15.10.2012 0 Comments

Výsledky prieskumu Eurobarometer: navigačné systémy využíva polovica európanov

Európska komisia prijala dňa 4.apríla 2011 opatrenie „Na ceste k vesmírnej stratégii Európskej únie, ktorá slúži občanom", ktorá definuje základné úlohy vesmíru v ekonomike a spoločnosti. Hlavné ciele Európskej vesmírnej politiky obsahujú dva vesmírne programy EÚ (Galileo - európsky satelitný navigačný systém a GMES - Globálny monitoring pre životné prostredie a bezpečnosť), ako aj ochranu vzdušnej infraštruktúry a vesmírne objavovanie.

Medzi ďalšie ciele Európskej vesmírnej politiky patria: zviditeľnenie technologického vedeckého pokroku, podpora inovácií a priemyselnej konkurencie, úplné využívanie Európskej vesmírnej aplikácie a posilnenie úlohy EÚ v oblasti vesmírneho výskumu na medzinárodnej úrovni.

Európska komisia zrealizovala v tejto súvislosti prieskum, ktorý zisťoval názory obyvateľov EÚ na vesmírny program ako aj vyžívanie navigačných systémov. Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil v júli tohto roku, sa v 27 krajinách Európskej únie zapojilo celkovo 25 535 respondentov, z toho 1000 obyvateľov Slovenska. Na Slovensku uskutočnila zber dát agentúra TNS Slovakia.

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že necelé tri pätiny (57 %) Európanov poznajú satelitný navigačný systém Galileo a takmer dve pätiny (38 %) už počuli o vesmírnom programe GMES. Galileo poznajú najmä obyvatelia Nemecka (76 %), Rakúska (72 %), Českej republiky a Poľska (obe krajiny po 66%). Na Slovensku o tomto navigačnom systéme Galileo už počuli tri pätiny (61 %) ľudí. Program GMES poznajú hlavne Rumuni (69%) a Slováci (65 %).

Polovica (50 %) Európanov využíva aspoň jeden navigačný systém. Z týchto je najpoužívanejší osobný navigačný systém, ktorý používa necelá tretina (29 %) ľudí. Smartfóny s navigačným softvérom používa 18% a vstavaný navigačný systém, ktorý je integrovaný napríklad v palubnej doske osobného automobilu má 13% opýtaných. Navigačné systémy na Slovensku využíva necelá polovica (46 %) ľudí.

Väčšina obyvateľov Európskej únie by uvítala vo svojich navigačných systémoch aj služby, ktoré by boli zamerané na pátracie a záchranné akcie stratených a uviaznutých ľudí, ako sú napríklad lyžiari, turisti či rybári (60 %), ďalej na pomoc ľuďom s hendikepom - slepí alebo poloslepí ľudia (59 %) a na aktuálne informácie, ktoré by upozorňovali na nebezpečné situácie na cestách, dopravné zápchy, nehody a pod. (53 %).

Podľa niektorých Európanov by navigačné systémy mali obsahovať aj služby, ktoré poskytujú praktické informácie, ako napríklad predpoveď počasia a správy z daného miesta (30 %) alebo správy o grafikone verejnej dopravy na určitom mieste (18 %).

Len minimálny podiel ľudí by navigácie využívalo aj na sociálny networking (10 %), na získavanie aktuálnych informácií o voľných parkovacích miestach (8 %), či na vyhľadávanie reštaurácií, hotelov a divadiel nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti (5%ň.

Európske vesmírne aplikácie by sa podľa obyvateľov EÚ mali prioritne zamerať na rozvoj zdravotníctva (36 %), pochopenie klimatických zmien (33 %), ochranu a riadenie prírodných alebo človekom spôsobených rizík (28 %) a energetický manažment - pohonné hmoty, plyn a energia (25 %).

Tri štvrtiny Európanov si želajú, aby EÚ zohrávala dôležitú úlohu pri zvládaní nehôd a kríz a pri zmierňovaní klimatických zmien (77 %) alebo pri detekcii satelitov a vesmírneho odpadu ako aj pri prevencii ich zrážok (74 %). Necelé dve tretiny (63 %) opýtaných si myslia, že EÚ by mala byť viac zapojená aj do vesmírneho výskumného programu s ľuďmi a robotmi (63 %). Rozvoj európskeho vesmírneho výskumného programu by mal byť uskutočnený za účasti všetkých členských štátov, s čím súhlasí väčšina obyvateľov európskej únie.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

ITAPA 2016: Make IT Easy – Príde Pellegrini, Mikloš z Ukrajiny, aj vynálezca patentov Cullis z Kanady

27.10.2016 00:07

Desiatky inšpiratívnych domácich aj zahraničných spíkrov a stovky lídrov a manažérov z verejnej správy, IT sektora, akademickej obce a NGO sa 14.-15. novembra stretnú na kongrese ITAPA v Bratislave, a ...

Biznis

Prieskum: Väčšina firiem neverí, že e-trhovisko ovplyvnilo mieru korupcie

26.10.2016 00:00

Vyše 60 percent opýtaných na základe nedávneho prieskumu o verejnom obstarávaní na Slovensku si nemyslí, že elektronické trhovisko malo zásadný vplyv na mieru korupcie v tejto sfére. Desať percent osl ...

Biznis

ReactiveConf 2016: Technologickí experti z celého sveta prichádzajú do Bratislavy

26.10.2016 00:00

Lídri a priekopníci budúcich technológií prichádzajú už druhý rok po sebe na ReactiveConf, svetovú konferenciu o vývoji webových a mobilných aplikácií, ktorá sa koná tento týždeň. Od 26. do 28. októb ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá