Image
14.3.2017 0 Comments

Slovenská technická univerzita a Uber budú spolupracovať

Spoločnosť Uber a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) sa rozhodli spojiť svoje sily a odštartovať vzájomnú spoluprácu. Tú zahájili podpísaním memoranda o spolupráci. Oficiálne partnerstvo zabezpečí úzku spoluprácu medzi technologickými expertmi Uber, výskumníkmi a študentmi STU. Cieľom takéhoto partnerstva je priame zapojenie odborníkov z akademického prostredia do vývoja inovácií a tiež príležitosť preskúmať rôzne inovácie a technologické fenomény v praxi.

V súvislosti s memorandom Uber a STU otvorili konverzáciu na témy budúcnosti chytrých miest (smart cities) a mestskej mobility, rastúceho globálneho dopytu po službách zdieľanej dopravy a ich významu a prínosu pre mestá a širšie komunity obyvateľov. Zdôraznili aj dôležitosť výmeny poznatkov medzi akademickým sektorom a poprednými technologickými spoločnosťami a vyjadrili podporu technicky orientovaným študijným odborom, ktoré sú dôležité pre konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva. Ďalšími krokmi v rámci spolupráce bude definovanie konkrétnych projektov, na ktorých sa budú vzájomne podieľať. Tie by podľa predstaviteľov oboch strán mali viesť napríklad k možnosti analyzovať úspech fenoménu tzv. on-demand služieb, peer to peer prepravných služieb a ich vplyvu na každodenný život a spoločnosť.

Medzi prvé spoločné kroky bude patriť súťaž o najlepšiu diplomovú prácu, ktorú STU a Uber vyhlásia v najbližšom čase a bude určená pre študentov - autorov najlepšej diplomovej práce na témy ako napríklad mestská mobilita, alebo chytré (smart) mestá v súvislosti s využívaním a rozvojom technológií. Traja autori najlepších prác získajú finančnú odmenu vo výške 1000 EUR a príležitosť nahliadnuť do zákulisia Uber v jeho česko-slovenskom sídle v Prahe.

V spoločnosti Uber nám veľmi záleží na rozvoji technologického sektora a na tom, aby skúsených odborníkov v tejto oblasti pribúdalo. Spolupráca ako je táto si kladie za cieľ zvýšiť záujem akademikov o výskum a inovácie technológií. Vieme, že Slovensko je vďaka svojej kultúre v oblasti startupov a otvorenosti voči inováciám na dobrej ceste zaradiť sa medzi technologicky najvyspelejšie európske krajiny. Odborníci, ktorí majú danosť tieto hranice neustále posúvať pochádzajú často z akademického prostredia a pre Uber bude cťou im na tejto ceste asistovať,“ povedal Tomáš Peťovský, generálny riaditeľ Uber pre Slovensko a Českú republiku.

Uber vnímame ako progresívnu spoločnosť využívajúce najnovšie technológie. Teší nás, že sa stávame partnermi vo výskume a vývoji. Slovenská technická univerzita zapája študentov do výskumu pre prax už počas ich štúdia a spolupráca s Uberom sľubuje ďalšie atraktívne a inovatívne témy,” povedal prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU. Naša spolupráca rozširuje priestor pre mladých talentovaných ľudí, ktorí chcú niečo v živote dokázať a zlepšovať svet okolo nás. Takým patrí budúcnosť zvlášť ak majú dobré technické vzdelanie a praktickú skúsenosť z projektov, aké podporuje spoločnosť Uber. Veríme, že aj táto spolupráca pomôže zvyšovať záujem o štúdium technických odborov,“ dodal R. Redhammer.

Memorandum o spolupráci medzi Uber a STU v Bratislave pokrýva tieto konkrétne oblasti:

●  Identifikovať, analyzovať a rozvíjať príležitosti pre spoluprácu predovšetkým v oblastiach ako študentské stáže a výmenné programy, spoločné výskumné projekty v oblasti mestskej mobility a smart cities a podobne.  

●    Vymieňať si názory na najlepšie trhové a regulačné príklady dobrej praxe týkajúce sa mestskej mobility, smart cities, zdieľanej ekonomiky či peer-to-peer dopravných služieb a zahrnúť do tejto diskusie všetky relevantné subjekty.

●  Udržiavať pravidelný kontakt a vzájomne sa informovať o nových relevantných udalostiach, ktoré môžu tvoriť základ spoločných aktivít.

Autor: Supreme

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Tlačové správy

Atos ponúka riešenie, ktoré zjednodušuje prihlasovanie a zvyšuje bezpečnosť

21.10.2019 14:53

Počítač, e-mailová schránka, firemné aplikácie. Koľkokrát sa každé ráno prihlasujete vy? Heslá sa medzi zamestnancami netešia veľkej popularite, najmä ak sú pri ich vytváraní viazaní pravidlami ako je ...

Tlačové správy

CZ: 5G umožní flexibilnú automatizáciu skladov

18.10.2019 17:49

V loňském roce bylo na celém světě v provozu 4000 robotických skladů. Podle prognóz budou do roku 2025 v 50 000 skladech na světě fungovat 4 miliony komerčních robotů, což je dvanáctinásobný nárůst v  ...

Tlačové správy

CZ: Red Hat predstavil najnovšiu verziu Red Hat OpenShift 4, umožní vývojárom v Kubernetes jednoduchšie inovovať

18.10.2019 17:43

Společnost Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámila dostupnost Red Hat OpenShift 4.2, nejnovější verze podnikové platformy Kubern ...

Žiadne komentáre

Videá

Dgitalna medicina
MANDAYIT 2019