Image
4.1.2016 0 Comments

Budúcnosť nositeľných technológií

Trh nositeľných technológií zažíva výnimočnú mieru rastu (Graf 1). Globálne dodávky nositeľných zariadení za prvý štvrťrok 2015 dosiahol 11,4 milióna kusov, čo je nárast o 200 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014. Z týchto 11,4 miliónov bolo 7 miliónov fitnes pásov a náramkov, čo je kategória produktov, pri ktorých sa očakáva, že budú hlavným motorom budúceho rastu trh nositeľných technológií. Analytici očakávajú, že miery rastu nositeľných zariadení budú pokračovať a v budúcnosti potenciálne predbehnú aj trhy telefónov a tabletov.

Aby tento trh naďalej rástol, tieto zariadenia musia byť ústrednou časťou prechodu na systém inteligencie, spájajúcej big data, cloudové úložiská a analytiku, vďaka čomu majú užívatelia prístup k informáciám v správnom čase. Zariadenia musia byť navrhnuté so zreteľom na potreby užívateľov - proces, ktorý je známy ako "dizajn zameraný na človeka". Ak sa toto podarí, nositeľné technológie sa čoskoro môžu stať neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Niektoré z najzaujímavejších investičných príležitostí do oblasti nositeľných technológií sa v súčasnosti vzťahujú na hardvér, softvér, dátovú bezpečnosť a koncových užívateľov v netechnických oblastiach, ako napr. zdravotné poisťovne.

Graf 1. Rast trhu nositeľných technológií (v miliónoch USD)

graf1.jpg

Zdroj: Statista, 2015. Údaje za obdobie 2015-18 sú odhadované.

MONITOROVANIE ZDRAVIA

Použitie pre rôzne nositeľné zariadenia zahŕňajú mnohé odvetvia, pričom odhadovaný počet nositeľných zariadení na trhu k dnešnému dňu je 336,2 Priemerná cena je len 298 USD, čo znamená, že zariadenia sú relatívne cenovo dostupné. V prieskume nositeľných technológií spoločnosti PwC za rok 2014, obsah súvisiaci so zdravím je na vrchole tohto rebríčka, podľa toho, aký zber a poskytovanie informácií americkí spotrebitelia od svojich zariadení očakávajú (Graf 2, ďalšia strana).

Spoločnosti vyvíjajú nositeľné zariadenia, ktorých cieľom je, aby bol život s určitými ochoreniami a zdravotnými ťažkosťami ľahšie zvládnuteľný. Napríklad, nositeľná náplasť ADAM (odhalenie a monitorovanie astmy) odhalí symptómy a, prostredníctvom aplikácie, monitoruje používanie inhalátora a poskytne varovanie blížiaceho sa astmatického záchvatu - a dôležité údaje odosiela pacientovmu lekárovi. Aj zvládanie cukrovky by sa malo uľahčiť, keďže nové nositeľné zariadenia eliminujú potrebu odberu krvi. Systémy ako FreeStyle Libre zistia hladinu cukru v krvi cez náplasť na koži pacienta; každý scan poskytne informácie o aktuálnej hladine glukózy, údaje o glukóze za posledných osem hodín a šípka ukazuje, ktorým smerom sa hladina glukózy užívateľa uberá.

Zariadenia môžu monitorovať obrovské spektrum telesných údajov - od zdravia srdca po vzory spánkového režimu a úrovne aktivity. A zariadenia užívateľom stále viac radia, ako by si mali upraviť svoju životosprávu.

Výskumný potenciál je tiež značný. Od začiatku augusta sa dobrovoľníci v Spojenom Kráľovstve zúčastňujú na jednej z najväčších medicínskych štúdií, aké sa kedy realizovali - spájajú svoje nositeľné technológie do iPhone aplikácie, 'MyHeart Counts' (´na mojom srdci záleží´), ktorá ich údaje nahráva do štúdie srdcových ochorení na kalifornskej Stanford University. Na štúdii sa podieľa aj 41 000 Američanov a výskumníci z toho chcú urobiť najväčšiu štúdiu prepojenia fyzickej aktivity a srdcových ochorení, aká sa kedy robila.

VYUŽITIE BIG DATA

Ako poznamenal zakladateľ zdravotníckej spoločnosti LifeQ, budúcnosť nositeľných technológie vo veľkej miere spočíva v tom, ako sa zozbierané údaje dajú využiť.4 Rozmach "Internetu Vecí" obohacuje tento obrovský súbor dát - so všetkým, počínajúc autami po chladničky a termostaty generujúce dáta môžu i nemusia byť pre spoločnosti cenným zdrojom informácií. Dátová analytika je zrejme najvýznamnejšou príležitosťou v oblasti softvéru pre ďalšiu dekádu. Poskytovatelia softvéru podnikových aplikácií ako napr. Salesforce.com a Qlik Technologies, spolu s etablovanými firmami zaoberajúcimi sa biznis inteligenciou ako sú Oracle, Microsoft, IBM a MicroStrategy, by mohli patriť medzi tých, ktorí z toho môžu profitovať najviac.

Podobne aj z pohľadu hardvéru, investori by mali zvážiť mikročipové procesory ako formu vstupu na trh nositeľných technológií (prípadová štúdia, pravý okraj). Konsolidácia odvetvia výroby čipov by mohla byť prínosom dlhodobého oceňovania.

SMART NOSITEĽNÉ TECHNOLÓGIE

Dopyt po zdravotníckych nositeľných zariadeniach sa odráža v predaji, pričom zariadenia sledujúce kondíciu a aktivity sú na čele rebríčka pokiaľ ide o objem dodaných nositeľných zariadení. Graf 3 ukazuje, že počas prvého štvrťroka tohto roka fitnes náramky tvorili viac ako dve tretiny podielu na trhu, pričom na čele stojí značka Fitbit a nový hráč na trhu, Xiaomi.

Avšak očakáva sa, že podiel fitnes náramkov na trhu nositeľnej elektroniky poklesne po tohtoročnom uvedení hodiniek Apple Watch. Väčšia funkcionalita smart hodiniek v porovnaní s fitnes náramkami by mohla osloviť širšie spektrum trhu ako len tých, ktorí sa zaujímajú čisto o fitnes, nakoľko hodinky Apple Watch merajú podobné fitnes hodnoty, ale majú viac využiteľných aplikácií, ako napríklad aplikácie pre cestovanie, správy, kalendár a telefonovanie. Niektorí analytici očakávajú, že trhový podiel fitnes náramkov sa zmenší z 36 % zo roku 2014 na 20 % v roku 2019. Uvedenie 'HoloLens' spoločnosti Microsoft by tiež mohlo prispieť k posunu vo vedení na trhu, a to od 'jednoduchých' nositeľných zariadení smerom k 'smart' zariadeniam.

Spotrebiteľské základne produktov Apple Watch a Fitbit sú však odlišné, nakoľko slúžia na rôzne účely a majú veľmi odlišné ceny (ceny Fitbit sú v rozpätí 75-300 USD; hodinky Apple Watch od 550 až vyše 15,000 USD). Podľa Slice Intelligence, menej ako 5 % spotrebiteľov, ktorí si od konca roka 2013 zakúpili Fitbit si taktiež kúpili Apple Watch. Takže oba produkty by mohli pokračovať vo svojich stúpajúcich rastových trajektóriách. A kým Apple vynakladá veľké úsilie pri marketingu svojej novej produktovej skupiny od uvedenia iPad, zdá sa, že predaj Apple Watch nespĺňa ich očakávania - aj keď treba uznať, že predaj tohto produktu je ešte len v začiatkoch.

Graf 2. Čo chcú spotrebitelia v USA od svojich nositeľných zariadení

graf2.jpg

Zdroj: Prieskum PwC 2014

Graf 3. Q1 2015 objem dodávok nositeľných zariadení (v miliónoch)

graf3.jpg

Zdroj: IDC jún 2015

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Trh zdravotného poistenia už prijal využívanie mnohých nositeľných zariadení, poskytuje fitnes náramky a pásy zdarma na sledovanie a odmeňovanie rozhodnutí zameraných na zdravý životný štýl vo forme zníženého poistného (prípadová štúdia, pravý okraj). Spoločnosti ako UnitedHealth Group, Humana a Cigna vytvorili programy integrujúce nositeľné zariadenia a prístroje do svojich poistiek. Vďaka tomu je zdravotné poistenie efektívnejšie tým, že zvyšujú férovosť poistného a odmeňujú tých, ktorí robia rozhodnutia v prospech svojho zdravia.

Prípadová štúdia: Discovery

Discovery je juhoafrická poisťovacia spoločnosť s programom odmeňovania, ktorý zákazníkom umožňuje získavať 'body' za zdravý životný štýl. Body sa potom dajú využiť na sprístupnenie zliav pri mnohých cestovateľských, lifestylových a nákupných príležitostiach ako aj na získanie nižšieho poistného. Nositeľné zariadenia prenášajú dáta do Discovery -napríklad, keď si zákazník ide zabehať - čo spoločnosti umožní pripísať zákazníkovi body za cvičenie, alebo za to, že zdravo je. Očakáva sa, že čistý príjem a návratnosť vlastného kapitálu spoločnosti bude v najbližších rokoch naďalej rásť spolu so silným rastom výnosov na akciu.

FIRMY: MAXIMALIZÁCIA VÝKONU ZAMESTNANCOV

Spoločnosti, od finančných cez priemyselné až po výrobné firmy, rozdávajú nositeľné elektronické zariadenia s cieľom maximalizovať výkon zamestnancov. Spoločnosť BP v tomto roku zatiaľ rozdala viac ako 24,500 fitnes zariadení Fitbit zamestnancom vo svojej spoločnosti v Severnej Amerike. Zariadenia nosené na tele pomáhajú zjednodušovať logistické procesy, eliminujú potrebu písacích podložiek a zoznamov dochádzky. Zamestnanci skladu spoločnosti Amazon využívajú GPS, ktoré ich informuje o najefektívnejšej trase pre vyzdvihnutie a doručenie tovaru. Zaznamenáva sa srdcový tep a hladina stresu u obchodníkov, čo im pomáha vyhodnotiť, či sú psychicky a fyzicky v spôsobilí obchodovať. V spoločnosti Epicentre v Štokholme idú ešte ďalej, keďže niektorí pracovníci si môžu zvoliť implantáciu mikročipu, čím eliminujú potrebu kľúčeniek a kariet.

Výrobcovia využívajú priemyselné smart okuliare spoločnosti XOEye, aby vyriešili problémy na pracovisku. Toto smart zariadenie nahráva HD video a prenáša ho na miesto mimo pracoviska, odkiaľ špecialista môže na diaľku navigovať pracovníkov pri komplikovaných úlohách. V odvetviach, ktoré zahŕňajú vysoko rizikové úlohy, ako napr. ťažba, ropa a plyn môžu nositeľné elektronické zariadenia zohrávať rozhodujúcu úlohu v oblasti bezpečnosti. Vodiči nákladných vozidiel spoločnosti Rio Tinto dostali smart šiltovky so senzormi , ktoré odhaľujú únavu, čo pomáha predchádzať nehodám.

MALOOBCHOD A REKLAMA

Nositeľné technológie sa pravdepodobne stanú neoddeliteľnou súčasťou skúsenosti spotrebiteľov v maloobchode. Spotrebitelia chcú, aby vďaka nositeľným elektronickým zariadeniam bolo nakupovanie príjemnejšie - s personalizovanými ponukami, bezkontaktnými platbami a vylepšenými vernostnými programami odmeňovania. Predpokladá sa, že smart hodinky zohrajú dôležitú úlohu v rámci maloobchodného sektora, vo veľkej miere vďaka mobilným platbám (ktoré už stabilným tempom rastú, ako ukazuje Graf 5) a poskytovaním aktívnych tipov ako sú cielené ponuky na základe histórie vyhľadávania, aktuálnej polohy a tiež meraní telesných hodnôt, ako napr. dehydratácia a hladiny vitamínov.

A takpovediac z druhej strane pokladnice sa vyvíjajú bezdrôtové náhlavné súpravy (slúchadlá), displeje na zápästie a technologické 'závesné šnúrky' - pásy stúh, ktoré visia okolo krku nositeľa - ktoré zamestnancom umožnia prístup k aktuálnym informáciám o stave zásob a špeciálnych ponukách, čo znamená, že by mali byť schopní poskytovať lepšie a efektívnejšie služby svojim zákazníkom. Spoločnosť Virgin Atlantic testovala na londýnskom letisku Heathrow okuliare Google Glass, aby zamestnanci mohli poskytovať osobnejšie služby. Okuliare Google Glass pracovníkov informujú o menách pasažierov, stave letu, miestnom počasí a podujatiach v ich destinácii, a tiež prekladajú informácie v cudzom jazyku.

Graf 5. Rast mobiných platieb v USA, podľa segmentov (v miliónoch USD)

graf5.jpg

Zdroj: Statista, august 2015. čísla za obdobie 2015-19 sú odhadované.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Technológie

DeepStack – umelá inteligencia, ktorá vďaka intuícii porazí v pokeri aj profesionálnych hráčov

16.01.2017 00:25

Roboty hrajúce poker nie sú úplná novinka, no tím vedcov z kanadskej Albertskej univerzity, Karlovej univerzity a ČVUT (České vysoké učení technické) položil latku trochu vyššie. V dokumente (PDF) uv ...

Technológie

Hardvérová divízia Facebooku pracuje na technológii, ktorá vyzerá ako čítanie myšlienok

16.01.2017 00:30

Pred istým časom sa Mark Zuckerberg v jednom rozhovore vyjadril, že je presvedčený o tom, že jedného dňa si ľudia budú navzájom posielať myšlienky s využitím digitálnych technológií. Teraz sa jeho sen ...

Technológie

PR: Konferencia ShowIT – ukážeme vám novinky TOP IT technológií

13.01.2017 00:05

Na začiatku, pred ôsmimi rokmi, bola myšlienka priniesť kvalitu zahraničných IT eventov na Slovensko. Dnes je IT konferencia ShowIT už tradičná zimná vzdelávacia udalosť v Bratislave. Poďte sa s nami ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Kyocer TASK

Najnovšie videá