Image
17.5.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: Angular 5 programátor za 4800 € mesačne

Interné číslo

190423A

Názov pozície

Angular 5 programátor

Predpokladaná suma plnenia

4200 až 4800 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

01.05.2019 - 01.11.2019

Nástup na projekt

01.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji riešenia z oblasti biotechnológií
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca na dizajne a implementácii serverového API rozhrania pre klientské aplikácie 
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • možnosť zahraničných pracovných ciest (projektové stretnutia s tímom v Nemecku, cca. 1x za 2 mesiace) 

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • výborná znalosť Angular 5+
 • výborná znalosť HTML5, CSS
 • výborná znalosť JavaScript-u
 • znalosť frameworku Ionic 
 • znalosť RxJS
 • znalosť PostgreSQL
 • znalosť metodiky a nástrojov na testovanie (Jasmine, Karma)
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • výhodou: znalosť programovania v Java (backend tech stack - Java 8, OSGi, Karaf)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s projektami distribuovanými v medzinárodných tímoch (Slovensko, Nemecko)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Aplikačný (2nd level) administrátor za 4000 € mesačne

17.05.2019 10:30

Interné číslo 190404A Názov pozície Aplikačný (2nd level) administrátor Predpokladaná suma plnenia 3500 až 4000 € mesačne Miesto plne ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Angular programátor za 4600 € mesačne

17.05.2019 10:23

Interné číslo 190423B Názov pozície Angular programátor Predpokladaná suma plnenia 4000 až 4600 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Tester za 3800 € mesačne

17.05.2019 10:10

Interné číslo 190425A Názov pozície Tester Predpokladaná suma plnenia 3200 až 3800 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Br ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

SWAN_062019

Najnovšie videá