Gramotnosť a vzdelanie – top riziko pre eZdravie

Prvoradým zameraním lekárov je liečenie svojich pacientov a hoci únik informácií alebo iné hrozby sú súčasťou ich práce už dlhodobo, informačné technológie priniesli aj do tejto oblasti zásadný zvrat. Téma, o ktorej sa najviac hovorilo v prvom z cykl ...

11.10.2018
Samsung mobil_022019

CZ: Trh s IT: firmy žiadajú užšiu špecializáciu. Študenti odboru majú konkurenčnú výhodu

Šíře možností, která se před lidmi s IT vzděláním otevírá na pracovním trhu, se za posledních pět let zdvojnásobila. S rychlou automatizací a digitalizací celé společnosti se IT specialisté stávají nepostradatelnou součástí všech firem. Alespoň zákla ...

20.9.2018

Radíme: Ako viesť deti k finančnej gramotnosti

Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel. Toto príslovie platí aj v oblasti financií. Je preto vhodné učiť deti hospodáriť s peniazmi už od útleho veku. Finančná gramotnosť je jednou z najdôležitejších zručností, ktorú môžu rodičia odovzdať ...

24.7.2018

CZ: Jobstack.it: Prečo majú absolventi v IT premrštené očakávania, a sú vôbec prehnané?

Poměrně nedávno zveřejnil portál Platy.cz zajímavé statistiky, kde mladí počítačoví experti nastupují do firem s průměrnou mzdou cca 36 000 Kč, hned v závěsu je bankovní sektor se svými cca 31 000 Kč. Pro srovnání – v ostatních oborech se průměrná ná ...

24.7.2018

Ochrany detí pred tzv. fake news, falošnými správami, ktoré čoraz viac ovplyvňujú mladú generáciu

Vzdelávanie, informovanie, upozorňovanie. To sú tri základné predpoklady boja proti šíreniu falošných a zavádzajúcich správ, na ktorých sa zhodli rečníci a účastníci konferencie s názvom „Vzdelávanie a kritické myslenie v dobe falošných správ“. Túto ...

8.6.2018

Mini Tech MBA otvára prvý kurz na Slovensku. Pozvané sú len ženy

Unikátny vzdelávací projekt Mini Tech MBA for Women otvára prvý oficiálny kurz v apríli. Je inšpirovaný newyorským programom Tech MBA, no na Slovensku je určený výlučne ženám. Zámerom organizátorky je sprostredkovať účastníčkam bez technického vzdela ...

28.2.2018

Vyhľadávanie

Apsara Yogaton

Najnovšie videáPC forum button