Programujeme v jazyku C#

Úvod >> Digiškola >> Poradňa >> Aplikácie >> Technológie a trendy >> Bezpečnosť >> Ako na to >> Programovanie >> Informačné technológie >> Počítačová grafika >> Foto a video >> Webdiza ...

7.6.2016

Seriál: C++

Úvod >> Digiškola >> Poradňa >> Aplikácie >> Technológie a trendy >> Bezpečnosť >> Ako na to >> Programovanie >> Informačné technológie >> Počítačová grafika >> Foto a video >> Webdiza ...

6.6.2016

ARDUINO – programovanie mikrokontrolérov Atmel /15.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V minulej časti sme k Arduinu pripojili dva reléové spínače a naučili sme sa ich ovládať cez webové rozhranie. A to nielen v lokálnej počítačovej sieti, ale sme si ukázali, ako nast ...

4.6.2016

Vytvárame WWW stránky / 4. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál V predošlej časti sme začali s hypertextovými odkazmi a teraz budeme pokračovať. Uká­ žeme odkazy na časť dokumentu, ďalšie možnosti tagu <a> a povieme si niečo o grafike.  Hypertextové odkazy Základy hyp ...

1.6.2016

Vytvárame WWW stránky / 6. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Na začiatok tohtomesačného pokračovania nášho seriálu si povieme ešte o niektorých tagoch použiteľných v tabuľkách, o využití tabuliek pri formátovaní stránok a prejdeme k základom práce s formulármi.  Tag Capti ...

1.6.2016

ARDUINO – ako webový server /12.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predošlých častiach sme vysvetlili, akým spôsobom môžeme k pripojiť k Arduinu LCD displej. A naučili sme sa tvoriť znaky s diakritickými znamienkami a tie následne vypisovať na LC ...

9.2.2016

ARDUINO - tvorba vlastných znakov na prácu s LCD displejom /11.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predošlej časti sme vysvetlili, akým spôsobom môžeme LCD displej pripojiť k Arduinu - a to buď pomocou už hotového shieldu, alebo tí zručnejší priamo, napríklad cez prepojovacie p ...

17.12.2015

Vývoj pre Android - Mapy a lokalizácia / 15. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál Telefóny aj niektoré tablety platformy Android disponujú obvodmi na príjem signálu GPS z družíc, takže po spojení s mapovými službami nie je problém vytvárať aplikácie, ktoré budú údaje o polohe využívať. Lokali ...

1.12.2015

ARDUINO - pripojenie a práca s LCD displejom /10.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predošlej časti sme uviedli, že k Arduinu najjednoduchšie môžeme pripojiť už hotový LCD shield, na ktorom sa okrem displeja nachádza aj šesť tlačidiel. Tí, ktorí tento shield nema ...

1.12.2015

ARDUINO - periférie a práca s LCD displejom /9.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predchádzajúcich častiach sme pracovali s Arduinom tak, že programy sa spúšťali v Arduine, ale klávesnicu a obrazovku sme si „požičali" z počítača, na ktorom sme Arduino programov ...

26.10.2015

ARDUINO - jednoduchá kalkulačka /8.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predošlej časti sme si vytvorili program na výpočet indexu telesnej hmotnosti BMI. Zároveň sme ukázali, ako sa tvorí n-tá mocnina čísla, a vysvetlili sme, čo je to vnorený podmien ...

14.10.2015

Vývoj pre Windows 10 – Adaptovanie používateľského rozhrania možnostiam zariadenia / 4. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Vaša aplikácia Windows 10 sa musí flexibilne prispôsobiť nielen rôznej veľkosti displejov a ich orientácii. Prvky používateľského rozhrania bude treba zrejme usporiadať inak pri zob ...

14.10.2015

Vývoj pre Windows 10 – Prvá aplikácia UWP / 3. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Najskôr si urobíme inventúru softvérového vybavenia, ktoré budete pri vývoji aplikácií UWP (Universal Windows Platform) potrebovať. Predovšetkým fyzický alebo virtuálny počítač s op ...

25.8.2015

ARDUINO - Výpočty v tele programu a podmienka /7.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predošlej časti sme objasnili, ako Arduino dokáže interaktívne s nami komunikovať. Zároveň sme sa oboznámili s premennými typu string, int a float, ukázali sme si ich použitie a v ...

25.8.2015

Vývoj pre Windows 10 – Dizajn aplikácií / 2. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Možno niektorí z vás po preštudovaní predchádzajúcej časti skúsili vytvoriť aplikáciu Universal Windows Platform (UWP). Predpokladáme, že so zobrazovaním aplikácie na počítači, na k ...

24.7.2015

Vývoj pre Windows 10 – Vývoj univerzálnych aplikácií / 1. časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Windows 8.1 umožnil vytváranie univerzálnych aplikácií pre platformy Windows a Windows Phone, pričom s výnimkou špecifík používateľského rozhrania bolo možné využívať spoločný kód a ...

11.6.2015

ARDUINO - Sériová komunikácia Arduina s PC /4.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Vpredchádzajúcej časti sme si vysvetlili, zakých dôležitých častí sa skladá náš prvý program BLINK. Zároveň sme tento program preložili anahrali do kitu Arduina. Aza domácu úlohu sm ...

19.5.2015


ARDUINO - programujeme mikrokontroléry /3.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predchádzajúcej časti sme ukázali, ako nainštalovať vývojové prostredie (IDE) Arduina. Zároveň sme si nainštalovali správny ovládač pre príslušný kit Arduina (v našom prípade Ardu ...

15.4.2015

ARDUINO - programujeme mikrokontroléry /2.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Vpredchádzajúcej časti sme vás uviedli do sveta mikrokontrolérov. Vysvetlili sme, čo je mikrokontrolér, aké je jeho využitie, kde všade sa dá použiť aaké sú možnosti jeho programova ...

18.3.2015

Vývoj pre Android – Android Studio /1.časť

V prvej časti seriálu sme podľa aktuálnej situácie predstavili vývojové prostredie Eclipse s doplnkom ADT ako oficiálny nástroj na vývoj aplikácií pre Android. Situácia vIT sa však dynamicky mení aod januára 2015 prezentuje Google ako oficiálny nástr ...

18.3.2015

Vyhľadávanie

AMCHAM 2019

Najnovšie videá

elearn

IT GALA stvorec 2019