ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Tepelné čerpadlo: Inteligentné vykurovanie z obnoviteľných zdrojov

0
Princíp tepelného čerpadla je rovnaký ako pri chladničke. Tá odoberá teplo z vnútorného priestoru a odovzdáva ho do okolia, čím ho vlastne vykuruje. Rovnako tepelné čerpadlo umožňuje odobrať teplo chladnejšiemu médiu, napríklad vode či okolitému vzduchu, a dodaním určitého množstva energie sa toto teplo prevedie na vyššiu teplotnú hladinu. V praxi to znamená, že tepelné čerpadlo, ktoré ako médium využíva vonkajší vzduch, ho ešte viac ochladí a odobraté teplo využije na ohrev miestností a/alebo na ohrev teplej vody. V praxi to znamená, že aj počas mrazov možno odoberať teplo a odovzdávať ho do vykurovaného priestoru. Najväčšia výhoda je energetická úspornosť, pretože na „prečerpanie“ tepla z okolitého vzduchu je potrebné oveľa menej energie ako na priame vykurovanie. Energetickú efektívnosť tepelného čerpadla vyjadruje takzvaný vykurovací faktor COP (Coefficient of Performance). Je to pomer medzi množstvom vyprodukovaného tepla a spotrebovanou elektrickou energiou. Čím má tepelné čerpadlo vyšší COP, tým sú náklady na jeho prevádzku nižšie.     Obvod tepelného čerpadla obsahuje chladivo, ktoré sa používa na prepravu tepla. Prenos tepla zo vzduchu do tohto okruhu zabezpečuje tepelný výmenník. Ten plní svoju funkciu aj pri veľmi nízkych teplotách, typicky do - 20 °C. Len čo chladivo absorbuje teplo okolia, odparí sa a pomocou kompresora sa vzniknutá para stlačí, čím sa zvýši tlak a teplota v systéme. Teplo sa potom pomocou chladiva prenesie do vykurovacieho systému v dome. Počas tohto procesu sa chladivo ochladzuje a cyklus sa začína znova. Z princípu je zrejmé, že tepelné čerpadlo je bezpečné, nehrozí otrava oxidom uhoľnatým ani nebezpečenstvo požiaru či výbuchu. Takáto sústava na vykurovanie a ohrev vody je veľmi efektívna, ekologická a nenáročná na údržbu. Aj tu dobre poslúži analógia s chladničkou. Chladničky renomovaných značiek majú na najexponovanejšiu časť, teda na kompresorový systém záruku 10 a viac rokov. Podobne ani kvalitné tepelné čerpadlo okrem nákladov ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
cerpadlo vykurovanie

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať