ADRESA REDAKCIE:
PC REVUE
Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava
e-mail: redakcia@pcrevue.sk
www.pcrevue.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
DIGITAL VISIONS, spol. s r. o.
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava
IČO: 31 343 180
IČ DPH: SK2020315847
Bankové spojenie: 2624003612/1100
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2400 3612
SWIFT: TATRSKBX

ŠÉFREDAKTOR A VÝKONNÝ RIADITEĽ
Martin Drobný (mdrobny@pcrevue.sk)

ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA
Ľuboslav Lacko (llacko@pcrevue.sk)
René Hubinský (rhubinsky@pcrevue.sk)

EKONOMIKA
Ľudmila Gebauerová (lgebauerova@pcrevue.sk)

MARKETING
Ľudmila Gebauerová (lgebauerova@pcrevue.sk)

INZERCIA
inzercia@pcrevue.sk, tel.: +421 903 223 621

ODBORNÁ REDAKCIA
Ľuboslav Lacko (llacko@pcrevue.sk)
René Hubinský (rhubinsky@pcrevue.sk)
Ľubomír Samák (samak.lubomir@gmail.com)
František Urban (furban@pcrevue.sk)
Jana Matejíčková (jmatejickova@pcrevue.sk)
Marek Sopko (mareksopko.ms@gmail.com)
Peter Hubinský (peter.hubinsky@stuba.sk)

MANAŽÉR INTERNETOVÉHO OBSAHU
Veronika Drobná (vdrobna@pcrevue.sk)

JAZYKOVÁ REDAKTORKA
Brigita Keszeliová (gkeszeliova@pcrevue.sk)

GRAFIKA a DIZAJN
Peter Mačuga (pmacuga@pcrevue.sk)

PREDPLATNÉ, SÚŤAŽE A ZÁPOŽIČKY
Kristína Heráková (kherakova@pcrevue.sk, predplatne@pcrevue.sk)
tel.: 0910 945 820