Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Skenovanie dokumentov

0
Potrebujete operatívne naskenovať nejaký dokument a nemáte poruke skener ani kopírku? Jedno riešenie však máte poruke vždy – smartfón,  pomocou ktorého môžete dokument odfotiť, odoslať e-mailom, uložiť do cloudu alebo iným spôsobom zdieľať. Kvalita fotoaparátov v mobiloch, dokonca aj v modeloch nižšej cenovej kategórie, na tento účel úplne vyhovuje. Dokument síce nebude mať kvalitu, ako keby bol naskenovaný na klasickom stolovom skeneri, no ak si pri fotení dáte trochu záležať, váš sken bude na bežné účely použiteľný. Následne môžete fotografiu dokumentu pomocou vhodných aplikácií upraviť, predovšetkým odstrániť perspektívu a zvýšiť kontrast a podľa potreby dokonca aplikovať OCR čiže rozpoznávanie textu. Postup fotografovania Samozrejme, dokument môžete položiť na stôl, letmo namieriť fotoaparát a zosnímať. Výsledok môže byť kvalitný, no častejšie bude v takomto prípade platiť, že za málo úsilia získate málo kvality. Základný predpoklad dobrej fotografie dokumentu je rovnomerné osvetlenie. Najlepšie výsledky dosiahnete pomocou osvetlenia dvoma stolovými lampami alebo šikmo dopadajúcim slnečným svetlom, prípadne v dobre presvetlenej miestnosti v tieni. Citlivosť fotoaparátov v mobiloch je dostatočná, takže netreba fotiť pri okne. Pri fotení listu klasického, nie lesklého papiera si môžete v núdzi pomôcť vstavaným aj LED ­bleskom. Pri dvojstrane otvorenej knihy alebo ­lesklých dokumentov sa blesku vyhnite. Moderné aplikácie OCR dokážu hravo identifikovať, že sken z knihy je šikmý, pretože strana bola prehnutá, prípade má aj skreslenú perspektívu, pretože os objektívu nebola kolmo na dokument, no čím menšie skreslenie, tým lepšia presnosť rozpoznávania. Preto sa snažte držať mobil tak, aby bol rovnobežne s dokumentom, čo zabezpečí lineárnosť, a v takej vzdialenosti, aby dokument vyplnil čo najväčšiu plochu snímky. V prípade knihy ponechajte širšie okraje, pri formáte A4 minimálne 10 cm po každej strane, aby vhodná aplikácia mohla odstrániť perspektívu bez orezania č ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Skenovanie

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať