Image
17.5.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: Aplikačný (2nd level) administrátor za 4000 € mesačne

Interné číslo

190404A

Názov pozície

Aplikačný (2nd level) administrátor

Predpokladaná suma plnenia

3500 až 4000 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

03.06.2019 - 03.12.2019

Nástup na projekt

03.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • zodpovednosť za administráciu a prevádzku aplikácie (správa prístupov, riešenie zadaných incidentov atď.)
 • identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov (napr. reštart servera, nedostatočné práva v aplikácii atď.)
 • správa a konfigurácia aplikačných serverov
 • deployment release-ov, datafix-ov a hotfix-ov na prostredia
 • monitoring aplikácií a logov (aplikačných, serverových)
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Back Office, Development/QA)
 • tvorba a udržiavanie dokumentácie a knowledge base

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačný/Systémový administrátor (2nd/3rd level)
 • skúsenosti s operačnými systémami MS Windows a Linux/Unix
 • skúsenosti s administráciou aplikačných serverov (Tomcat, JBoss, ISS,...)
 • skúsenosti s databázovými servermi (Oracle, MS SQL, PostgreSQL,...)
 • skúsenosti s dávkovým spracovaním úloh (TWS, UAC…)
 • skúsenosti so systémami na prenos súborov (Connect direct, UDM…)
 • základná znalosť SQL dotazov
 • výhodou: skúsenosti s automatizáciou a skriptovaním (python, perl, powershel,...)
 • profesionálne vystupovanie a komunikácia s klientom
 • silná orientácia na zákazníka, dobré komunikačné schopnosti
 • schopnosť a chuť učiť sa nové veci
 • zodpovednosť

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Angular 5 programátor za 4800 € mesačne

17.05.2019 10:27

Interné číslo 190423A Názov pozície Angular 5 programátor Predpokladaná suma plnenia 4200 až 4800 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Angular programátor za 4600 € mesačne

17.05.2019 10:23

Interné číslo 190423B Názov pozície Angular programátor Predpokladaná suma plnenia 4000 až 4600 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Tester za 3800 € mesačne

17.05.2019 10:10

Interné číslo 190425A Názov pozície Tester Predpokladaná suma plnenia 3200 až 3800 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Br ...

q

Žiadne komentáre

SWAN_062019

Videá