Užitočné SW nástroje

0

ApowerCompress v1.0.1.5

Určenie: aplikácia na kompresiu bitmapových obrázkov, videosúborov a dokumentov vo formáte PDF

Vlastnosti:

 • program slúži na kompresiu rôznych typov multimediálnych súborov
 • súbory možno spracúvať jednotlivo alebo v dávkovom režime
 • miera kompresie sa dá plynulo meniť tak, aby sa dosiahol kompromis medzi dostatočným zmenšením súboru a zachovaním jeho akceptovateľnej kvality
 • podpora grafických formátov BMP, GIF, JPG, PNG alebo TIF; po kompresii možno zachovať pôvodný formát alebo obrázok konvertovať do formátu JPG
 • podpora videosúborov vo formáte AVI, MP4, MPG, MKV, FLV, TS, WEBM, WMV a ďalších; komprimované súbory sa môžu ukladať v pôvodnom formáte alebo sa dajú konvertovať do formátu MP4
 • kompresia súborov PDF
 • viacjazyčná podpora vrátane češtiny

Autor: Apowersoft Ltd, Hongkong
Štatút: shareware, skúšobná verzia má obmedzenie vo veľkosti spracovaných súborov
Cena registrácie: 79 EUR za doživotnú licenciu
Dom. stránka: www.apowersoft.com
Podporované OS: Microsoft Windows 7 – 10

mpTrim v3.02

Určenie: aplikácia na úpravu hudobných súborov vo formáte MP3

Vlastnosti:

 • v grafickom rozhraní programu sa zobrazujú informácie o upravovanej nahrávke, napr. bitová rýchlosť, frekvencia vzorkovania, obsah informácií ID3 a prítomnosť chýb v nahrávke
 • program umožňuje z nahrávky odstrániť tiché alebo inak nežiaduce časti na začiatku a konci nahrávky
 • hranice ponechanej oblasti sa dajú definovať časom od pôvodného začiatku nahrávky a od jej pôvodného konca alebo poradím príslušných rámcov; hranice takisto možno určiť automaticky na základe analýzy tichých častí; správnosť výberu sa dá skontrolovať prehrávaním časti záznamu po spodnej a pred hornou hranicou
 • opačná funkcia je pridanie tichého úseku so zvolenou dĺžkou na začiatok a na koniec nahrávky
 • odstránenie nerozpoznaných informácií obsiahnutých v poškodených súboroch
 • odstránenie, resp. úprava informácií ID3v1 pri súčasnom ponechaní údajov ID3v2
 • zosilnenie alebo zoslabenie úrovne hlasitosti nahrávky o hodnotu určenú manuálne alebo automatickou analýzou hlasitosti celej nahrávky
 • postupné zvyšovanie úrovne hlasitosti na začiatku a znižovanie hlasitosti na konci nahrávky s voliteľnou rýchlosťou zmeny
 • verzia PRO umožňuje aj dávkové spracovanie súborov, súbory môžu mať dĺžku viac ako 1 GB, oprava neplatných alebo chýbajúcich hodnôt VBR vzorkovania a hodnoty CRC
 • autor poskytuje aj obdobný program WavTrim, slúžiaci na úpravu súborov vo formáte WAV

Autor: KNJN LLC, USA
Štatút: základná verzia je freeware, všetky doplnkové funkcie sú dostupné vo verzii PRO, vybraná časť z nich sa dá zakúpiť vo forme verzie PE (personal edition)
Cena registrácie verzie PRO: 99,95 USD, verzia PE má cenu od 19,95 do 35,95 USD v závislosti od výberu funkcií
Dom. stránka: www.mptrim.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

PrivaZer v3.0.70

Určenie: nástroj na odstraňovanie dôverných údajov a stôp po aktivitách používateľa

Vlastnosti:

 • odstránenie dočasných súborov generovaných internetovými prehliadačmi vrátane cookies, histórie navštívených webových stránok, miniatúr stránok, histórie automatického dokončovania a pod.
 • pri odstraňovaní súborov cookie možno aplikovať inteligentný výber, ktorý umožní zachovať súbory cookie služieb Facebook, Google, Twitter alebo pravidelne navštevovaných internetových obchodov a zabrániť tak potrebe opätovného zadávania používateľských údajov; dá sa však aplikovať aj manuálny režim, resp. hromadné odstránenie všetkých súborov cookie; sú podporované prehliadače Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi a ďalšie; čistenie stôp internetovej aktivity sa dá automatizovať, keď sa realizuje po uzavretí internetového prehliadača
 • čistenie záznamov četovacích aplikácií vrátane Skype, Trilian, MSN/Live Messenger a ďalších
 • čistenie používateľských údajov z aplikácií na napaľovanie optických pamäťových médií, rôznych správcov preberania súborov z internetu a multimediálnych aplikácií
 • čistenie histórie použitých aplikácií aj zoznamu otvorených dokumentov a obrázkov
 • vymazávanie prefetch záznamov, histórie použitých zariadení USB a obsahu súborov pagefile.sys a hiberfil.sys
 • čistenie koša a rôznych dočasných súborov generovaných operačným systémom
 • voliteľne možno odstrániť zvolené zálohy predchádzajúcich verzií Windows, už nepotrebné inštalačné súbory aktualizácií Windows
 • nevratné odstraňovanie zvolených súborov alebo priečinkov; program pritom rozlišuje, či ide o mechanický pevný disk, alebo SSD, a v závislosti od toho volí rôzne typy prepisovacích algoritmov
 • čistenie súborových tabuliek s podporou FAT a MFT, doplnkové čistenie INDEX atribútov v MFT
 • detekcia a odstraňovanie pozostatkov už vymazaných súborov z voľných oblastí pevného disku a pamäte RAM
 • čistenie interných registrov operačného systému od redundantných záznamov, spojené s vytvorením zálohy s následnou možnosťou obnovy pre prípad, že dôjde k nežiaducej modifikácii, ktorá naruší funkčnosť operačného systému
 • realizácia čistenia môže byť jednorazová alebo opakovaná podľa zvoleného časového plánu (denne, týždenne, mesačne)
 • funkcie programu sa dajú ovládať aj z príkazového riadka
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny
 • výrobca ponúka na stiahnutie inštalačnú verziu aj prenosnú verziu, ktorá sa dá spúšťať aj z prenosného pamäťového média

Autor: Goversoft LLC, USA
Štatút: freeware s možnosťou získať zlepšenú verziu za voliteľný sponzorský príspevok od 9 EUR vyššie
Dom. stránka: http://privazer.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

 

Zobrazit Galériu
shareware

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať