Aké sú výhody SAP HANA TDI?

Technológie
1

Špeciálny projekt

V roku 2008 SAP prvýkrát demonštroval in-memory databázový manažment systém - SAP HANU. Koncom roka 2010 ju dodal prvému zákazníkovi. Ďalší rok tak pritiahla záujem viacerých zákazníkov, avšak „ostrieľaní hráči“ ju stále považovali za technológiu „v plienkach“.  SAP v roku 2015 oznámil, že rokom 2025 prestane podporovať systémy, ktoré nepoužívajú SAP HANA databázu. To donútilo väčšinu zákazníkov, ktorí dovtedy používali systémy od SAPu, zamyslieť sa nad migráciou do SAP HANy, poprípade jej implementáciou.

V začiatkoch bola SAP HANA podporovaná iba ako hw appliance. Pre neschopnosť využívať výhody existujúcej IT infraštruktúry a expertízu IT oddelení z iných oblastí mohla SAP HANA vo forme appliance predstavovať  ťažkosti po finančnej stránke, ako aj prevádzkovania týchto systémov.

Z týchto dôvodov SAP predstavil SAP HANU vo forme TDI „Tailored datacenter integration“.  SAP tým dovolil zákazníkom používať  už existujúci hardware, nástroje a IT procesy. IT oddelenia mohli pristupovať k SAP systémom tak ako kedysi, často využívajúc dodávateľov a modely HW, ktoré už poznali, alebo ich enterprise storage riešenia, ktoré už mali zakúpené.  To viedlo k celkovému zníženiu TCO (Total cost of ownership) zákazníkov u ich SAP systémov.

Rozširovanie TDI programu

Vo fáze 1 SAP dovolil využívať zdieľané enterprise storage riešenia. Dnešným dňom má takmer každý väčší dodávateľ certifikované riešenie.

Fáza 2 definovala požiadavky a odporúčané nastavenia na sieti pre SAP HANU, čo umožnilo využívať existujúcu sieťovú infraštruktúru v dátových centrách.

Vo fáze 3 SAP ešte optimalizoval náklady svojich zákazníkov a partnerov predstavením vstupných systémov s procesormi z rodiny Intel Xeon E5. Tieto systémy mali 2 sokety a podporovali kapacitu do 1,5TB pamäte.

Vo fáze 4 SAP ponúkol podporu HANY na IBM Power 8 procesoroch.

Pred fázou 5 užívatelia pracovali s fixným pomerom jadro: pamäť.  Veľkosť pamäti HANY určovala typ a počet potrebných procesorov. To spôsobovalo časté prípady, kedy zákazník nevyužíval svoj HW zakúpený pre SAP HANA ani na 25 %.

Vo fáze 5, SAP povolil ešte ďalšie procesory od firmy Intel rodiny E7. Popritom prešiel na nástroje, ktoré ponúkli odporúčanú konfiguráciu procesora a pamäte na základe SAPSov (SAP Application Performance Standard). Takto zákazníkom a dodávateľom nebráni nič v tom, aby si vybrali ten správny HW pre ich SAP HANA systémy a vďaka tomu ušetrili ďalšie náklady.

SAP HANA a VMWARE

SAP podporuje VMWARE VSPHERE na verzii 6.5 a 6.7 pre virtuálne zavedenie na SAP HANY na certifikovaných HW appliance alebo na TDI overených konfiguráciách. Avšak najlepší užívateľský prípad je používať VMWARE VSPHERE na TDI konfiguráciách.

Pri starších verziách VMWARE VSPHERE musela mať  SAP HANA VM rezervovaný socket procesora, čo znižovalo efektivitu HW, ako to bolo pred TDI fázou 5, poprípade mohla byť iba jedna produktívna SAP HANA VM na fyzickom stroji.

Momentálne VMWARE  VSPHERE podporuje na 6.7u2 virtuálne stroje SAP HANY do 6TB pamätí a 256 virtuálnych procesorov pri špecifických rodinách procesorov (Skylake a Cascade Lake).  Podporuje 0.5, 1, 2, 3 a 4-socketové virtuálne SAP HANA stroje. To znamená, že dokáže obsiahnuť až 16 virtuálnych SAP HANA systémov na fyzickom hoste.

SAP HANA  aplikácie na VMware vSAN (SAP HANA HCI)

SAP HANA si vyžaduje vo virtuálnych prostrediach minimálne 3 vSAN hosty (maximálne 64). Všetky hosty prispievajú ku cache a kapacite vo vSAN datastore a sú prepojené minimálne 10GbE redundantnou sieťou. Zákazník si môže vystavať prostredie pre SAP HANU bez investície do vhodného enterprise storage riešenia.

Obr. 1 – text Na obrázku možno vidieť prehľad architektúry SAP HANY HCI na vSAN.

SAP HANA HCI dokáže využívať high availability (HA) na VMWARE. Ak jeden z nodov v clustri má poruchu, SAP HANA môže byt prenesená na aktívny node. Ak potrebuje cluster vyššiu ochranu pred zlyhaním alebo len viac výkonu, ďalší node môže byť pridaný do clustra.

HANA systémová replikácia (HSR)

Tak ako VMWARE HA dokáže ochrániť HANU pred zlyhaním HW, HSR dokáže ochrániť SAP HANA dáta pred logickým zlyhaním, alebo v prípade DR. HSR replikuje dáta do pamäte replikačného cieľa.

Obr. 2 Jednoduchšie znázornenie rozdielu medzi VMWARE HA a HSR.

Zavedenie SAP HANA TDI a blízka spolupráca s VMWARE aj inými partnermi otvorili zákazníkom a dodávateľom množstvo možností, ako SAP HANU zaviesť výhodným spôsobom. Od chvíle, kedy SAP takto sprístupnil HANU, je viditeľný zvýšený prílev zákazníkov. Posledné uvedené čísla vraveli o viac ako 10 000 zákazníkov. Ak sa chcete dozvedieť, ktoré enterprise storage riešenia, HCI alebo procesory sú certifikované SAPom, odporúčam navštíviť stránku.  

Autor: T-Systems Slovakia

Zobrazit Galériu
SAP HANA

1 komentár

Super clanok reakcia na: Aké sú výhody SAP HANA TDI?

20.12.2019 11:12
Super clanok Roman :)

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať