Programujeme v Jave /6.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Komponenty a dátové modely Vítam vás už pri šiestej časti seriálu o programovaní v Jave. Tentoraz sa budeme venovať trošku zložitejším komponentom a dátovým modelom komponentov, pr ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /5.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Komponenty V tomto pokračovaní seriálu sa budeme venovať ďalším komponentom poskytovaným knižnicou Swing a udalostiam, ktoré s nimi súvisia. V predchádzajúcej časti ste sa mali mož ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /4.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Po predchádzajúcej – verím, že dosť náročnej – časti, venovanej správcovi umiestnenia GridBagLayout, tentoraz dokončíme rozprávanie o umiestňovaní komponentov na plochu kontajnera. ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /3.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predchádzajúcej časti sme sa začali venovať správcom umiestnenia a v jej závere som sľúbil, že tentoraz sa zameriame na správcu GridBagLayout, takže sa do toho môžeme hneď pustiť. ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /2.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V pokračovaní nášho seriálu sa budeme venovať naďalej appletom, konkrétne si povieme niečo o správcoch umiestnenia a o jednotlivých komponentoch, ktoré môžete v appletoch používať. ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /1.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predošlom seriály ste sa mohli naučiť základy programovania v Jave, na ktoré by som rád nadviazal. Tento seriál je preto určený tým, ktorí už ovládajú základy jazyka Java a chceli ...

27.6.2016

Java pod lupou I. /18.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Dodatky Posledná časť seriálu patrí niekoľkým témam, ktoré nie sú natoľko bežné (vnorené a anonymné triedy) alebo už nie sú také populárne (applety), bolo by však škoda nevenovať ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /17.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Thready a synchronizácia Napriek sľubu v závere predošlej časti sa balíku Swing ani ďalším balíkom v tomto seriáli nebudeme venovať. Pri zložitejších témach totiž vôbec nie je jedn ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /16.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Balík java.awt (dokončenie) V predchádzajúcom pokračovaní sme zabudli spomenúť ešte dve významnejšie pomocné triedy. Prvá z nich, Dimension, predstavuje zapuzdrenie šírky a výšky k ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /15.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Balík java.awt AWT je skratka názvu Abstract Windowing Toolkit. Súbor tried združených v balíku java.awt a v jeho podbalíkoch je určený na tvorbu používateľského rozhrania a prácu ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /14.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Balíky java.util.* a java.net Opis balíka java.util by nebol úplný, keby sme vynechali jeho dva podbalíky java.util.zip a java.util.jar. Tretím balíkom, ktorému sa v tomto čísle ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /13.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Balík java.util V ďalšej časti seriálu sa pozrieme, čo ponúka Java v balíku java.util. Ako naznačuje jeho názov, balík java.util obsahuje zbierku rozličných užitočných tried, pre ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /12.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Vstup a výstup údajov V dvanástom pokračovaní seriálu sa oboznámime s triedami, ktoré Java poskytuje na realizáciu vstupných a výstupných operácií. Na príklady, bohužiaľ, tentora ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /11.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Výnimky V každom programe sa nachádza chyba. Možno diskutovať, či je táto stará programátorská axióma pravdivá alebo nie, rozhodne však počas behu programu dochádza k situáciám, kt ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /10.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Abstraktné triedy, rozhrania, balíky Rozprávanie o triedach by nebolo úplné bez zmienky o abstraktných triedach a abstraktných metódach. S abstraktnými triedami úzko súvisí zvláštn ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /9.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Dedičnosť Byl pozdní večer, první máj… hm, ako ten čas letí. No, ale naspäť k Jave. V minulej časti sme hovorili o deklarácii tried a vytváraní objektov. Tento mesiac sa budeme z ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /8.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Objekty a triedy Na popud istého čitateľa bude počnúc týmto číslom PC REVUE možné nájsť na webových stránkach PC REVUE v sekcii Programujeme kompletné zdrojové texty preberaných pr ...

22.6.2016


Java pod lupou I. /7.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Polia Polia v Jave sú samostatnou kapitolou. Na jednej strane ich nemožno zaradiť medzi primitívne typy, pretože už svojou podstatou patria medzi agregované údajové typy. Na druh ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /6.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Príkazy (dokončenie) V šiestom pokračovaní seriálu Java pod lupou dokončíme rozprávanie o príkazoch jazyka Java. Na zopakovanie: dosiaľ sa hovorilo okrem už známych deklaračných a ...

22.6.2016

Java pod lupou I. /5.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Príkazy Vitajte pri ďalšom pokračovaní nášho rozprávania o Jave. V piatej časti sa dozviete, ako pomocou príkazov jazyka vysvetlíme počítaču, čo má presne robiť pri vykonávaní ná ...

22.6.2016

Vyhľadávanie

AMCHAM 2019

Najnovšie videá

SlovakiaTech 2019

IT GALA stvorec 2019