Pracovná ponuka: Hibernate & DB špecialista za 7200 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 191128A
Názov pozície Hibernate & DB špecialista
Predpokladaná suma plnenia 6800 až 7200 € mesačne
Miesto plnenia Rakúsko / Viedeň
Termín 09.12.2019 - 31.12.2020
Nástup na projekt 09.12.2019 - 02.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 13 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • analýza a riešenie DB performance problémov aplikácií bežiacich nad Hibernate a na platforme Oracle
 • konfigurovanie a nastavovanie Hibernate Engine
 • analýza a riešenie optimalizácie výkonu SQL dotazov, Oracle Hints, DB štruktúr (tabuľky, indexy, procedúry,...)
 • práca s obrovskými data set-mi (data volume > 30GB)
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • agilná kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • SETUP alokácie: FULL-TIME, ON-SITE | Viedeň

POŽIADAVKY

 • skúsenosti s vývojom veľkých DB riešení v prostredí Oracle
 • praktické seniorné skúsenosti s používaním a ladením Hibernate v rámci aplikačného vývoja v JAVA
 • praktické seniorne znalosti a skúsenosti s PL/SQL programovaním nad Oracle 11g
 • skúsenosti s inštaláciou Oracle
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)
 • skúsenosti s riešením prevádzkových problémov (riešenie performance problémov, optimalizácia procedúr)
 • výhodou: znalosť oblasti bankovníctva
 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • výhodou: skúsenosti s ETL nástrojmi
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • vysoká miera samostatnosti
 • tímový hráč
 • logické a tvorivé myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať