Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Štúdia: Na vytvorenie kolektívnej imunity bude treba opakovať obdobia „sociálneho dištancovania“

0

Skupina vedcov z T.H. Chan School of Public Health v Bostone, patriaceho pod Harvardovu univerzitu, naznačuje, že bude pravdepodobne potrebných niekoľko cielených období „sociálneho dištancovania“ predtým, ako sa nájde akákoľvek vakcína na chorobu COVID-19. Proti tejto chorobe sa musí vybudovať takzvaná kolektívna imunita, čo si vyžaduje, aby sa choroba mohla do určitej miery šíriť, pretože bez vystavenia tomuto vírusu sa imunita nevytvorí.

Ochorenie sa však nesmie šíriť natoľko, aby to presiahlo lekárske kapacity danej krajiny. Preto sa vedci nazdávajú, že „jedno obdobie sociálneho dištancovania nebude stačiť“. Paradoxne môže byť jedna intenzívna karanténa, po ktorej už nebude nasledovať ďalšia, kontraproduktívna. Bez opakovaných intervalov sociálneho dištancovania v modelových scenároch došlo k opätovnému výskytu infekcie, keď boli simulované opatrenia zrušené.

Autori zistili, že k opakovanému výskytu môže dôjsť aj po obzvlášť dlhom (napr. 20-týždňovom) období sociálneho dištancovania. „Sociálne dištancovanie je také účinné, že sa nevytvára prakticky žiadna imunita obyvateľstva.“ Namiesto toho autori tvrdia, že opatrenia sa musia vykonať viackrát v určitých obdobiach, nazývaných „prerušované dištancovanie“. Intervaly závisia od stavu zdravotníckej infraštruktúry v danom okamihu, teda od toho, akú záťaž dokáže zniesť pri kritickej starostlivosti v boji s touto chorobou.

Vedci tvrdia, že prahová hodnota, ktorá sa má zachovať, je najviac 37,5 prípadov choroby na 10 000 dospelých ľudí v populácii. Keď sa táto hodnota prekročí, opäť treba „zapnúť“ sociálne dištancovanie.  Podľa tohto odhadu by sa počet pacientov, ktorí potrebujú kritickú starostlivosť, udržiaval na hodnote 0,89 osoby na každých 10 000 obyvateľov v populácii, čo by malo byť primerané, aby to systém zdravotnej starostlivosti zvládol.

Autori dokumentu, ktorý bol publikovaný na predtlačovom serveri medRxive, používali štatistické metódy, a preto je dôležité si uvedomiť, že to nie je záruka budúcich trendov, ide o spôsob, ako modelovať, čo by sa mohlo stať. Vedci takisto poznamenávajú, že čím menšie je množstvo zdravotníckej infraštruktúry, tým dlhšie trvá budovanie imunity. Tá sa totiž vytvára len vtedy, ak sa vírus nechá voľne šíriť. Jej budovanie sa preruší vždy, keď počet prípadov prekročí prahovú hodnotu, čo povedie k prísnejším karanténnym opatreniam.  

Zdroj: zdnet.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
veda vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať