29.4.2014 0 Comments

40 % najúspešnejších detí projektu Kockaté hlavy je len z 2 okresov Banskobystrického kraja

Pri analýze regionálneho zastúpenia TOP 100 najlepších detí, ktoré sa zapojili do pilotného projektu súťaže „Kockaté hlavy" sa ukázali väčšie rozdiely medzi jednotlivými okresmi a mestami. Zároveň, úspešnosť žiakov 8. a 9. ročníkov základných deväťročných škôl bola výrazne vyššia v porovnaní s príbuznými triedami osemročnými gymnázií.

Z deviatich okresov Banskobystrického kraja, ktoré sa zapojili do 1.kola projektu Kockaté hlavy, tvorili deti z 2 okresov takmer 40% z celkového počtu úspešných TOP 100 riešiteľov. Ide o okresy Žiar nad Hronom a Rimavská Sobota, ktoré sa zároveň zaradili medzi najúspešnejšie mestá v tomto pilotnom projekte a stali sa tak "liahňou" potenciálnych IT talentov. Okresy Banská Bystrica a Zvolen získali identické výsledky úspešnosti žiakov a umiestnili sa zhodne na treťom mieste pomyselného rebríčka.

Zaujímavým zistením je fakt, že základné deväťročné školy v porovnaní s osemročnými gymnáziami získali prevahu v úspešnosti, a to v pomere 40:16 v prospech základných škôl. Medzi najaktívnejšie školy patrili Gymnázium Milana Rúfusa zo Žiaru nad Hronom a Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote.

Od 6. apríla 2014 je pre postupujúce deti otvorené 2.kolo súťaže, v ktorom žiaci dostali nové zadanie na riešenie konkrétneho projektu: Informačného portálu o dianí v IT pre svojich rovesníkov. Cieľom portálu je vytvoriť priestor na komunikáciu dostupných informácií o súťažiach a projektoch v oblasti informatiky realizovaných rôznymi subjektmi s ohľadom na danú cieľovú skupinu násťročných detí. U súťažiacich projektoch sa bude hodnotiť viacero faktorov- celkový dizajn, technické spracovanie, užívateľská jednoduchosť web stránky i jej obsahová časť. Nezanedbateľným faktorom celkového úspechu je miera samostatnosti pri vypracovaní riešenia, jeho inovatívnosť a schopnosť vlastnej obhajoby finálneho projektu. Spomínané podmienky sa stali priamo súčasťou zadania 2.kola pre všetky postupujúce deti a priamo ovplyvnili mieru registrácii do 2.kola súťaže.

„Registráciu detí do 2.kola súťaže máme už aktuálne uzavretú. Postupujúce deti sme oslovili so žiadosťou o registráciu sa do 2.kola projektu, ktorou mali potvrdiť svoj reálny záujem v súťaži pokračovať a vyjadriť svoj súhlas s podmienkami súťaže", hovorí Silvia Havrillová, tvorkyňa myšlienky a marketingová riaditeľka spoločnosti NESS Slovensko, a.s. "Pravdou je, že nie všetky deti z TOP 100 riešiteľov 1.kola sa do 2.kola aj registrovalo. Z môjho pohľadu mohla niektoré z detí odradiť práve podmienka samostatnej prezentácie projektu",dodáva Silvia Havrillová.

Hovorí PhDr. Štefan Matula, PhD., detský psychológ z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, ktorý je zároveň členom komisie projektu "Kockaté hlavy:"S pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote možno predpokladať, že deti, ktoré sa neregistrovali do druhého kola, prekvapila podmienka samostatnej prezentácie ich vlastných schopností, vedomostí a kreativity. To sú faktory, ktoré napriek roky proklamovanej reforme školstva u našich žiakov významne pokrivkávajú",a dodáva: "Tento projekt však môže nepochybne podporiť i to, že aj tí "menej odvážni" naberú odvahu a nebudú sa báť toho, že prípadne úspešní nebudú, pretože aj neúspech patrí k životu rovnako ako úspech a učí nás zároveň pokore, ktorá sa nám, a najmä naším deťom veľmi zíde - a nepochybne aj tým úspešnejším z nás."

Druhé kolo projektu Kockaté hlavy a registrácia súťažných projektov sa uzatvára 22. apríla 2014. Desiati najlepší kockáči z 2.kola súťaže získajú okrem zaujímavých cien aj možnosť „na vlastnej koži zažiť", ako sa pracuje v medzinárodnej IT firme - zúčastniť sa na pracovnej porade, riešiť úlohy a zadania a naplno tak zažiť pracovný deň „profi" IT-čkára. Po skončení Ness campu bude vyhlásené najtalentovanejšie dieťa v oblasti informačných technológií a vyhlasovateľ projektu si zároveň vyhradil právo udeliť jednému účastníkovi campu celoročné štipendium, ktoré využije na svoje vzdelávanie počas školského roka 2014/ 2015.


Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Kampaň k elektronickým schránkam už začala

27.10.2016 11:00

Viac ako 160 oslovených združení a stavovských organizácií či nový dočasný web. Aj takto odštartovala avizovaná informačná kampaň k úradným elektronickým schránkam. List so žiadosťou o spoluprácu pri ...

Tlačové správy

Do Microsoftu nastúpil Ivo Kramoliš, bude mať na starosti digitálnu transformáciu v oblasti služieb

27.10.2016 10:20

Od 1. októbra 2016 vedie Ivo Kramoliš divíziu Služieb v spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. V tejto roli zodpovedá za digitálnu transformáciu v oblasti služieb pre veľké spoločnosti a š ...

Tlačové správy

Samsung vydá aktualizáciu softvéru smartfónov Galaxy Note7

27.10.2016 10:10

Spoločnosť Samsung Electronics dnes oznámila, že vydá novú aktualizáciu softvéru vzťahujúcu sa na nabíjanie batérií zariadení Galaxy Note7, ktorá obmedzí jej nabitie na 60 %. Aktualizácia softvéru je ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Bratislava Game Jam

Najnovšie videá