilový a obalový priemysel.
- Investícia do dátových centier posilní ponuku ERP riešení Solarsoftu a Epicoru na báze cloudu, ponuku softvéru ako služby (SaaS), hostingu a riadených služieb.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Schengen pre dáta. EK chce odstrániť bariéry voľného cezhraničného pohybu dát v EÚ

16.01.2017 00:07

Európska komisia navrhla politické a právne riešenia na uvoľnenie potenciálu dátového hospodárstva EÚ. Ide pri tom o súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú predstavila v máji 2015. Inform ...

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 1

S kamerou na bratislavskom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League (video)

16.01.2017 00:15

Tvorivosť žiakov a študentov je jeden z kľúčových faktorov ich budúcej úspešnosti a aj potvrdenie kvalitatívnej úrovne výučby informatiky v školách. Preto sme sa s našou kamerou prišli pozrieť na prie ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá