10 zručností, ktoré budeme potrebovať, keď sa o prácu budeme deliť nielen s robotmi

Technológie
5

Transformačný vplyv štvrtej priemyselnej revolúcie nás už núti pripravovať sa na budúcnosť práce. V priebehu piatich rokov sa totiž má zmeniť viac ako tretina zručností, ktoré dnes potrebujeme v zamestnaní. Hovorí sa to v správe Svetového ekonomického fóra s názvom Future of Jobs Report. Rýchle technologické inovácie spôsobia, že sa čoskoro budeme o svoje pracoviská deliť s robotmi a umelou inteligenciou. Ako potom obstojíme?

Prospešné je začať tým, že sa zaviažete k celoživotnému vzdelávaniu, aby ste mohli získať zručnosti, ktoré budete potrebovať na to, aby ste uspeli na budúcom pracovisku.

A tu je 10 nevyhnutných zručností, ktoré si treba osvojiť:

1) Tvorivosť
Ľudskí pracovníci budú musieť byť kreatívni, aby v budúcnosti naplno využili všetky nové veci – produkty, spôsoby práce i technológie. Tvorivosť je  jedna z vecí, kde súčasné roboty nemôžu ľuďom konkurovať. Pracovisko budúcnosti bude vyžadovať nové spôsoby myslenia a kľúčom k tomu je ľudská tvorivosť.

2) Emocionálna inteligencia (EQ)
Schopnosť človeka uvedomovať si, ovládať a vyjadrovať svoje emócie, ako aj uvedomovať si emócie iných sa označuje ako emocionálna inteligencia. Vysoká emocionálna inteligencia znamená, že máte empatiu a viete dobre spolupracovať s ostatnými. Stroj túto schopnosť nemá, preto ľudia s vysokým EQ budú veľmi žiadaní.

3) Analytické (kritické) myslenie
Osoba so schopnosťou kritického myslenia môže navrhnúť inovatívne riešenia a myšlienky, riešiť zložité problémy pomocou úvah a logiky a vyhodnocovať argumenty. Prvý krok v kritickom myslení je analýza toku informácií z rôznych zdrojov. Silný analytický mysliteľ sa po pozorovaní bude spoliehať skôr na logické uvažovanie ako na emócie, bude zvažovať klady a zápory situácie a bude otvorený smerom k najlepšiemu možnému riešeniu. Ľudia so silným analytickým myslením budú potrební pri usmerňovaní deľby práce medzi človekom a strojom.

4) Aktívne učenie s rozvojom myslenia
Všetci, ktorí budú v budúcnosti zapojení do pracovného procesu, sa budú musieť aktívne učiť a rásť. Iba tak sa môžu rozvíjať ich schopnosti a inteligencia a ich úsilie budovať zručnosti bude mať za následok väčšie úspechy. Preto budú čeliť výzvam, učiť sa z chýb a aktívne vyhľadávať nové poznatky.

5) Úsudok a rozhodovanie
Ľudské rozhodovanie sa v budúcnosti stane zložitejším. Hoci stroje môžu spracúvať informácie a poskytovať pohľady, ktoré by pre ľudí boli nemožné, napokon bude musieť človek rozhodnúť o širších dôsledkoch, ktoré by rozhodnutie mohlo mať na iné oblasti podnikania, zamestnancov a ďalšie sféry, ako je napr. morálka. Technológie preberú podradnejšie a banálnejšie úlohy a prenechajú ľuďom rozhodovanie na vyššej úrovni.

6) Interpersonálne komunikačné zručnosti
Schopnosť vymieňať si informácie a názory s inými ľuďmi bude životne dôležitá zručnosť. To znamená, že ľudia by mali zdokonaľovať svoju schopnosť účinne komunikovať s inými ľuďmi tak, aby vedeli správne vyjadriť veci pomocou správneho tónu hlasu a reči tela.

7) Vodcovské schopnosti
Pracovná sila budúcnosti bude potrebovať vlastnosti, ktoré sa často spájajú s riadením, ako je napr. inšpirovanie druhých a pomáhanie im. Hoci súčasná typická organizačná schéma nemusí v budúcnosti prevládať, jednotlivci prevezmú vedúcu úlohu v projektových tímoch alebo budú spolupracovať s ostatnými zamestnancami pri riešení problémov a vývoji riešení.

8) Rozmanitosť a kultúrna inteligencia
Keďže náš svet je čoraz rozmanitejší a otvorenejší, je nevyhnutné, aby jednotlivci mali schopnosť porozumieť druhým, rešpektovať ich a spolupracovať s nimi napriek rozdielom v rase, kultúre, jazyku, veku, pohlaví, sexuálnej orientácii, politickom presvedčení alebo náboženskej viere atď. schopnosť porozumieť ostatným a prispôsobiť sa im nielen zlepší spôsob interakcie ľudí v rámci spoločnosti, ale zvýši aj úspešnosť produktov a služieb spoločnosti.

9) Technologické zručnosti
Štvrtá priemyselná revolúcia je podporovaná technologickými inováciami, ako sú umelá inteligencia, veľké dáta, virtuálna realita, blockchain a ďalšie. Každý preto bude potrebovať určitú úroveň komfortu pri používaní technológií. Na základnej úrovni sa od zamestnancov vo väčšine pozícií bude vyžadovať, aby mali prístup k údajom a určovali spôsob, ako s nimi narábať. To si vyžaduje určité technické zručnosti. Preto každý bude musieť aspoň v základoch pochopiť potenciálny vplyv nových technológií na ich priemysel, podnikanie a prácu.

10) Prijatie zmeny
Vzhľadom na rýchle zmeny budúceho pracoviska budú ľudia musieť byť agilní a schopní prijať zmenu. Nielenže naše mozgy musia byť flexibilné, ale aj my musíme byť prispôsobiví, aby sme sa prispôsobili meniacim sa podmienkam a očakávaniam na pracovisku. Základná zručnosť počas 4. priemyselnej revolúcie bude schopnosť brať zmenu nie ako záťaž, ale ako príležitosť na rast a inováciu.

Zdroj: forbes.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia AI robot stroj biznis buducnost clovek

5 komentárov

hi guys i am new on web reakcia na: 10 zručností, ktoré budeme potrebovať, keď sa o prácu budeme deliť nielen s robotmi

25.10.2019 16:10
hi :) bross :)

Test, just a test reakcia na: 10 zručností, ktoré budeme potrebovať, keď sa o prácu budeme deliť nielen s robotmi

9.10.2019 19:10
Hello. And Bye.

Test, just a test reakcia na: 10 zručností, ktoré budeme potrebovať, keď sa o prácu budeme deliť nielen s robotmi

26.9.2019 21:09
Hello. And Bye.

Test, just a test reakcia na: 10 zručností, ktoré budeme potrebovať, keď sa o prácu budeme deliť nielen s robotmi

9.9.2019 23:09
Hello. And Bye.

Test, just a test reakcia na: 10 zručností, ktoré budeme potrebovať, keď sa o prácu budeme deliť nielen s robotmi

26.8.2019 17:08
Hello. And Bye.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať