Čo nám prinesie 5G?

0
Keďže ide o mobilné siete piatej generácie, nezaškodí na úvod pripomenúť, čo umožňovali a aké technické vymoženosti priniesli siete predchádzajúcich generácií. Prechod medzi jednotlivými generáciami mobilných sietí bol vždy skokový, či už z pohľadu technológií, ale aj čo sa týka frekvenčného spektra, ktorú siete danej generácie využívali. A ku skokovej zmene došlo aj v oblasti služieb, čo na rozdiel od technologických aspektov vnímali aj bežní používatelia. 1G – siete prvej generácie boli analógové. 2G – siete GSM (Global System for Mobile Communications) využívajú statické delenie časovo-frekvenčného kanála. Z pohľadu používateľov tieto siete umožnili masovú hlasovú komunikáciu vrátane roamingu, takže tento štandard mal oprávnene prívlastok globálny. V súčasnosti sa tento štandard využíva len na hlasové služby.  3G – siete tretej generácie namiesto delenia časovo-frekvenčných kanálov využívajú technológiu CDMA (Code Division Multiple Access) a prenos dát sa realizuje na frekvencii 450 – 2100 MHz. V porovnaní s technológiami GPRS či EDGE, ktoré sa označovali aj ako 2.5G, dosahuje tento typ pripojenia výrazne lepšie výsledky, čo sa týka prenosových rýchlostí aj latencie, ktorá sa pohybuje okolo 300 ms. Smartfóny podporujúce 3G prišli na trh v roku 2009. 4G – štvrtú generáciu mobilných sietí označujeme skratkou LTE (Long Term Evolution). Priniesla zmenu vo fyzickej vrstve na prenos údajov. CDMA nahradil ortogonálny frekvenčný multiplex (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a schémy MIMO. Vysielanie pomocou OFDM využíva na prenos údajov viac nosných frekvencií.  Keďže sa využíva veľa nezávislých frekvencií, sieť je flexibilná. Využije tie frekvenčné kanály, ktoré má momentálne k dispozícii. Čím sú širšie, tým je vyššia prenosová rýchlosť. Výhodná je podstatne nižšia latencia (5 ms na dáta, 40 – 50 ms na signalizáciu) a prenosové rýchlosti 75 Mb/s pri šírke kanála 10 MHz a 150 Mb/s pri šírke 20 MHz. LTE Advanced umožňuje zvýšiť kapacity 4G siete až na ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať