6.11.2012 0 Comments

Odovzdávanie Národnej ceny SR za kvalitu 2012

Záštitu nad vyhlásením ocenených v jednotlivých kategóriách prevzal J. E. prezident Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič. Slávnostný večer sa uskutoční dňa 12. novembra 2012 o 17.00 h počas Európskeho týždňa kvality v Historickej budove Národnej rady SR za účasti najvyšších predstaviteľov štátu, členov vlády, podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky, predsedov ústredných orgánov štátnej správy, veľvyslancov, ako aj rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľskej verejnosti a verejnej správy.

Ocenenia odovzdá Jozef Mihok, predseda ÚNMS SR a predseda hodnotiteľskej komisie súťaže Michal Ľach.

XIII.ročník súťaže

ÚNMS SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky organizoval v tomto roku 13. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu, ktorá je zároveň hlavnou aktivitou štátnej politiky kvality, ktorú predstavuje Národný program kvality SR.

Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality. Súťaž oceňuje a vyzdvihuje organizácie, ktoré prejavili ochotu zlepšovať sa a vydali sa na cestu k výnimočnosti. Odlišuje organizácie a vodcov s nespochybniteľnými dôkazmi dosiahnutých úspechov v pretváraní stratégie do reality a trvalého zlepšovania ich organizačnej výkonnosti.

Súťaž je založená na samohodnotení podľa modelu výnimočnosti EFQM (European Foundation for Quality Management) a modelu CAF (Spoločný systém hodnotenia kvality - Common Assessment Framework) a hodnotí ako výsledky organizácie (spokojnosť zákazníkov, zamestnancov, prínosy pre spoločnosť a kľúčové výsledky výkonnosti) zodpovedajú predpokladom vytvoreným vrcholovým manažmentom organizácie prostredníctvom stratégie a plánovania, manažérstvom ľudských zdrojov, partnerstiev, finančných prostriedkov, systémov manažérstva a procesov.

Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže budú udelené ocenenia v troch kategóriách:

A1) organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov
B1) organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov
C3) iné organizácie verejného sektora

Zároveň budú počas slávnostného večera vyhlásené výsledky súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality za rok 2012.

Cieľom súťaže je upozorniť na hodnotnú prácu novinárov, publicistov a odborníkov v oblasti manažérstva kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú problematiku manažérstva kvality a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o jeho prínosoch pre spoločnosť.

Súčasne bude po druhýkrát bude v Slovenskej republike udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF organizácii verejnej správy, ktorá úspešne splnila náročné kritériá Externej spätnej väzby modelu CAF.

O Externú spätnú väzbu modelu CAF môže požiadať každá organizácia verejnej správy implementujúca model CAF. Jej hlavným cieľom je podporiť kvalitu implementácie modelu CAF a jeho dopadu na organizáciu, zistiť, či organizácia zavádza 8 princípov výnimočnosti ako výsledok implementácie modelu CAF, podporiť a oživiť entuziazmus pre trvalé zlepšovanie v organizácii a oceniť organizácie verejnej správy, ktoré začali svoju cestu trvalého zlepšovania, aby dosiahli výnimočnosť efektívnym spôsobom.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

Prieskum: Väčšina firiem neverí, že e-trhovisko ovplyvnilo mieru korupcie

26.10.2016 00:00

Vyše 60 percent opýtaných na základe nedávneho prieskumu o verejnom obstarávaní na Slovensku si nemyslí, že elektronické trhovisko malo zásadný vplyv na mieru korupcie v tejto sfére. Desať percent osl ...

Biznis

ReactiveConf 2016: Technologickí experti z celého sveta prichádzajú do Bratislavy

26.10.2016 00:00

Lídri a priekopníci budúcich technológií prichádzajú už druhý rok po sebe na ReactiveConf, svetovú konferenciu o vývoji webových a mobilných aplikácií, ktorá sa koná tento týždeň. Od 26. do 28. októb ...

Biznis

Gary Shapiro v Prahe predstavil, aký bude januárový CES

25.10.2016 00:13

Najväčšiu výstavu spotrebnej elektroniky a IT, ktorá sa koná začiatkom januára v Las Vegas, tradične predchádza séria propagačných podujatí CES Unveiled. Turné sa tentoraz začalo v Prahe. Veľtrh CES ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá