Image
24.3.2015 0 Comments

Inžinieri z CERNu budú prednášať na FEI STU

cern.gif CERN oslavuje 60 rokov. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU sa pri tej príležitosti uskutoční 25. marca 2015 podujatie Úžasný svet CERNu II - pohľad technikov a inžinierov. Pôjde o sériu prednášok od ľudí, ktorí v CERNe pracujú na tom, aby všetky experimenty fungovali tak, ako majú.

Inžineiri z CERNu budú prednášať na FEI STU. Prednáškový cyklus Úžasný svet CERNu II - pohľad technikov a inžinierov sa uskutoční 25. marca 2015 v čase 14:30 - 17:00 v posluchárni CD-300 na FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3.

Pôjde o sériu kratších prednášok od ľudí, ktorí v CERNe pracujú na tom, aby všetky experimenty správne fungovali. Aj oficiálne propagačné materiály tohto svetového strediska pre výskum fyziky uvádzajú, že „tam pracuje desaťnásobne viac inžinierov a technikov ako fyzikov - výskumníkov. Prečo? Sú totiž základom všetkých činností v CERNe - aby sme mohli posúvať hranice experimentálnej fyziky, musia inžinieri a technici vytvoriť najlepšie prístroje na svete".

Cieľom prednášok na FEI je upriamiť pozornosť aj na technické študijné odbory, ktoré môžu študenti absolvovať na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Okrem iného sa záujemcovia dozvedia aj to, ako sa môžu Slováci do výskumu v CERNe zapojiť.

Prednášky pri príležitosti výročia CERNu sa uskutočnia aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave pod názvom Úžasný svet CERNu a jeho výskum - Staň sa súčasťou! Rovnako 25. marca 2015 ich tu organizuje UK spolu s MŠVVaŠ SR. Táto časť sa zameriava predovšetkým na prácu fyzikov v CERNe.

Program prednáškového cyklu na FEI STU:

Karel Šafařík (fyzik, Physics Department, experiment ALICE, CERN): Čo je to CERN a čo tam vlastne robíme?

Čo je to CERN? CERN ako svetové stredisko pre fyziku vysokých energií. Výskum CERNu posúva hranice poznania časticovej fyziky. Urýchľovač je základný nástroj časticového fyzika.

Vladimír Bahyl (inžinier, IT Department, CERN): Výpočtová technika tretieho tisícročia

CERN patrí medzi najväčších producentov dát na svete. Oboznámte sa s tým, ako CERN tieto dáta analyzuje, spravuje, distribuuje (technológiou GRID medzi spolupracujúcimi univerzitami a laboratóriami po celom svete) a v neposlednom rade archivuje (v páskových robotoch) pre budúce generácie.

Peter Lichard (inžinier, Physics Department, experimenty ATLAS a NA62, CERN): Elektronika pre experimenty v CERNe

Úloha inžinierov pri vývoji a stavbe experimentov. Elektronika na spracovanie signálov, zber dát a napájacie systémy v špeciálnych podmienkach experimentu. Príklady detektorov, ako sa robí experiment.

Daniel Valuch (inžinier, Beams Department, CERN): Živý vstup priamo z CERNu o elektronike v urýchľovačoch

Anton Pytel (študent Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU): Ako sa dostať do CERNu?

Anton Pytel bol v roku 2011 v CERNe na stáži na pozícii technical student. Ako sa tam dostal, čo robil a ako sa tam môžete dostať aj vy a aké sú ďalšie možnosti.

Čo je to CERN?

Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) je zameraná na základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky.

CERN vznikol 29. septembra 1954 dohodou dvanástich členských štátov. Dnes ich je dvadsať. Slovensko je členským štátom od roku 1993. Ministerstvo školstva je odborným garantom členstva SR v CERN-e a vykonáva koordináciu a zabezpečovanie účasti slovenských pracovísk.

CERN vlastní najväčšie laboratórium časticovej fyziky na svete, kde sa zaoberajú výskumom najjemnejšej štruktúry hmoty. Preto postavili veľký hadrónový urýchľovač, ktorý umiestnili v podzemnom tuneli v tvare kruhu s obvodom 26,5 km a v hĺbke 50 až 150 metrov pod zemou. Nachádza sa na švajčiarsko-francúzskej hranici, severozápadne od mesta Ženeva.


Mohlo by Vás zaujímať

Biznis

PR: Cypherconf 2016

20.10.2016 00:08

IT konferencia o ochrane digitálnych informácií, hackingu a zneužívaní aplikačných zraniteľností sa uskutoční 3.11.2016 v Bratislave Prednášky pokrývajú aktuálne trendy vo webovej a mobilnej bezpečno ...

Biznis

VMworld 2016: Čo sa stane 29. 6. 2021 o 15:57?

19.10.2016 00:08

V Barcelone sa začalo jedno z najvýznamnejších podujatí zameraných na cloudové a virtualizačné technológie VMworld 2016. Viac než 10 000 účastníkov z 96 krajín si na prvej hlavnej prednáške okrem inéh ...

Biznis

PR: PAM – správa privilegovaných účtov

19.10.2016 00:07

Prečo neukladať heslá v Exceli? Skratka PAM v nadpise znamená Privileged Account Management, čiže správa privilegovaný účtov. Takto sa zvyknú označovať nástroje na zabezpečenie a správu prístupových ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocera

Najnovšie videá