Image
15.3.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: GAME .NET Core Programátor za 4600 € mesačne

Interné číslo

180510A

Názov pozície

GAME .NET Core Programátor

Predpokladaná suma plnenia

4100 až 4600 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

18.03.2019 - 18.03.2020

Nástup na projekt

 18.03.2019 - 01.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

1 - 2 roky s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • medzinárodný vývoj hernej platformy na najnovších technológiach .Net Core a MS SQL Server 2016
 • platforma umožňujúca výmenu informácií a hranie hier (technológia tenkého klienta na strane hier)
 • platforma spája aplikácie (hry), ktoré sú distribuované celosvetovo a určené pre milióny hráčov v oblasti hazardného priemyslu
 • vysoko kreatívne prostredie zamerané na najnovšie technológie

Požiadavky

 • min. 3-ročná skúsenosť s programovaním .NET riešení
 • výborná znalosť .NET C#
 • pokročilá znalosť SQL
 • skúsenosti s programovaním v .NET Core a .NET MVC
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (GIT, SVN alebo TFS)
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • výhodou: skúsenosti s programovaním alebo návrhom aplikácií z prostredia herného (hazardného) priemyslu
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Senior integračný tester [#automated] za 4000 € mesačne

15.03.2019 12:18

Interné číslo 190314A Názov pozície Senior integračný tester [#automated] Predpokladaná suma plnenia 3500 až 4000 € mesačne Miesto pl ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: .NET Full-Stack programátor za 4700 € mesačne

15.03.2019 12:16

Interné číslo 190312B Názov pozície .NET Full-Stack programátor Predpokladaná suma plnenia 4200 až 4700 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: BI/DWH programátor za 4400 € mesačne

15.03.2019 12:13

Interné číslo 190313A Názov pozície BI/DWH programátor Predpokladaná suma plnenia 3800 až 4400 € mesačne Miesto plnenia ...

q

Žiadne komentáre

SWIFT 5_032019

Videá

IXPO 2019


PC forum button