29.1.2015 0 Comments

Ericsson zverejňuje hospodárske výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2014

Štvrtý kvartál 2014:
  • Objem tržieb predstavoval 68 miliárd švédskych korún.
  • O medziročný rast predaje sa zaslúžil najmä Stredný východ, Európa, Ázia, čiastočne ho však kompenzoval nižší objem predaje v Severnej Amerike
  • Hrubá marža sa medziročne zvýšila o 36,6 %.
  • Prevádzkový zisk činil 6,3 miliardy švédskych korún.

Celý rok 2014:

  • Objem tržieb činil 228 miliárd švédskych korún.
  • Príjmy z prevádzkovej činnosti zahrňujú spol. podniky činili 16,8 miliardy švédskych korún, prevádzková marža činila 7,4 %.
  • Segment Sietí dosiahol prevádzkovú maržu 12 %, vďaka lepšiemu obchodnému modelu a zlepšeniu prevádzkovej efektivity
  • Tok hotovosti z prevádzkovej činnosti činil 18,7 švédskych korún

Vykázaný objem tržieb v sledovanom štvrťroku medziročne vzrástol o 1 %, po zohľadnení porovnateľných obchodných jednotiek a vplyvu menového kurzu poklesol o 2 %, pričom vzrástli príjmy z prevádzkovej činnosti hlavného predmetu podnikania.

Výrazný rast predaja na Strednom východe, v Európe a Ázii bol v sledovanom štvrťroku kompenzovaný pretrvávajúcim poklesom predaja v Severnej Amerike.

Predaj riešení mobilného vysokorýchlostného pripojenia medziročne a medzikvartálne vzrástol v dôsledku pokračujúcej realizácie skôr oznámených kľúčových zákaziek. Tieto zákazky prispeli k rastu objem tržieb v pevninskej Číne, na Taiwane, v Japonsku, Indii a častiach Európy. V pevninskej Číne sa väčšina obchodov realizovaných v sledovanom štvrťroku týkala pokračujúceho zavádzania sietí LTE.

Rast tržieb v Severnej Amerike bol aj v tomto štvrťroku dosiahnutý najmä vďaka investíciám telekomunikačných operátorov do rozširovania kapacít a zlepšovania kvality sietí, rýchlosť rastu sa však spomalila. V sledovanom štvrťroku ďalej poklesla obchodná činnosť - telekomunikační operátori sa aj naďalej zameriavajú na optimalizáciu tokov hotovosti, aby mohli financovať akvizície veľkých firiem a investovať prostriedky do aukcií rádiových pásiem.

Dopyt spotrebiteľov a rast objemu mobilnej dátovej prevádzky sú v Severnej Amerike aj naďalej silné. Avšak vzhľadom k už zverejneným aktuálnym údajom a z vyššie uvedených dôvodov očakávame, že trh s mobilným vysokorýchlostným pripojením v Severnej Amerike bude v krátkodobom horizonte stále rásť pomalým tempom.

Divízia Globálne služby vykázala stabilný rast, o predaj v segmente Profesionálnych služieb sa zaslúžili najmä manažované služby a integrácia systémov. V sledovanom štvrťroku bolo uzatvorených 17 nových zmlúv o manažovaných službách, vrátane zmluvy pokrývajúcej celé územie Indie.

Prevádzkový zisk v sledovanom kvartáli medziročne vzrástol, najmä vďaka vyššiemu objemu predaja softvéru a zlepšeniu efektivity. Tento rast bol čiastočne kompenzovaný vyššími prevádzkovými nákladmi súvisiacimi s plánovaným výrazným navýšením investícií do cieľových segmentov. Skutočný vplyv menových kurzov, pri zohľadnení transakčných vplyvov, prevodov mien a kolísaní kurzu, sa do prevádzkového zisku premietol pozitívne.

Za celý rok 2014 Ericsson vykázal stabilný rast objemu tržieb zo solídnou prevádzkovou maržou. Pokles objemu tržieb v Severnej Amerike o 8 % bol kompenzovaný rastom predaja na Strednom východe v Európe a Ázii. Došlo k zvýšeniu prevádzkovej marže u hlavného predmetu podnikania vďaka vyššiemu podielu predaja kapacít a zlepšeniu efektivity. Tento nárast bol čiastočne kompenzovaný stratami zo zaistenia meny, investíciami do cieľových segmentov a stratami súvisiacimi s prevádzkou modemov.

Viac než 100 zmlúv o poskytovaní licencií k riešeniam IPR, ktoré sme doteraz uzavreli, dokladá hodnotu investícií do nášho výskumu a vývoja a umožňuje firmám pôsobiacim v tomto odvetví aj naďalej inovovať a uvádzať na trh atraktívne produkty. V roku 2014 vykázali príjmy z riešení IPR stály rast. Aj naďalej budeme predávať licencie k našim patentom ku štandardným a základným komponentom za spravodlivých, primeraných a nediskriminujúcich podmienok (princíp FRAND).

Na Dni kapitálových trhov (Capital Markets Day), ktorý sa konal v novembri, sme načrtli pokrok v realizácii našej stratégie „zosieťovanej spoločnosti", s dôrazom na rozvoj trhu, program rastu firmy, transformáciu a ziskovosť. V súlade s touto stratégiou sme investovali do našich cieľových segmentov: siete IP, cloud, televízne a mediálne riešenia, riešenia pre priemysel a spoločnosť a systémy prevádzkovej a obchodnej podpory. Objem tržieb v cieľových segmentoch vykázal v roku 2014 rast o viac než 10 %.

Aj naďalej aktívne vyhľadávame možnosti, ako zlepšovať efektivitu fungovania našej spoločnosti. Pokračuje realizácia programu úspory nákladov a zvyšovania efektivity, ktorý sme predstavili na Dni kapitálových trhov, ktorého cieľom je dosiahnuť úspory približne 9 miliárd švédskych korún. Program bude v plnej miere realizovaný v priebehu roku 2017. Jeho súčasťou sú činnosti zamerané na ukončenie predaja modemov, ktoré sú realizované v predstihu.

V roku 2014 sa zvýšil tok hotovosti z prevádzkovej činnosti, za celý rok dosiahol objem 18,7 (17,4) miliardy švédskych korún. Už tretí rok v rade sme prekročili náš cieľ konverzie hotovosti o viac než 70 %. Výsledkom je solídna bilancia, ktorá nám umožňuje aj naďalej realizovať našu stratégiu a sústavne plniť záväzky voči akcionárom spoločnosti. Predstavenstvo navrhuje pre rok 2014 dividendu vo výške 3,40 (3,00) švédskej koruny na akciu, čo predstavuje nárast o 13 %.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

Zomrel Eugene Cernan, ako posledný kráčal po povrchu Mesiaca

17.01.2017 08:00

Rodák zo Chicaga, ktorého rodičia pochádzali z Česka a Slovenska, sa dožil 82 rokov. Vo veku 82 rokov zomrel v pondelok americký astronaut česko-slovenského pôvodu Eugene Cernan, ktorý bol zatiaľ po ...

Tlačové správy

Slovenskí obchodníci sa stretnú v ocenení Mastercard Obchodník roka

17.01.2017 07:44

Už štvrtým rokom bude na Slovensku vyhlásene prestížne ocenenie Mastercard Obchodník roka. Obchodníci budú súťažiť celkovo v 10 kategóriách. Spolu so začiatkom tohto ročníka, 16. januára, bude spusten ...

Tlačové správy

Autopriemysel plánuje vybudovať 10 nových technologických centier

17.01.2017 07:33

Dodávateľské firmy v automobilovom priemysle na Slovensku plánujú v najbližších 12 mesiacoch prijať 260 nových výskumno-vývojových pracovníkov. Viac ako dve tretiny týchto firiem zároveň  deklarovali ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

qubitconference

Najnovšie videá