Byrokracia sa dá výrazne odstrániť aj s pomocou technológií

Informatizácia
0

Od začiatku septembra už nemusia občania ani podnikatelia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra, ani listy vlastníctva vrátane poskytnutia kópie z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch. Realizácia prenesenia zodpovednosti a povinnosti s dokladovaním výpisov pri vybavovaní s úradmi z občana na zamestnancov verejnej správy nebola jednoduchá. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako gestor zákona proti byrokracii hľadal technické riešenie, ktoré by úradom pomohlo pripraviť sa na túto komplexnú zmenu. Požiadavkou na dodávateľa bolo aby riešenie bolo dostupné pre každého, používateľsky príjemné a nenáročné na technické požiadavky zariadení jednotlivých konzumentov.

Výsledkom je portál OverSi ktorý už zabezpečil podporu viac ako 5 000 pracovníkom v rámci Ministerstva vnútra SR. Od 1. januára 2019 sa občania odbremenia aj od povinnosti dokladovať výpis a odpis z registra trestov a následne v ďalších etapách bude portál OverSi sprístupnený ďalším útvarom, ktoré sú súčasťou MV SR a slúžia občanom. Cieľom portálu OverSi.gov.sk je pomoc úradom pri získavaní výpisov, ktoré podľa zákona proti byrokracii už nemôžu pýtať od občanov.

Zákon proti byrokracii vstúpil do platnosti 1. septembra a portál začal od tohto dňa  šetriť čas a peniaze občanom aj podnikateľom, ktorí už nemusia prácne zháňať a dokladovať potvrdenia a výpisy, ale priamo na jednom mieste vybavia, čo potrebujú. Za september a október úrady získali cez portál OverSi.gov.sk viac ako dvadsaťtritisíc výpisov z obchodného registra a listov vlastníctva v hodnote 139 281 eur.

Portál je po dvoch mesiacoch od spustenia hodnotený zo strany laickej aj odbornej verejnosti veľmi pozitívne. V prvej etape portál zabezpečil hlavne podporu zamestnancom ministerstva vnútra Na ďalšom rozvoji a možnostiach využitia portálu sa ešte stále pracuje.

Dodávateľom portálu OverSi.gov.sk je spoločnosť DXC Technology, ktorá zvládla náročný rollout približne pre 20 000 používateľov v štátnej správe a zostavený 20 členný odborný tím sa postaral o 40 najväčších konzumentov a 1000 garantov v týchto inštitúciách. 

Projekt vytvára podmienky na zapojenie všetkých organizácií verejnej správy cez rôzne typy sietí. ,,Prístup je možný pomocou bežného webového prehliadača cez zabezpečenú sieť Govnet alebo cez internetový uzol do siete Govnet. Týmto spôsobom je možné pripojiť ľubovoľnú organizáciu štátnej a verejnej správy. Využíva sa cloudové riešenie, je nasadené v rámci vládneho cloudu Ministerstva vnútra SR,“ opisuje Michal Ševčík z DXC Technology. ,,Aktuálne sa sústreďujeme na implementáciu Chatbot-a, nástroja na báze umelej inteligencie, ktorý bude schopný zodpovedať používateľom na webovej stránke Stopbyrokracii.sk na rôzne otázky, ktoré sa týkajú projektu OverSi a jednania na úradoch,“ dodáva Michal Ševčík. Plánuje sa tiež, že portál OverSi.gov.sk by mal umožniť aj získavanie potvrdenia o návšteve školy či výpisov z pohľadávok voči štátu (sociálnej poisťovne, daňového úradu, zdravotných poisťovní). Projekt by mal priniesť aj výrazné zníženie objemu tlače papierových výpisov. Úradníci totiž cez portál nahliadnu do výpisu a tak si overia vizuálne potrebné údaje a môžu si ich aj skonvertovať do elektronickej podoby. Ak sa takýto postup podarí presadiť v praxi, bude mať priaznivý ekologický a environmentálny prínos v podobe úspory 1 milióna papierových výpisov/odpisov ročne. Zámerom projektu je aby úradníci v budúcnosti už ani nemuseli žiadať o výpisy ale portál im ich automaticky poskytne pri riešení konkrétnej životnej agendy daného občana.

Zobrazit Galériu

DXC.technology

Všetky autorove články
ÚPVII Over.si

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať