20.12.2012 0 Comments

Prieskum: Zmeny v Zákonníku práce podľa ľudí zlepšenie neprinesú

Obnovenie súbehu odstupného a výpovednej lehoty, či zvýšenie práv pre dohodárov pozitívne zmeny pre ľudí neprinesie. Myslí si to 54 % respondentov, ktorí sa v období od 18. októbra do 16. novembra tohto roka zapojili do online prieskumu portálu Profesia.sk. Ako informovala Marcela Glevická zo spoločnosti Profesia, prieskumu sa zúčastnilo 5 264 osôb. Na otázku, či pripravovaná novela Zákonníka práce zlepší ich situáciu na trhu práce, odpovedali kladne len 2 % opýtaných. Prínos novely pracovného kódexu nevedelo posúdiť 36 % respondentov a 8 % zapojených osôb zmeny v Zákonníku práce nesleduje.

So stúpajúcim vekom klesá očakávanie pozitívnych zmien od novely pracovného kódexu. Najviac ľudí, ktorí si myslia, že Zákonník práce nezlepší ich situáciu na trhu práce, je vo veku nad 55 rokov. V tejto skupine až 68 % ľudí uviedlo, že nečaká zlepšenie vďaka Zákonníku práce. Vo vekovej skupine od 15 do 24 rokov nečaká od Zákonníka práce zlepšenie polovica respondentov. "Práve v tejto vekovej skupine je však zároveň najvyšší podiel ľudí, ktorí uviedli, že nesledujú zmeny v Zákonníku práce. Staršie ročníky sa o danú problematiku zaujímajú viac," uviedla Glevická.

Vplyv na očakávania od Zákonníka práce má aj vzdelanie respondentov. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia si vo výrazne väčšej miere ako ostatné vzdelanostné kategórie myslia, že novela Zákonníka práce nezlepší ich situáciu na trhu práce (60% vysokoškolsky vzdelaných ľudí voči 44% so stredoškolským vzdelaním bez maturity). Najpozornejšie pritom sledujú zmeny v Zákonníku práce podnikatelia, ktorí od neho neočakávajú žiadne zlepšenie situácie na trhu práce (až 76 % z nich), podobne skeptickí sú aj živnostníci (63 %).

Od začiatku budúceho roka sa po prepustení zamestnanca, ktorého pracovný pomer trval dlhšie ako dva roky, obnoví súbeh výpovednej lehoty a odstupného. Takémuto zamestnancovi zamestnávateľ poskytne odstupné nielen pri skončení pracovného pomeru dohodou, ale aj pri výpovedi z organizačných a zdravotných dôvodov. Výška odstupného bude pritom závisieť od počtu odpracovaných rokov. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť od 1. januára budúceho roka.

Zmeny nastanú aj pri reťazení pracovných pomerov na určitý čas. Kým v súčasnosti je možné uzatvoriť pracovný pomer na určitý čas najviac na obdobie troch rokov a možno ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci týchto troch rokov najviac trikrát, po novom bude možné takýto pracovný pomer dohodnúť najdlhšie na dva roky. V rámci týchto dvoch rokov ho zamestnávateľ môže predĺžiť či opätovne dohodnúť najviac dvakrát.

Novelou pracovného kódexu sa tiež vypúšťajú niektoré znaky definície závislej práce. Ide o znaky, ktoré hovoria o vykonaní práce na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa a o tom, že ide o výkon práce, kde sa opakujú určené činnosti. Ministerstvo práce chce spresnením definície závislej práce zabrániť tomu, aby zamestnanci boli nútení k zmene svojho pracovného statusu, ak majú naďalej vykonávať tú istú prácu.

Novela Zákonníka práce zavádza zmeny aj pre odborárov. Tí budú mať po novom právo spolurozhodovať o normách spotreby práce, či participovať pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Odbory už pritom nebudú mať povinnosť preukazovať svoju reprezentatívnosť u zamestnávateľa. Zmeny nastanú aj pri nočnej práci. Vykonávať sa bude v čase od 22. do 6-tej hodiny ráno, nie ako tomu je v súčasnosti od 22. do 5-tej hodiny rannej.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

ITAPA 2016: Make IT Easy – Príde Pellegrini, Mikloš z Ukrajiny, aj vynálezca patentov Cullis z Kanady

27.10.2016 00:07

Desiatky inšpiratívnych domácich aj zahraničných spíkrov a stovky lídrov a manažérov z verejnej správy, IT sektora, akademickej obce a NGO sa 14.-15. novembra stretnú na kongrese ITAPA v Bratislave, a ...

Biznis

Prieskum: Väčšina firiem neverí, že e-trhovisko ovplyvnilo mieru korupcie

26.10.2016 00:00

Vyše 60 percent opýtaných na základe nedávneho prieskumu o verejnom obstarávaní na Slovensku si nemyslí, že elektronické trhovisko malo zásadný vplyv na mieru korupcie v tejto sfére. Desať percent osl ...

Biznis

ReactiveConf 2016: Technologickí experti z celého sveta prichádzajú do Bratislavy

26.10.2016 00:00

Lídri a priekopníci budúcich technológií prichádzajú už druhý rok po sebe na ReactiveConf, svetovú konferenciu o vývoji webových a mobilných aplikácií, ktorá sa koná tento týždeň. Od 26. do 28. októb ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Bratislava Game Jam

Najnovšie videá