24.3.2016 0 Comments

Občania si svoje služby môžu vybaviť aj elektronicky - Bratislava spustila elektronizáciu služieb

Bratislava spustila elektronické poskytovanie svojich služieb. Bratislavčania tak môžu so svojimi úradmi komunikovať rýchlejšie, efektívnejšie a hlavne z prostredia svojho domova, stačí kliknúť na www.esluzbyba.sk. Bratislava sa zapojila do projektu elektronizácie služieb, ktorý je hradený z fondov EÚ.

Pre Bratislavu je to veľký krok vpred. Bratislavčania si môžu vybaviť svoje záležitosti s úradom už aj elektronicky, z pohodlia domova. Od 2017 bude musieť každá obec poskytovať svoje služby elektronicky. Veľmi ma preto teší, že Bratislava ich môže poskytovať takto komfortne už dnes. Získali sme na projekt EÚ zdroje, takže sme nielenže rozšírili služby pre Bratislavčanov, ale aj ušetrili mestské financie,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Projekt bol pripravovaný už od roku 2013, avšak práce sa naštartovali až v marci 2015. „Bratislava bola v časovej tiesni, aby sa podarilo naplniť zámer. Projektu nebola za bývalého vedenia venovaná dostatočná pozornosť a situácia, v ktorej sme sa ocitli, nebola jednoduchá. Začali sme však okamžite konať a komunikovať s riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, s cieľom projekt úspešne dokončiť. Mestským častiam sme za pomoci samostatného projektového manažéra a ďalších zástupcov mesta poskytovali maximálnu súčinnosť pri realizácii jednotlivých verejných obstarávaní a rovnako tak aj pri nastavovaní fungovania služieb v rámci portálu,“ povedal riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a zároveň šéf riadiaceho výboru projektu Martin Maruška.

„Zaplatiť daň za psa, prehlásiť si trvalý pobyt, informovať sa o materských školách, zaplatiť daň z nehnuteľnosti... To je len zlomok služieb, ktoré vieme teraz poskytovať elektronicky. Príprava a realizácia projektu nebola jednoduchá, ale vďaka spolupráci mestských častí a magistrátu sme to zvládli,“ povedal starosta MČ Bratislava – Lamač a člen riadiaceho výboru projektu Peter Šramko.

Služby, ktoré takto samospráva poskytuje, sa delia na informačné, oznamovacie a transakčné. K informačným má prístup každý, na oznamovacie je potrebný elektronický občiansky preukaz kvôli potvrdeniu totožnosti, transakčné je možné robiť väčšinou len s elektronickým občianskym preukazom. „Ten je potrebný v prípade, keď si odpoveď vyžaduje právne záväzný dokument - rozhodnutia, stanoviská. Viaceré zrealizované elektronické služby, ako napr. platenie daní, poplatkov, ohlasovania porúch a pod., použitie elektronického občianskeho preukazu nevyžadujú," vysvetľuje výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Lomtec.com Miroslav Ličko. Spoločnosť Lomtec.com zabezpečovala pre mesto vytvorenie samotného integrovaného informačného systému bratislavskej samosprávy (IIS BA), ktorý efektívne sprístupní služby občanom. Zmluva so spoločnosťou bola podpísaná v októbri 2014.

Projekt od novembra 2015 do marca 2016 fungoval v skúšobnej prevádzke. Počas začiatku fungovania v ostrej prevádzke chce mesto a mestské časti zachytiť všetky prípadné problémy a reflektovať na pripomienky občanov. Za týmto účelom bola preto zriadená e-mailová adresa esluzby@esluzbyba.sk, na ktorú sa môžu občania obrátiť s pripomienkami a žiadosťami o radu či pomoc.

Projekt výrazne zlepší poskytovanie služieb v rámci elektronickej verejnej správy v  meste a mestských častiach. To povedie k zvýšeniu využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženiu administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov. Odbúra nutnosť osobnej návštevy úradu v prípade potreby vybavenia žiadostí, dokladov alebo konkrétnej agendy, čím dôjde k skráteniu času stráveného vybavovaním. Elektronicky je možné zabezpečiť 85 povinných služieb, napríklad: informovanie o sociálnych službách, informovanie o územnom pláne, platenie miestnych daní, poskytovanie opatrovateľskej služby, informovanie o uzávierke miestnych komunikácií, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, prenájom nebytových priestorov obce, pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce, pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce, pripomienkovanie územného plánu obce, vybavovanie sťažností a pod.

Hlavné mesto spolu s mestskými časťami využilo možnosť financovať elektronizáciu služieb prostredníctvom Operačného programu Bratislavský kraj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, 10% zo štátneho rozpočtu a spoluúčasti mesta vo výške 5% (čo predstavuje 96 689,83 EUR). Celková hodnota projektu je vyčíslená na 2 777 754,59 EUR s DPH, z toho hlavné mesto 1 933 796,40 EUR a ostatní partneri – mestské časti - 843 958,19 EUR. Na tento projekt bolo možné získať nenávratný finančný príspevok vo výške 2 638 866,86 EUR.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Zomrel Eugene Cernan, ako posledný kráčal po povrchu Mesiaca

17.01.2017 08:00

Rodák zo Chicaga, ktorého rodičia pochádzali z Česka a Slovenska, sa dožil 82 rokov. Vo veku 82 rokov zomrel v pondelok americký astronaut česko-slovenského pôvodu Eugene Cernan, ktorý bol zatiaľ po ...

Tlačové správy

Slovenskí obchodníci sa stretnú v ocenení Mastercard Obchodník roka

17.01.2017 07:44

Už štvrtým rokom bude na Slovensku vyhlásene prestížne ocenenie Mastercard Obchodník roka. Obchodníci budú súťažiť celkovo v 10 kategóriách. Spolu so začiatkom tohto ročníka, 16. januára, bude spusten ...

Tlačové správy

Autopriemysel plánuje vybudovať 10 nových technologických centier

17.01.2017 07:33

Dodávateľské firmy v automobilovom priemysle na Slovensku plánujú v najbližších 12 mesiacoch prijať 260 nových výskumno-vývojových pracovníkov. Viac ako dve tretiny týchto firiem zároveň  deklarovali ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá