Image
24.7.2014 0 Comments

Rady pre startupy: Ako postupovať pri vstupe investora do firmy

Vstup investora do začínajúcej firmy (startupu) má viacero fáz - od fázy predštartového financovania (tzv. seed) až po financovanie ďalších raných fáz vývoja firmy (tzv. expansion).

Výber investora

Najefektívnejší spôsob získania equity je výber niekoľkých investorov a ich oslovenie zo strany startupu.

Na tzv. seed financovanie, ktorého účelom je rozpracovanie biznisové konceptu, prípadne vypracovanie podnikateľského zámeru, zhotovenie prototypov a pod., je vhodné osloviť biznisových anjelov. Biznisoví anjeli sa zameriavajú na tieto štádiá financovania, ale najmä prinášajú do startupov okrem equity aj vlastné podnikateľské vedomosti a skúsenosti.

Pre zabehnuté startupy, resp. startupy s veľkým potenciálom na financovanie ďalších raných fáz vývoja startupu či financovanie jeho expanzie pripadá do úvahy okrem firiem venture capital aj poskytnutie financií firmami private equity.

Ako začať

Pre startup rovnako ako pre investorov je využitie služieb poradcu - či už právneho, finančného, alebo účtovného - dôležité, hoci zo strany startupov sa táto skutočnosť často podceňuje.

Základná rada pre startupy je príprava podrobného obchdoného plánu, ktorý je východiskom pri získaní investora. Samotný obchodný plán by mal obsahovať informácie týkajúce sa trhu, na ktorom chce startup pôsobiť. V rámci tejto časti je nevyhnutné spracovať informácie týkajúce sa trhu a jeho segmentácie, pôsobiacej konkurencie, resp. iných startupov vyvíjajúcich rovnaký produkt, cenovej politiky pre konkrétny produkt alebo službu, ako aj distribučné možnosti uvedenia produktu či služby na trh. Je dôležité, aby informácie vychádzali z konkrétnych analýz a dát, ktoré sú overiteľné a vierohodné.

Ďalšia časť je podrobný opis produktu alebo služby, ktorú startup vyvíja, resp. ponúka, pričom je potrebné, aby tento produkt bol zrozumiteľný nielen pre IT špecialistov. Je takisto vhodné zdôrazniť práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky), ktoré startup vlastní. V ďalšej časti treba priblížiť jednotlivých ľudí stojacich za startupom, ako aj myšlienku inovatívneho produktu alebo služby, ktorú startup vyvíja.

Okrem poskytnutia detailného CV treba zdôrazniť skúsenosti jednotlivých členov s vývojom produktu, ale v startupe je takisto vhodné mať členov, ktorí majú skúsenosti s riadením firmy. Azda najvýznamnejšia časť, ktorá býva často nedostatočne spracovaná, sú finančné projekcie pre startup. Tie investor a jeho poradcovia podrobne preskúmajú, preto je potrebné, aby vychádzali z realistických čísel týkajúcich sa predaja, nákladov, marže, ako aj prognóz cash flow pre startup. V rámci tejto časti je rovnako vhodné pripraviť viaceré scenáre vývoja startupu od tých optimistických po pesimistické a určiť základný scenár pre startup.

Investičný proces

Po príprave obchodného plánu pre startupy je dôležité osloviť iba tie venture firmy, resp. biznisových anjelov, ktorých investičné zameranie korešponduje so zameraním startupu, ako aj s údajmi uvedenými v obchodnom pláne. Po prejavení záujmu zo strany investora nasleduje due dilligence, ako aj predbežná negociácia a prípadné vyhotovenie základných podmienok na vstup investora (tzv. term sheet). Po uspokojivom výsledku due dilligence nasleduje negociácia a príprava zmluvnej dokumentácie, do ktorej je nevyhnuté zapojiť poradcov.

Pri rokovaniach s investorom je vhodné od začiatku vyjasniť kľúčové body v zmluvnej dokumentácii.

Aké mať očakávania

Na záver treba spomenúť, že ak startup očakáva, aby do firmy vstúpil investor, zakladatelia musia byť pripravení investovať svoje „súkromné zdroje". Spôsobov, ako to dosiahnuť, je viacero a na získanie potrebných financií si možno budete musieť vziať americkú hypotéku či zriecť sa ročného platu. Idea je pomerne jednoduchá:Prečo by mal investor pri vstupe do firmy riskovať stratu svojich zdrojov, ak nie ste pripravení riskovať stratu svojich vlastných prostriedkov? Niekedy však postačuje vlastný investovaný čas, pokiaľ má nápad výnimočný potenciál.

Na druhej strane okrem získania finančných prostriedkov investor často donesie do startupu svoje skúsenosti aj možnosť získať prístup k jeho know-how. V tejto súvislosti jedným z nosných benefitov financovania prostredníctvom vstupu investora do firmy je jej rýchlejší rast v porovnaní s inými zdrojmi financovania.

Zdroj: Kinstellar


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Startupy 4

Predstavujeme slovenské startupy: FRINX a open source networking

28.12.2016 00:05

FRINX je absolútna novinka na slovenskom aj európskom trhu, zaoberajúca sa open source networkingom. Napriek krátkemu času pôsobenia si spoločnosť stihla vybudovať dobré meno v zahraničí a získala prv ...

Startupy

V budúcnosti budeme zariadenia ovládať cez virtuálnu a rozšírenú realitu myšlienkami

27.12.2016 00:19

Bývalí študenti Michiganskej univerzity založili startup Neurable, ktorý sa zaoberá spôsobmi, ako budeme  komunikovať s našimi zariadeniami v blízkej budúcnosti. Nedávno spoločnosť získala od investor ...

Startupy

Startup4Dummies

27.11.2016 11:25

Startup4Dummies je užitočná knižka pre inovatívne startupy obsahujúca súbor praktických informácií, rád a návodov, ktoré im pomôžu vyhnúť sa chybám svojich predchodcov.

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá