Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Ako rozpoznať výpadok DNS vo Windows 10

0
Výpadok internetu vie byť hlavne v súčasnej situácii poriadne nepríjemný. Či už si chcete dokončiť prácu, alebo pripojenie potrebujete z iného dôvodu, jeho výpadok napríklad na niekoľko hodín môže byť katastrofa, najmä ak nemáte možnosť dočasne situáciu premostiť napríklad cez mobilné pripojenie. V mnohých prípadoch je nefunkčnosť webu a internetových služieb spôsobená výpadkom DNS, teda systému doménových mien na strane vášho internetového poskytovateľa. Internet v takomto prípade de facto funguje, ale nie je dostupná služba, ktorá poľudštený názov www.nextech.sk dokáže preložiť na IP adresu 37.9.170.8, pomocou ktorej váš počítač reálne pristupuje ku konkrétnemu webovému serveru. V základe sa teda nenačíta žiadna stránka, nefungujú textové komunikátory (za predpokladu, že nepoužívajú na kontakt so serverom priamo IP adresu) a ani e-mailové klienty. Pri výpadku je, pravdaže, vždy vhodné okamžite kontaktovať vášho poskytovateľa internetového pripojenia a dožadovať sa nápravy. Tá však nemusí byť okamžitá, najmä ak je napr. hlboká noc. Našťastie namiesto bedákania a zmierenia sa s niekoľkohodinovým výpadkom existuje možnosť rýchlej dočasnej nápravy svojpomocne.   V prvom rade sa treba uistiť, či je nefunkčnosť vášho internetového pripojenia naozaj spôsobená výpadkom DNS. To vykonáte najjednoduchšie pomocou Príkazového riadka. Otvorte menu Štart a do integrovaného vyhľadávania zadajte výraz CMD. Zobrazený Príkazový riadok potom otvorte a zadajte doň príkaz: ping Nextech.sk Po stlačení Enteru sa váš počítač pokúsi tento webový server kontaktovať a bude čakať na odpoveď. Pravdaže, môžete použiť ľubovoľnú webovú adresu, na ktorú si spomeniete. V prípade výpadku bude situácia vždy rovnaká. Postupne vám Príkazový riadok odpovie štyrikrát po sebe Request timed out a uvedie štatistiku, že zo štyroch poslaných paketov (Sent = 4) sa žiadne nevrátili (Lost = 4). Ping DNS servera Googlu  Následne rozlíšite medzi nefunkčnosťou internetového pripojenia a nedostupným DNS serv ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať