WATTBOOSTER / Keď potrebujete viac energie

0

Neoddeliteľná súčasť elektromobility je nabíjacia infraštruktúra. V princípe sa delí na dva základné typy, na AC (striedavé) a DC (jednosmerné) nabíjanie. AC nabíjanie je tak­zvané pomalé nabíjanie a využíva sa hlavne na Destination Charging čiže domáce, firemné a verejné nabíjanie, teda všade, kde sa predpokladá, že tam vozidlo bude stáť niekoľko hodín. Rýchlosť nabíjania je v tomto prípade závislá od dostupného výkonu prípojky, respektíve inštalovaného wallboxu a hlavne od výkonu nabíjačky vstavanej vo vozidle. Jednosmerné DC nabíjanie sa používa hlavne v rýchlonabíjačkách. Tie sú určené predovšetkým na rýchle nabíjanie elektromobilov pri dlhších cestách, respektíve pri vyššom vyťažení (taxislužby, doručovacie služby, zásobovanie). Hlavná myšlienka rýchleho nabíjania je nabiť elektromobil do 40 minút na 80 % kapacity. Štandardné rýchlonabíjačky majú preto výkon od 44 do 50 kW. S nastupujúcou generáciou elektromobilov s vysokými kapacitami batérií nad 60 kWh a prémiovej triedy nad 80 kWh však už bežné rýchlonabíjačky nestačia, a tak sa postupne stavajú ultrarýchle nabíjačky s výkonmi 150 – 350 kW. S pribúdajúcim množstvom elektromobilov treba takisto rozširovať kapacitu nabíjacích miest. V prvej fáze bolo cieľom dosiahnuť základné pokrytie hlavných tranzitných trás tak, aby bola všade aspoň jedna rýchlonabíjačka. Tá dokáže súčasne nabíjať jedno vozidlo DC a jedno vozidlo AC nabíjaním. Takže ak ste sa náhodou na nabíjačke stretli dvaja, druhý sa počas čakania mohol nabíjať aspoň cez AC. V súčasnosti prebieha rozširovanie kapacity nabíjacích miest, pridávajú sa ďalšie stojany na DC nabíjanie alebo inštalujú nové nabíjačky schopné súčasne nabíjať dve vozidlá cez DC. Rozširovať však treba aj možnosti AC nabíjania. Táto problematika bude čoraz pálčivejšia hlavne na sídliskách, kde majitelia elektromobilov nemajú inú možnosť ako verejné nabíjanie. Samozrejme, ani v jednom prípade takéto rozširovanie nie je zadarmo. Pri DC nabíjaní, pokiaľ zostaneme aj pri 50 kW nabíjačke a pridaní ďalšieho stojana alebo rozšírení nabíjačky, ak to umožňuje, je možnosť zdieľať výkon. Teda v prípade dvoch vozidiel sa každé môže nabíjať maximálne výkonom 25 kW. Táto možnosť je lepšia ako nič, stiera však hlavný účel rýchleho nabíjania, teda krátky čas nabíjania. Preto treba zvýšiť dostupnú kapacitu prípojky. Tu však nastáva problém. Za rezervovanú kapacitu sa totiž distribučným spoločnostiam platia nemalé poplatky, a to bez ohľadu na to, či je táto kapacita využívaná. Podobný problém, samozrejme, môže nastať aj na sídlisku pri vybudovaní množstva nabíjacích bodov.


Parametre: Menovitý výstupný výkon 66 kW, menovité napätie 400 V; 3f, menovitý/maximálny prúd 96/106 A, kapacita úložiska 91 kWh (14 modulov), Li-ion, nominálne napätie 725,2 V, riadiaci systém Wattstor iMP, konektivita eternet TCP/IP, GSM, LTE, prevádzková doba 24/7, hmotnosť 3550 kg, rozmery 2300 × 1530 × 2300 mm, rozsah teplôt -25 až + 40 °C

Spoločnosť Wattstor však ponúka zaujímavé riešenie, nazvané Wattbooster. Zjednodušene povedané, ide o batériové úložisko, ktoré dokáže dodať prídavnú energiu na vykrytie odberových špičiek. Zariadenie pozostáva z batériového úložiska s kapacitou 91 kWh, AC/DC a DC/AC meniča a ovládacej elektroniky s riadiacim systémom Wattstor iMP. Zariadenie sa dodáva v internom aj externom vyhotovení. Externé je uložené v špeciálnom kontajneri, ktorý má vlastnú klimatizáciu a vyhrievanie a je pripojený cez internet prostredníctvom eternetu, GSM alebo LTE. Zariadenie je v podstate typu plug and play, takže stačí kontajner priviezť na miesto, pripojiť a je ihneď k dispozícii. Wattbooster má vďaka tomu pomerne široké možnosti využitia. Vzhľadom na to, že systém pracuje s trojfázovým sieťovým napätím 400 V AC, je zariadenie pripojiteľné bez potreby ďalších špeciálnych úprav. Pri použití s nabíjačkami je modifikovaný iba riadiaci softvér na lepšiu spoluprácu. Pri typickom využití teda môžu byť na prípojku pre 50 kW nabíjačku pripojené dve takéto nabíjačky, teda s celkovým výkonom 100 kW. Batéria Wattboostera sa nabíja počas nečinnosti alebo v časoch mimo špičky.

Pri nabíjaní vozidiel dodáva Wattbooster dodatočný výkon tak, aby mohli byť nabíjané dve vozidlá súčasne. V prípade, že dôjde k vybitiu batérie Wattboostra v čase nabíjania elektromobilov, systém začne automaticky regulovať nabíjacie stanice tak, aby nedošlo k prekročeniu limitu prípojky. Vzhľadom na vysokú kapacitu batérie a výkon až 66 kW dokáže Wattbooster samostatne dodať energiu na nabitie väčšiny súčasných elektromobilov aj v prípade výpadku prúdu v sieti. To je však iba jeden zo scenárov jeho použitia. Okrem nabíjania zo siete možno zariadenie pripojiť aj k zdrojom obnoviteľnej energie, či už pôjde o solárnu, veternú, alebo vodnú energiu. V takomto prípade sa dá pokojne nastaviť priorita na čerpanie energie najprv z Wattboostera a až po jeho vybití zo siete, prípadne aj rôzny pomer podpory nabíjania. Okrem DC nabíjačiek však možno Wattbooster pripojiť aj k rozvodu pre AC nabíjacie stanice, kde umožní súčasné nabíjanie väčšieho počtu vozidiel v podmienkach sídliska alebo firmy. Nabíjanie vozidiel je však iba jedna z možností využitia. Nasadiť ho možno aj v rôznych prevádzkach, kde je občas zvýšený odber energie, ale neoplatí sa na to platiť vysokú rezervovanú kapacitu. Aj tu možno využívať okrem siete aj alternatívne zdroje energie na ďalšiu optimalizáciu nákladov. Ako už bolo spomenuté, batéria sa môže nabíjať aj v noci s nižšou tarifou, tak sa bude počas dňa napájať prevádzka lacnejším prúdom. Batéria Wattboostera sa môže takisto využiť pre podporné sieťové služby, čím sa zlepší výsledná ekonomika nasadenia takéhoto systému.

Využitie Wattboostera je už teraz pomerne široké. V oblasti nabíjania vozidiel ho v súčasnosti využíva napríklad prevádzkovateľ rýchlonabíjacích staníc Greenway, ktorý má tieto zariadenia nainštalované už vo viacerých lokalitách. Tu aj podľa našich testov umožňuje Wattbooster súčasné nabíjanie dvoch vozidiel plným výkonom 50 kW. Výrobca svoje zariadenie stále zlepšuje, a keďže ide o modulárny systém, na požiadanie zákazníka dokáže prispôsobiť aj kapacitu batérií tak, aby vyhovovala konkrétnym potrebám.

 

Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články
WATTBOOSTER elektromobilita

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať