Transakcie v DBeaver

V tomto článku seriálu vám ukážeme, akým spôsobom možno aplikovať transakčné spracovanie operácií v rámci nástroja DBeaver. Nadviažeme na teóriu týkajúcu sa transakcií, o ktorej sme hovorili v predošlej časti seriálu, pričom sa zameriame na opis funk ...

13.12.2018
SWAN_102019

Vyhľadávanie

Brother_300x600

Najnovšie videá

Dgitalna medicina
MANDAYIT 2019