7.11.2012 0 Comments

ČR: Servodata podáva žalobu na bývalého člena predstavenstva Jána Knyttla

Společnost Servodata přistoupila k právním krokům vůči Janu Knyttlovi, který byl do srpna 2012 ředitelem obchodní divize a členem představenstva akciové společnosti. Jan Knyttl se dopustil mnohačetného porušení právních předpisů i individuálně uzavřených smluvních závazků vůči společnosti, a to jako člen statutárního orgánu Servodat.

Jan Knyttl v období předcházejícím jeho odchodu ze společnosti Servodata jako zaměstnanec společnosti porušoval mimo jiné ustanovení § 301 písm. d) zákoníku práce, když v době trvání svého pracovního poměru zjevně a záměrně jednal v rozporu se zájmy svého zaměstnavatele.

Současně Jan Knyttl porušil i řadu svých zákonných povinností, které měl jako člen představenstva společnosti Servodata. Jde zejména o povinnost postupovat při výkonu funkce člena představenstva s péčí řádného hospodáře (§ 567 odst. 1 obchodního zákoníku ve vazbě na § 66 odst. 2 obchodního zákoníku) či povinnost jednat v souladu se zájmy společnosti (§ 567 odst. 2 obchodního zákoníku ve vazbě na § 66 odst. 2 obchodního zákoníku).

Jednání Jana Knyttla bylo rovněž v rozporu se stanovami společnosti Servodata (konkrétně s článkem XX. odst. 1 stanov) a s ustanovením § 194 odst. 5 obchodního zákoníku o povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Na základě aktivit Jana Knyttla dokonce někteří pracovníci Servodat, v dané době jeho podřízení, podali výpovědi se záměrem působit u konkurenční společnosti. Jan Knyttl také ještě v době trvání své funkce v představenstvu seznamoval zákazníky Servodat se svým záměrem přejít ke konkurenční společnosti se zjevným úmyslem přimět tyto zákazníky, aby přestali využívat služeb společnosti Servodata a stejné služby v budoucnosti objednávali u společnosti konkurenční.

V neposlední řadě porušil Jan Knyttl své smluvní závazky vůči společnosti Servodata, vyplývající z ustanovení o zákazu konkurence, ke kterým se zavázal ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, uzavřené před jeho jmenováním do příslušných funkcí.

Po svém odchodu ze společnosti Servodata pokračuje Jan Knyttl ve své činnosti zvýhodňující konkurenční subjekt na trhu, zneužívá důvěrných informací společnosti Servodata a jejího dobrého jména u zákazníků, čímž naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže podle § 51 obchodního zákoníku (porušování obchodního tajemství) a § 48 obchodního zákoníku (parazitování na pověsti).

„Poprvé ve více než 20leté historii Servodat jsme nuceni takto razantně zasáhnout proti našemu bývalému zaměstnanci, dokonce členovi nejvyššího vedení a představenstva firmy. Za celým problémem vidíme především nečestný konkurenční boj, proti kterému se hodláme bránit všemi právními prostředky," řekl Rostislav Jirkal, akcionář a předseda představenstva společnosti Servodata.

S ohledem na skutečnost, že výše popsané protiprávní aktivity Jana Knyttla mohly ve svých důsledcích vést i k poškozením třetích stran, vyzývá společnost Servodata všechny zákazníky a obchodní partnery, u nichž škoda vznikla, aby se připojili k souvisejícím právním krokům a za tímto účelem kontaktovali buď přímo generálního ředitele společnosti Servodata, nebo se obrátili na Daniela Chamráda, právního zástupce společnosti Servodata.

„Důvěra našich obchodních partnerů je pro nás nesmírně důležitá. Právě proto jsme připraveni každý podnět prošetřit a přispět k jeho nápravě za všech okolností," dodal Rostislav Jirkal.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

10 trendov v oblasti podnikových sietí v roku 2017

14.01.2017 00:20

Stojíme na pokraji zásadných technologických zmien. Uplynulý rok vydláždil cestu a pripravil podmienky pre budúcnosť, ktorá rýchlo získava jasné obrysy. V roku 2017 môžeme očakávať týchto desať zmien, ...

Biznis 4

Vybudovanie Národného systému dopravných informácií stálo 14,2 milióna eur, jeho prevádzka vyjde ročne na 1,5 milióna eur

11.01.2017 00:05

Nový web z dielne ministerstva dopravy informuje o dopravných nehodách, aktuálnych zdržaniach na cestách či meškaniach vlakov, ale aj o počasí a údržbe na dopravných komunikáciách. Národný systém dopr ...

Biznis

Gartner: Trh PC, tabletov a mobilných telefónov do roku 2018 neporastie

09.01.2017 00:15

Celosvetové kombinované dodávky PC, tabletov, ultraprenosných notebookov a mobilných telefónov podľa analytikov spoločnosti Gartner v tomto roku neporastú. Ich celkový objem tak dosiahne v roku 2017 2 ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá