Image
15.5.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: Python Software Architekt za 5700 € mesačne

Interné číslo

190109B

Názov pozície

Python Software Architekt

Predpokladaná suma plnenia

5200 až 5700 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

01.06.2019 - 01.06.2020

Nástup na projekt

01.06.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

1 rok s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • vývoj komplexnej automatizovanej platformy pre rôzne štatistické a numerické výpočty pri schvaľovaní zaistenia poisťovní
 • spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov a dizajne riešenia
 • riešenie zahŕňa zber dát a kontrolu pre konsolidáciu a samotné štatistické a numerické počítanie dát (využitie Monte Carlo simulácií)
 • vývoj na strane Back-End
 • spolupráca pri udržiavaní systému a nasadzovaní v súlade s DevOps štandardmi
 • agilná metóda vývoja - Scrum
 • spolupráca v medzinárodnom tíme
 • práca v režime fulltime ON-SITE Bratislava

POŽIADAVKY

 • min. 5-ročná prax s objektovo orientovaným programovaním
 • min. 2-ročná prax s programovaním v Python-e
 • pokročilé skúsenosti s Docker
 • pokročilá znalosť SQL 
 • znalosť štandardov OOP programovania
 • znalosť SOLID princípov programovania
 • skúsenosti s tvorbou architektúry softvéru
 • skúsenosti s ľubovoľným Python ORM (výhodou znalosť SQLAlchemy)
 • pokročilá znalosť REST/SOAP
 • komunikačná znalosť anglického jazyka
 • veľkou výhodou: pokročilé skúsenosti a znalosti DevOps
 • veľkou výhodou: skúsenosti s numerickým programovaním a štatistickým programovaním
 • veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním simulácií a algoritmov
 • veľkou výhodou: skúsenosti s NumPy
 • veľkou výhodou: skúsenosti s SciPy
 • výhodou: pokročilé skúsenosti s Big Data technológiami (Spark, Hadoop, Kafka,...)
 • výhodou: skúsenosti s Azure alebo AWS cloudovými službami 
 • zodpovednosť
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Aplikačný (2nd level) administrátor za 4000 € mesačne

17.05.2019 10:30

Interné číslo 190404A Názov pozície Aplikačný (2nd level) administrátor Predpokladaná suma plnenia 3500 až 4000 € mesačne Miesto plne ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Angular 5 programátor za 4800 € mesačne

17.05.2019 10:27

Interné číslo 190423A Názov pozície Angular 5 programátor Predpokladaná suma plnenia 4200 až 4800 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Angular programátor za 4600 € mesačne

17.05.2019 10:23

Interné číslo 190423B Názov pozície Angular programátor Predpokladaná suma plnenia 4000 až 4600 € mesačne Miesto plnenia ...

q

Žiadne komentáre

SWAN_062019

Videá