Image
8.2.2016 0 Comments

Digiškola: Sú tablety vhodný výučbový nástroj pre deti?

Dávate svojim deťom do rúk tablet alebo smartfón a s úsmevom sledujete, ako s ním obratne narábajú? Vidíte v nich budúceho Billa Gatesa alebo sa tešíte, ako budú automaticky excelovať vo svojom budúcom dobre platenom zamestnaní v IT? Situácia nemusí byť vôbec taká ružová, ako by sa mohlo zdať.

Za jeden rok sa predá takmer 1,5 miliardy smartfónov a viac ako 200 miliónov tabletov, a preto nečudo, že súčasné deti prichádzajú do styku najmä s týmto formátom počítačov. Tablety a smartfóny majú, pochopiteľne, svoje špecifiká, silné stránky a slabiny, čo sa prevteľuje do návykov a takisto očakávaných schopností požadovaných od ich používateľa. Je preto vhodné pýtať sa, ako veľmi sa tieto zariadenia hodia na výučbu v školách a ako veľmi zvyšujú schopnosti a vedomosti detí pri samostatnom používaní mimo škôl.

Pri čítaní tohto článku treba mať na pamäti, že sa venujeme dvom výrazne odlišným záležitostiam. V prvom rade sa pozrieme na to, či aktuálne obrovské rozšírenie smartfónov a tabletov pomáha deťom zvyšovať vzdelanie v rámci IT a či ich používanie v domácnosti a voľnom čase ide ruka v ruke s rozširovaním znalostí z tejto oblasti. Druhá a značne odlišná téma je integrácia tabletov do procesu výučby v základných školách, pretože tieto zariadenia už dnes veľmi pomáhajú pri zlepšovaní a zatraktívnení procesu výučby.

Prekvapivý pokles IT vzdelanosti detí po nástupe tabletov

Keď sa v priebehu 90. rokov a následne na prelome storočí počítače stávali samozrejmosťou a začali sa objavovať v takmer každej domácnosti, mnoho rodičov si zvyklo na fakt, že ich vlastné deti ich v znalosti používania a názvosloví rýchlo prekonali. Keďže nástup počítačov a takisto mobilných technológií bol razantný, školské osnovy a výučba v školách výrazne zaostávala a neraz sme sa v rámci anekdot mohli chvíľkami usmievať aj nad tým, že výučba všeobecných princípov IT v základných školách vlastne ani nie je potrebná, pretože deti aj tak vedia viac než učitelia. Hoci takéto názory boli veľmi naivné alebo skrátka len prehnané, aspoň malé zrniečko pravdy sa v nich naozaj ukrývalo. Ak totiž deti počítače pravidelne a často používali, prirodzene sa dalo očakávať, že v ich používaní boli zbehlé a v tejto súvislosti nabrali aj veľké množstvo príbuzných znalostí. Človeku, ktorý používa počítače pravidelne a dlhodobo, predsa netreba vysvetľovať, čo je to megabajt, ako sa kopírujú súbory, čo je to reštart a podobne.

Je načase zahodiť predstavu o tom, že deti sa celodenným používaním sociálnych sietí a a komunikačných nástrojov nejakým spôsobom vzdelávajú v IT

V priebehu minulého roka vzbudili rozruch výsledky podrobnej štúdie základnej vzdelanosti v oblasti informačných technológií v austrálskych základných školách, kde sa prieskum realizuje pravidelne každé tri roky. ACARA, čo je Austrálska rada pre učebné osnovy, hodnotenia a reporty, má na starosti dozor nad základným vzdelávaním v tejto krajine a prieskum začala vykonávať od roku 2005. Týka sa dvoch vekových skupín, do prvej patria žiaci šiesteho ročníka základnej školy čiže deti vo veku 11 až 12 rokov a do druhej žiaci posledného desiateho ročníka austrálskych základných škôl vo veku 15 až 16 rokov, ktoré sú náprotivkom prvého ročníka stredných škôl na Slovensku. Obrovským prekvapením bolo, že po prvý raz v histórii týchto testov došlo u študentov namiesto pokračujúceho zlepšovania výsledkov k zhoršeniu, a to naozaj výraznému.

Prieskum sa uskutočnil v školách po celej krajine a obsahuje dáta od 10 562 študentov, ktorí boli náhodne vybratí z viac ako 600 vzdelávacích inštitúcií v rôznych regiónoch (5622 zo šiesteho ročníka a 4940 z desiateho). Spolu s absolvovaním testu študenti vyplnili aj dotazník o tom, ako svoj záujem o IT vnímajú oni sami a ako často používajú počítače rôzneho typu doma. V nich sa ukázal očakávaný jav, že deti majú o informačné technológie značný záujem a používajú ich vo veľkej miere. Takisto rozpoznávajú, že znalosti práce s rôznymi počítačmi budú využívať v budúcom zamestnaní. Potvrdil sa predpoklad, že vo väčšine prípadov dávajú doma prednosť mobilným zariadeniam. Zároveň sa vyjadrili, že najistejšie sa cítia pri narábaní s komunikačnými programami a prvkami sociálnych sietí, ale menej istí sú už pri pomyslení na zložitejšie úlohy, ako je vytváranie webovej stránky alebo práca s databázami.

Pokles úrovne znalostí z IT u žiakov šiestej a desiatej triedy podľa aktuálnych výsledkov ACARA

Deti boli v testoch postavené pred rôzne základné úlohy v súvislosti s používaním počítačov. Šlo napríklad o vyhľadanie konkrétnych dát pomocou internetového vyhľadávača, o formátovanie textového dokumentu, orezanie obrázka, ďalej o vytvorenie krátkej jednoduchej prezentácie zloženej z niekoľkých navzájom nadväzujúcich snímok, navrhnutie jednoduchého dotazníka na vyplnenie on-line, odohranie dvoch levelov v on-line hre a podobne. Otestovaná bola aj ich znalosť základných konvencií a prvkov používateľského rozhrania programov, ako je napríklad kopírovanie, uloženie, vystrihnutie a vloženie objektu a podobne.

Ako dobre vidieť na grafickom znázornení, žiaci šiestej triedy dosahovali postupne v troch predchádzajúcich prieskumoch stále lepšie výsledky. V súčasnosti však už trend nepokračoval a ani nestagnoval, namiesto toho sa prepadol na stav pred rokom 2008. Nemenej zaujímavé sú výsledky žiakov desiatej triedy, ktoré sa v minulosti ukazovali ako veľmi vyrovnané. Mládež vo veku 15 až 16 rokov mala zvyčajne o viac ako 100 bodov lepšie výsledky než deti zo šiesteho ročníka. V rokoch 2005, 2008 a 2011 boli hodnoty prakticky vyrovnané, ale v súčasnosti po prvýkrát došlo k prepadu a dosiahnutiu najhoršieho výsledku. Z pohľadu Austrálskej rady pre učebné osnovy a hodnotenia dosiahlo hranicu, ktorá sa považuje za dostatočné základné znalosti z odboru IT, len 52 % študentov. V minulosti to pritom bolo 61 až 65 %. Treba si uvedomiť, že v čase testu z roku 2011 boli aktuálni žiaci desiateho ročníka siedmaci a dá sa očakávať, že na tom neboli horšie ako vtedajší testovaní šiestaci, ktorí dosiahli najlepšie výsledky v meraní. Čo teda zapríčinilo to, že o tri roky neskôr nedosiahli ani zďaleka také zlepšenie ako všetci desiataci pred nimi, a prečo nová generácia šiestakov vstupuje do boja s nižším základom než tie pred nimi?

Príčiny poklesu

Jedna z ponúkajúcich sa príčin poklesu schopností detí, ktorá sa zdá relatívne očividná, sú zmeny v rámci trhu s počítačmi a zvýšenie popularity nových formátov zariadení po roku 2011. Výrazný nárast používania mobilných technológií v podobe smartfónov a tabletov, kde sa kladie dôraz na čo najjednoduchšie ovládanie, obyčajne malú alebo žiadnu zmenu podrobných nastavení a malú voľnosť vykonávaných úloh, môže stáť za zhoršením výsledkov. Tieto zariadenia vznikli hlavne na komunikáciu a zdieľanie ľahko tvoreného obsahu v podobe fotografií a textových príspevkov či skrátka „lajkov“ a používateľa veľmi nenútia rozširovať si znalosti z tohto odboru. 

Tablety v školstve výrazne zatraktívnia vyučovací proces a pomáhajú s lepším prednesom látky

Ako sa postupne počítače rozširovali od nadšencov k bežnej populácii, vývojári chceli dosiahnuť to, aby ich dokázal používať každý, a to celkom intuitívne, bez akejkoľvek predchádzajúcej znalosti. Ide o smer vývoja pokračujúci mnoho rokov a badať to aj v tom, že čím hlbšie do minulosti zájdete, tým väčšie chápanie fungovania systémov a počítačov na ovládanie potrebujete. Používanie počítačov pred érou grafických operačných systémov ako Windows 95 bolo výrazne odlišné a vyžadovalo úplne iný prístup od používateľa. Dokonca už samotný Windows je dnes v mnohých ohľadoch relikt inej éry, pretože hoci je jeho ovládanie v základe používateľsky prívetivé, stále umožňuje každému používateľovi prakticky plnohodnotnú pokročilú konfiguráciu aj na tých najzložitejších úrovniach. Systémy, ktoré vznikli neskôr, ako napríklad Android od Googlu, dbajú na to, aby používateľ nemal prístupných priveľa vecí, a to, čo môže a nemôže so systémom robiť, je veľmi striktne obmedzené. Android je založený na linuxovom jadre, a tak, pravdaže, umožňuje pokročilú konfiguráciu a správu takisto, ale táto vrstva bežnému používateľovi v základe vôbec nie je prístupná.

To, že je používanie počítačov a príbuzných zariadení stále jednoduchšie a prispôsobené tak, aby ich dokázali ovládať aj ľudia, ktorí nemajú žiadnu predstavu o tom, ako hardvér a softvér funguje, nie je zlá vec. Koniec koncov auto môžete riadiť takisto bez toho, aby ste vedeli, ako presne funguje motor, ako je skonštruovaná prevodovka a čo je to diferenciál. Na cestách pritom môžete byť zodpovednejší a svedomitejší vodič než skúsený automechanik. Počítače majú ľuďom slúžiť, zjednodušovať a spríjemňovať im život. Mal by ich byť preto schopný ovládať v rámci základných úloh skutočne každý človek bez zvláštnejšej prípravy. Spolu s týmto posunom a trendom však dnes už musíme zahodiť dlhé roky udržovanú predstavu o tom, že ak ľudia trávia používaním počítača veľa času, automaticky dostávajú do vienka veľké množstvo vedomostí v súvislosti s IT.

Pokiaľ sa dieťa nezačne zaujímať o to, ako jednotlivé prvky softvérových a hardvérových technológií vlastne fungujú, na rozdiel od minulosti ho súčasné formáty počítačov k tomu automaticky neprinútia a ani nedovedú. Všetky úkony, ktoré bežne s danými zariadeniami vykonáva, sú totiž zvyčajne navrhnuté tak, aby boli celkom triviálne, a ako sa hovorí, aj „blbuvzdorné“. Používanie sociálnych sietí a webových hier deti skrátka na budúce príležitosti a pracovné nasadenie nepripraví a relevantné princípy a zvyklosti v rámci súčasných odvetví ich treba skrátka naučiť.

Začlenenie tabletov do výučbového procesu

Výsledky rozsiahleho a dlhodobého prieskumu, ktoré vykonáva austrálska ACARA, nám naznačujú, že bezstarostné obdobie, keď deti automaticky sami získavali základné vzdelanie z odboru informatiky, sa končí a treba na to reagovať. Školstvo po celom svete sa v posledných dekádach snaží napredovať a v mnohých ohľadoch sa mu to darí. Základné školy postupne zaviedli rôzne formy výučby v špecializovaných učebniach s desktopmi a notebookmi, zriadili  internetové pripojenie a napokon dostali počítače aj priamo do bežných tried prostredníctvom tabletov. Informačné technológie sa stávajú čoraz viac súčasťou vyučovacieho procesu a tento prerod sa udial viac-menej v rámci jednej dekády. Napríklad v USA bolo koncom 90. rokov minulého storočia pripojených na internet len necelých 10 % škôl a v roku 2008 sa čísla prevrátili a pripojenie malo viac ako 90 %. V mnohých krajinách sveta vrátane Slovenska sa začlenili do vyučovania rôzne digitálne pomôcky v podobe interaktívnych tabúľ a tabletov. 

Portály, ako je napríklad Planéta vedomostí, učiteľom výrazne pomáhajú pri získavaní obsahu interaktívnych výučbových dát pre tablety

Podľa aktuálnych údajov z roku 2014 (údaje z roku 2015 budú k dispozícii neskôr v tomto roku) sa v slovenských základných a stredných školách v procese vyučovania používa viac ako 200 000 počítačov, pričom takmer všetky majú pripojenie na internet. Zhruba v 60 % prípadov ide o desktopy a v zostávajúcich 40 % o notebooky a tablety. Práve v prípade tabletov budeme určite svedkami ďalšieho rozširovania, pretože tento formát otvára učiteľom nové dvere v podobe možnosti používať počítače pri vyučovaní iných predmetov, ako je informatika, bez potreby presunu do špecializovanej učebne. Pri vyučovaní, pravdaže, pomáhajú aj interaktívne tabule, ktorých je v slovenských školách dnes už viac ako 16 000 a často patria do bežnej výbavy triedy. Výhoda je zrejmá. Ak učiteľ využije len klasický projektor, ktorý má pripojený k svojmu notebooku, síce deťom premietne všetko viac-menej tak ako na interaktívnej tabuli, ale plynulosť vyučovania je narušená, pretože žiaci môžu sledovať len učiteľa alebo to, čo sa deje na plátne. Interaktívna tabuľa problém odstraňuje a učiteľ môže vykonávať interakciu s vyučovacím materiálom priamo pred zrakmi žiakov. Bonusom je to, že pri vyvolaní žiaka nasleduje príchod pred tabuľu a práca na nej, a nie príchod k učiteľovi a práca na jeho notebooku.

Vnášanie väčšej miery digitalizácie do školstva pritom stále pokračuje. Rodičia dnes majú možnosť kontrolovať výsledky svojich detí v internetovej žiackej knižke a prezerať si zápisy v elektronickej triednej knihe, kde nájdu údaje o dochádzke, informácie o zadaní domácich úloh alebo odkazy od učiteľov. Vo vyučovacom procese učitelia dnes využívajú rôzne prezentácie, krátke filmy a interaktívne testy, ktoré sa môžu premietať na projektore, interaktívnej tabuli alebo tabletoch v rukách žiakov. Využívajú pri tom napríklad materiály zo stránok projektu Digiškola (www.digiskola.sk). V rámci tohto projektu do škôl dorazilo viac ako 5000 interaktívnych tabúľ, 20 000 tabletov a 1000 Wi-Fi routerov. Veľký zdroj digitálnych vyučovacích pomôcok je vzdelávací portál Planéta vedomostí (http://planetavedomosti.iedu.sk). Učiteľ sa na stránke prihlási, stiahne si potrebné materiály a následne ich môže sprístupniť deťom napríklad na tabletoch alebo interaktívnej tabuli. Môže vybrať aj rozličné úlohy, ktoré deti na tabletoch vykonávajú, stránka im test automaticky skontroluje a opraví. Učiteľ dostane výsledky o tom, aké úspešné boli jednotlivé deti, koľko chýb urobili, v akých otázkach sa najčastejšie mýlili a v akých otázkach využívali pomoc a podobne. Portál ponúka učiteľom aj možnosť zadania domácich úloh, ktoré si deti môžu robiť po prihlásení na stránku doma na svojich notebookoch alebo tabletoch, ale v tomto prípade musia dbať učitelia na to, že nie každý žiak na Slovensku má doma prístup k internetu, pričom častejšia je takáto situácia pri žiakoch v dedinských základných školách.

Interaktívne tabule sú na Slovensku už vo viac ako 16 000 triedach a predstavujú dobrý prechod smerom k väčšej digitalizácii vyučovania

Vo všetkých týchto prípadoch sú tablety veľmi vhodný formát počítačov, pretože ich deti môžu držať v ruke alebo ich mať položené na lavici bez toho, aby zaberali priveľa priestoru. Učiteľ ich môže kedykoľvek rozdať a následne zas pozbierať, čo pri desktopoch a notebookoch nie je možné. Odpadá tak zdĺhavý presun do počítačovej učebne a okrem výučby informatiky sú tak počítače súčasťou všeobecnovzdelávacieho procesu matematiky, fyziky, dejepisu či akýkoľvek iných predmetov. Dvere sú otvorené aj pre iné možnosti, pričom očividná je cesta k väčšej digitalizácii učebníc. Deti dnes stále musia do školy nosiť nemalé množstvo kníh a pracovných zošitov, s ktorými na vyučovaní pracujú. V mnohých prípadoch sa tak ako v minulosti dedia na začiatku školského roku po predchádzajúcich žiakoch, takže neraz pripomínajú povestné „šalátové vydanie“. Keby bol tablet prakticky neoddeliteľnou súčasťou výbavy každého žiaka, deti by časom namiesto množstva kníh mohli nosiť len jediné zariadenie, v ktorom by všetky knihy mali v digitálnej podobe. Nejde pritom o žiadnu nevýhodu. Aktuálny softvér a hardvér umožňuje do zdigitalizovanej literatúry ľahko zapisovať poznámky (hoc aj prstom alebo lepšie pomocou stylusu). Takýmto riešením by bolo možné zabiť príslovečne niekoľko múch jednou ranou, pretože medzi ďalšie výhody by patrilo aj to, že by učebnice mohli byť permanentne aktualizované a mohli by sa v nich odstraňovať chyby. Študentom by odpadla starosť s nosením správnych učebníc, nemuseli by dediť staré knihy s popísanými stranami po svojich predchodcoch a takisto by v texte kníh mohli rýchlo vyhľadávať. Knihy by im navyše zostali do ďalších ročníkov a mohli by sa k nim kedykoľvek vrátiť.

Takéto riešenia sú aspoň v súčasnosti ešte problematické a v mnohých ohľadoch ťažko realizovateľné. Ministerstvo školstva schváli a následne dotuje len niektoré učebnice, ktoré nie vždy musia učiteľom vyhovovať. V niektorých prípadoch preto po odobrení rodičmi dávajú prednosť tomu, že na vyučovaní používajú iný typ ministerstvom schválenej, ale už nedotovanej knihy, ktorú si rodičia musia zaplatiť. Máloktoré knižky sú zdigitalizované, pričom výnimkou sú v tomto ohľade napríklad učebnice z projektu iTEC, ktorý sa uskutočnil v rámci EÚ. Problém je v tom, že zdigitalizované knižky z tohto a ďalších projektov často vyžadujú internetové pripojenie, čo nie je vždy v každej triede a domácnosti dostupné. Off-line riešenie učebníc je pritom z technickej stránky triviálna záležitosť, ale problémy sú nepochybne v oblasti licencií a príbuzných záležitostí.

Tablet sa ľahko môže stať pre žiaka onedlho takou nevyhnutnosťou ako zošit či pero

Vzhľadom na súčasný smer vývoja sa dá očakávať, že tablet sa môže stať v blízkej budúcnosti pre študentov základných škôl vítanou pomôckou na doplnkové štúdium doma. Čoraz väčšie rozširovanie používania tabletov v školách tomu nepochybne pomôže a časom môže byť nákup tabletu pre školáka niečo také samozrejmé, ako je dnes kúpenie aktovky, pier či zošitov. Výhodou tabletov oproti ostatným formátom počítačov je cenová dostupnosť. Lacné zariadenia síce často nemajú ktovieaký výkon, ale na jednoduché činnosti, ako je vyplňovanie webových testov a podobne, stačia. Zatiaľ čo máloktorá rodina na Slovensku si môže dovoliť napríklad pre svoje tri školopovinné deti kúpiť hneď a zaraz tri notebooky, v prípade troch tabletov, ktoré sa pri lačnejších modeloch môžu dovedna zmestiť aj do ceny jedného notebooku, je situácia predsa len odlišná. V mnohých ohľadom môže byť tablet zastúpený aj phabletom, respektíve smartfónom s obrazovkou väčšou ako 5".

Z dôvodu čoraz širšieho používania tabletov v školstve sa v poslednom čase vykonalo množstvo štúdií, ktoré hodnotili efekt prijímania študijných informácií touto formou (napr. štúdia J. Bonds-Raacke, D. Raacke: Používanie tabletov v triedach, uverejnená v Journal of Instructional Psychology), ktoré však nerozpoznali nijaký negatívny dosah na pochopenie vyučovacej látky v tejto podobe, práve naopak, ukázali, že majú potenciál výučbu v mnohých ohľadoch zlepšiť a zefektívniť. V tomto ohľade sa dá teda výučba pomocou tabletu odporúčať a rozširovanie týchto formátov v školách je pozitívna vec. Druhá stránka tejto problematiky je to, že hoci používanie tabletov ako pomôcky pri výučbe je pozitívne, automaticky to neznamená, že tieto zariadenia výrazne zvyšujú vzdelanosť v rámci IT. Aktuálne výsledky austrálskeho prieskumu naznačujú, že posun trhu k týmto zariadenia môže mať negatívny dosah na vedomosti študentov z hľadiska informatiky. Vyučovanie v tomto ohľade skrátka netreba zanedbávať a nemôžeme očakávať, že vďaka tomu, že deti budú mať celý deň v ruke tablet alebo smartfón, budú automaticky naberať základné oblasti z odboru IT. Extrémna jednoduchosť vykonávaných úloh, ako napríklad stlačenie tlačidla Like, nahratie fotografie na Instagram alebo napísanie jednej vety na Twitter, ich nenaučí nič o spracovaní obrázkových formátov a ich editácii, správnom formátovaní dokumentu alebo základnom princípe fungovania siete. Samozrejme, nie každý sa chce venovať odboru IT profesionálne alebo v rámci koníčka, musíme si však dať pozor na to, aby nám nevyrástla generácia ľudí, ktorí budú považovať fungovanie webových stránok, Wi-Fi či hardvéru a softvéru všeobecne za akúsi mágiu a budú si predstavovať, že cloudové dáta sú uložené niekde na oblohe v búrkovom mraku...  

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Magazín

Čo dokáže odhaliť fleet manažment

07.12.2016 15:24

Systémy na monitorovanie vozidiel umožňujú sledovať a zaznamenávať nielen polohu vozidla podľa GPS, ale množstvo iných dôležitých informácií. Vo väčšine prípadov sú to údaje o aktuálnej rýchlosti, otá ...

Magazín

Thunderbolt 3 – jeden konektor pre všetky zariadenia

07.12.2016 15:14

Miniaturizácia klientskych zariadení, predovšetkým mobilných, poskytuje čoraz menej miesta na konektory klasických rozhraní, na druhej strane sa rozširujú možnosti a oblasti použitia týchto zariadení, ...

Magazín

Slovak Telekom ako partner pre Industry 4.0

07.12.2016 00:00

Reakciou na zvýšenie konkurencieschopnosti výrobných firiem súvisiacich s neustále rastúcou dynamikou trhov je nevyhnutnosť skracovať životný cyklus vývoja a prípravy výroby. To všetko pri neustále ra ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITSMF jar

Najnovšie videá