Image
26.3.2015 0 Comments

RÚ dočasne určil základné podmienky pre národný roaming

rouming_call2.jpg Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v stredu predbežným opatrením dočasne určil základné podmienky poskytovania národného roamingu. Zároveň oznámil spoločnostiam O2 Slovakia, s. r. o., Orange Slovensko, a. s., Slovak Telekom, a. s. (ST) a SWAN, a. s., že termín na rozhodnutie o spore medzi operátormi, ktorý sa týka podmienok národného roamingu, predlžuje o štyri mesiace.

"Voči rozhodnutiu o predbežnom opatrení je prípustný opravný prostriedok - rozklad, ktorý podľa zákona nemá odkladný účinok a operátori musia povinnosti stanovené predbežným opatrením dodržiavať," informoval hovorca RÚ Roman Vavro.

RÚ predbežným opatrením uložil spoločnostiam O2, Orange a ST povinnosť poskytnúť spoločnosti SWAN na základe jej žiadosti národný roaming za takých podmienok, aby užívatelia jej služieb mali zabezpečený rovnaký rozsah a kvalitu služieb ako koncoví užívatelia poskytovateľa národného roamingu.

"RÚ predbežným opatrením uložil spoločnostiam O2, Orange a ST povinnosť účtovať cenu za poskytovanie národného roamingu vo výške určenej budúcim rozhodnutím RÚ alebo na základe ich dohody so spoločnosťou SWAN, a to aj spätne odo dňa začatia poskytovania národného roamingu," uviedol Vavro. Tieto povinnosti budú platiť až do nadobudnutia právoplatnosti budúceho rozhodnutia RÚ vo veci sporu medzi operátormi.


Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá