15.3.2013 0 Comments

Školstvo: Cez projekt chcú skvalitniť špeciálne poradenstvo

Zlepšiť včasnú starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude možné vďaka finančným prostriedkom z ministerstva školstva v rámci projektu s názvom Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo.

"Cieľom projektu je skvalitnenie práce školských psychológov, výchovných poradcov, liečebných a sociálnych pedagógov v školách, špeciálnych školách a školských zariadeniach, a to prostredníctvom metodickej pomoci," povedal hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák. Poskytovať by ju mali centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako aj centrá špeciálnopedagogického poradenstva, vrátane materiálno-technického vybavenia. Ambíciou projektu je taktiež zlepšiť kariérne a výchovné poradenstvo v školách a školských zariadeniach.

Oprávneným žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov môže byť len odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja, ktorý zriaďuje školské poradenské zariadenie. Školské zariadenia zašlú vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a návrhom jeho finančného zabezpečenia príslušnému odboru školstva.

Termín uzávierok žiadostí je 15. apríl, termín uskutočnenia projektu je naplánovaný na obdobie od 1. júna do 30. novembra 2013. Maximálna výška príspevku na jeho realizáciu je 8 500 eur, pričom pri financovaní je potrebná spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb najmenej päť percent z celkových nákladov. Projekty bude posudzovať odborná komisia, ktorá vyhodnotí ich prínos pre odbornú poradenskú a metodickú činnosť, rozsah využitia ako aj nápaditosť, originalitu a inovatívne prvky projektu.


Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Kampaň k elektronickým schránkam už začala

27.10.2016 11:00

Viac ako 160 oslovených združení a stavovských organizácií či nový dočasný web. Aj takto odštartovala avizovaná informačná kampaň k úradným elektronickým schránkam. List so žiadosťou o spoluprácu pri ...

Tlačové správy

Do Microsoftu nastúpil Ivo Kramoliš, bude mať na starosti digitálnu transformáciu v oblasti služieb

27.10.2016 10:20

Od 1. októbra 2016 vedie Ivo Kramoliš divíziu Služieb v spoločnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. V tejto roli zodpovedá za digitálnu transformáciu v oblasti služieb pre veľké spoločnosti a š ...

Tlačové správy

Samsung vydá aktualizáciu softvéru smartfónov Galaxy Note7

27.10.2016 10:10

Spoločnosť Samsung Electronics dnes oznámila, že vydá novú aktualizáciu softvéru vzťahujúcu sa na nabíjanie batérií zariadení Galaxy Note7, ktorá obmedzí jej nabitie na 60 %. Aktualizácia softvéru je ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá