14.4.2016 0 Comments

IFS prináša výsledky prieskumu: 93 percent firiem vidí zmenu ako príležitosť

Spoločnosť IFS, globálny dodávateľ podnikových aplikácií, zverejnila závery nedávneho prieskumu, ktorého sa zúčastnilo viac ako 1 000 respondentov z oblasti riadenia IT v spoločnostiach, ktoré pôsobia v odvetví priemyselnej výroby, v oblasti realizácie dodávok investičných celkov a v stavebníctve alebo maloobchodnom predaji. 93 percent respondentov uviedlo, že sa zmene nebráni a vidí v nej príležitosť pre rozvoj podnikania.

Dve tretiny respondentov sa zhodli na tom, že ak dôjde ku zmenám v rámci ich podnikania, patrí medzi najdôležitejšie faktory silný zmysel pre smerovanie spoločnosti, jasné obchodné ciele a efektívne vedenie spoločnosti. Keď sme účastníkov prieskumu požiadali, aby zo zoznamu vybrali tri trhové alebo sociálne zmeny, ktoré majú najväčší vplyv na ich podnikanie, 68 % respondentov z celého sveta uviedlo, že vôbec najväčší vplyv na ich podnikanie majú v súčasnosti zmeny v dopyte zákazníkov. Predstavitelia vrcholového manažmentu sú považovaní za druhý najvplyvnejší faktor v 37 % prípadov a v poradí ďalším faktorom je celková dostupnosť ponúkaného tovaru a služieb (29 %).

Prieskum však odhalil významné rozdiely v názoroch respondentov z rôznych častí sveta a z rôznych priemyselných odvetví, pokiaľ ide o faktory, ktoré majú zásadný vplyv na zmeny v podnikaní. Podstatné zistenia:

  • V Číne je vrcholový manažment považovaný za veľmi vplyvný faktor (v 65 % prípadov, zatiaľ čo globálne iba v 37 %), na opačnej strane pritom stojí vnímanie malého vplyvu správania sa zamestnancov ako aj medzinárodných či miestnych zákonných obmedzení a nariadení (11 %, resp. 6 %, v porovnaní s priemernými globálnymi hodnotami 21 %, resp. 20 %).
  • Pokročilé technológie sú považované za veľmi vplyvný faktor vyvolávajúci zmeny v Nemecku (44 %) a tiež v Číne (42 %), zatiaľ čo priemerná globálna hodnota predstavuje 25 %.
  • Krajiny Beneluxu a Nórsko sú časťou sveta, v ktorej vplyv správania sa zamestnancov v podnikoch vykazuje najväčšiu odchýlku v hodnotení, a síce celých 44 % v týchto krajinách v porovnaní s globálnym priemerom 28 %. Naproti tomu vplyv miestnych zákonov a nariadení aj zmien vlády je tu vnímaný len ako nepatrný, vo Švédsku, Nórsku a Dánsku zmeny vlády ovplyvňujú firmy v priemere iba z 11 % a miestne zákony v 7 % prípadov.
  • V rámci všetkých opýtaných krajín Brazília uviedla, že zmeny miestnej vlády a miestnych zákonov a nariadení majú v 81 % prípadov výrazný vplyv na zmeny, globálny priemer pritom predstavuje 38 %. To je v priamom kontraste s Nemeckom, kde zmeny vlády a miestnych zákonov sú považované za významné faktory len v 2 % prípadov.
  • Britské podniky venujú najviac pozornosti zmenám v dostupnosti tovarov a služieb (v priemere 51 %), pričom globálny priemer je 29 %.
  • Respondenti vo Francúzsku si viac než kde inde všímajú fúzií a akvizícií (41 %), čo je dvakrát viac ako globálny priemer (20 %).
  • Španielsko je unikátne v tom, že považuje pracovníkov vrcholového manažmentu za rovnako vplyvný faktor ako zákaznícky dopyt, obidve kategórie totiž získali zhodne po 59 %.
  • Respondenti v Severnej Amerike prikladajú väčší význam zmenám vlády (priemerne 37 %), ako je  globálny priemer - len 18 %.

Taktiež sú tu viditeľné výraznejšie názorové odchýlky medzi jednotlivými priemyselnými odvetviami. Vplyv celkovej dostupnosti ponúkaných tovarov a služieb nie je v stavebníctve považovaný za rovnako zásadný ako v sektore  výroby a obchodu (22 %, resp. 41 % a 45 %). V stavebníctve sú však zmeny vlády považované za významnejší faktor ako v obchode a vo výrobe (26 % v porovnaní s 9 % a 7 %). Úloha pokročilých technológií je zjavná vo výrobnom sektore, kde ju respondenti označili za druhý najdôležitejší faktor ovplyvňujúci zmeny v podnikaní. Na opačnom konci spektra vo výrobnom sektore sa nachádzajú senior manažéri (iba v 4 % označení ako kľúčový stimul), v stavebníctve a maloobchode dosahuje hodnota 20 %.

Mark Boulton, CMO v spoločnosti IFS, vyjadril svoj názor na výzvu, ktorú v súčasnosti pre podniky predstavuje zmena: „V spoločnosti IFS sa detailne zaoberáme príčinami a vplyvmi na zmeny v obchodných činnostiach. Získavame tak istotu, že naše technológie a skúsenosti z priemyslu sú neustále o krok popredu a vedieme svojich zákazníkov k správnym rozhodnutiam. Vďaka výsledkom tohto zákazníckeho prieskumu budeme môcť prispôsobiť podporu na mieru jednotlivým priemyselným odvetviam a špecifikám zákazníkov. Nikto nedokáže predpovedať budúcnosť, podniky sa však vďaka prijatiu tejto skutočnosti môžu pripraviť, byť agilnejšie a môžu využívať nový obchodný potenciál, ktorý zmena často skrýva."

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

UniControls vybaví systémom nadradeného riadenia ďalších 23 súprav metra v čínskom Chengde, hlavnom meste provincie S’-čchuan

18.01.2017 09:00

Spoločnosť UniControls, významný hráč a medzinárodne uznávaný dodávateľ riadiacich systémov a elektronických zariadení v oblastiach železničnej dopravy a priemyselného riadenia, uzatvorila ďalší z rad ...

Tlačové správy

freeSAT vlani ponúkol nové kanály, aplikácie i súťaže, viac zábavy príde i v roku 2017

18.01.2017 08:16

Nové kanály, skvelé ceny, prémiové televízie zdarma a množstvo zábavy – to všetko si mohli vlani vychutnávať zákazníci freeSAT-u na Slovensku. 27 nových kanálov Zákazníci freeSAT-u v roku 2016 získal ...

Tlačové správy

iOS platforma investičnej aplikácie

18.01.2017 08:10

FINAMIS koncom roka 2016 sprístupnil mobilnú aplikáciu pre operačný systém iOS spoločnosti Apple. Spustenie je v súlade s interným plánom a cieľovým termínom ukončenia vývoja. V prvej polovici 2016 F ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá