Image
2.4.2014 0 Comments

Čo treba urobiť, aby boli cloudové operácie bezpečné?

cloud_security.jpg Cloud computing sa stále rýchlejšie rozširuje a spolu s ním zaznamenávame aj narastajúce obavy zákazníkov ohľadne bezpečnosti organizácií a ich dát.

Jeden z kľúčových aspektov úspešného zaistenia bezpečnosti v cloude je schopnosť zahrnúť bezpečnosť do architektúry cloudu a jeho prevádzkových procesov. Tým jednak zaistíte, že budú pokryté základné ochranné mechanizmy, a jednak budete schopní systém bezpečnosti ľahko zaviesť a spravovať.

Existujú zákazníci, ktorí pri realizácii cloudových riešení používajú odlišný prístup. Na jednej strane to sú organizácie, ktoré využívajú výhradne cloudové prostredie, alebo organizácie, ktoré majú pre cloud iba izolované prípady použitia. V oboch scenároch sa bezpečnosť vyžaduje iba pre toto prostredie a organizácie v zásade začínajú úplne od začiatku, keď hľadajú, ktoré bezpečnostné pravidlá pre nich majú zmysel.

V takýchto prípadoch hľadajte bezpečnostné riešenie, ktoré má veľký predkonfigurovaný súbor pravidiel a má schopnosť odporučiť, aké bezpečnostné opatrenia budú mať v danom prostredí zmysel a súčasne vyhovie podnikovým bezpečnostným štandardom a požiadavkám v oblasti zhody s legislatívnymi normami.

Na druhej strane existujú organizácie, ktoré fungujú v hybridnom svete a snažia sa vymyslieť, ako svoju informačnú architektúru za využitia cloudu rozšíriť. V týchto prípadoch už bývajú v organizácii určité bezpečnostné pravidlá a opatrenia zavedené a treba tieto podnikovej normy dodržať. Tu je kľúčové, aby bola organizácia schopná nabehnúť na nový bezpečnostný systém rýchlo, vyhla sa duplicitným bezpečnostným procesom a vytvorila konzistentné pravidlá a bezpečnosť v rámci všetkých prostredí - cloudového, virtuálneho aj fyzického.

Bezpečnostné riešenie by malo mať schopnosť okamžite zaistiť ochranu pre nové inštancie, ktoré do prostredia pridáte - bez ohľadu na to, či manuálne alebo automaticky. Ochrana by takisto mala byť špecifická podľa toho, ako sa bude daná inštancia používať. Napríklad inštancie používané v produkčnom prostredí budú mať zrejme iné požiadavky ako inštancie používané na vývoj. S tým, ako sa konkrétne prostredie čoraz viac automatizuje za použitia správnych nástrojov typu Chef, Puppet alebo OpsWorks, mali by aj bezpečnostné riešenia mať schopnosť byť týmito nástrojmi spravované.

Ak chcete byť schopní svoje bezpečnostné riešenia ľahko zaviesť a efektívne spravovať, pridajte si do kontrolného zoznamu pre cloudovú bezpečnosť tieto položky:

• Odporúčania na to, aby cloudová bezpečnosť vyhovovala vašim existujúcim bezpečnostným pravidlám ohľadom jednotlivých inštancií: tým sa zredukujú práce pri implementácii riešenia.
• Schopnosť využiť bezpečnostné pravidlá v rámci celého vášho hybridného prostredia: tým sa vyhnete duplicitným aktivitám a procesom.
• Systém nepretržitej bezpečnosti (Instant-on security) na automatické nasadenie bezpečnostných pravidiel, keď budete pridávať alebo odoberať inštancie.
• Schopnosť automaticky porovnávať vhodnosť bezpečnostných politík pre jednotlivé inštancie.
• Integrácia s nástrojmi na správu cloudu typu Chef alebo Puppet: tým sa intenzívnejšie začlení bezpečnosť do prevádzkových procesov.
• Kontrolné panely, reporty a výstrahy na poskytovanie prehľadu o bezpečnosti prostredia v reálnom čase s dôrazom na miesta, ktorým treba venovať pozornosť.

Nemali by sme zabúdať ani na bezpečnosť aplikácií. S tým, ako sa do prostredia cloudu presúvajú aj produkčné aplikácie, stáva sa nepretržitá ochrana týchto aplikácií pre organizáciu životne dôležitou. Ak ide o aplikácie, ktoré sú k dispozícii cez web a poskytujú zákazníkom, partnerom alebo globálnom zamestnancom možnosť zdieľať informácie, potom nestačí len mať zavedený systém na detekciu potenciálnych hrozieb alebo vykonávať občasné testovanie prienikov, najmä keď počet aplikácií narastá.

Len čo sa aplikácia dostane do produkčného režimu, odporúča sa mať systém nepretržitej ochrany a detekcie potenciálnych zraniteľností, ktorý doplní testovanie prienikov a statické testovanie vykonávané počas vývoja aplikácie. Ako už bolo spomenuté, odporúča sa aj šifrovanie komunikačného kanála medzi prehliadačmi, webovou aplikáciou a databázou, typicky za použitia SSL od overeného poskytovateľa.


Mohlo by Vás zaujímať

Bezpečnosť

Nové riešenie Esetu pre domácnosti chráni lepšie pred ransomwarom, špehovaním webkamery a postará sa aj o heslá

27.10.2016 00:18

ESET uviedol na trh nový rad svojich riešení pre domácnosti, ktoré reagujú na vývoj v oblasti bezpečnostných hrozieb. Súčasťou tohto radu je i nový produkt ESET Smart Security Premium, ktorý poskytuje ...

Bezpečnosť

Na obrovskom útoku DDoS sa podieľali kamery aj termostaty. Malo vraj ísť o odplatu

26.10.2016 00:00

Niekoľko kybernetických útokov na serverové farmy kľúčovej internetovej firmy v piatok opakovane narušilo prístup k veľkým webom a internetovým službám vrátane Twitteru, Netflixu a PayPalu. Manch ...

Bezpečnosť 1

Kybernetické útoky spôsobili výpadky na weboch Twitteru, PayPalu či Netflixu

24.10.2016 00:07

Kybernetické útoky vyradili v piatok dočasne z prevádzky alebo výrazne spomalili webové stránky spoločností Twitter, Paypal, Netflix, Spotify a ďalších. Výpadky či spomalenia zaznamenali v Európe a ti ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITAPA 2016 Jesen

Najnovšie videá