Programujeme pre Android /9. časť

Táto časť seriálu bude tvoriť teoretický úvod k pomerne rozsiahlemu bloku, vktorom sa budeme venovať interakcii medzi aplikáciami písanými pre Android aúdajmi uloženými aspravovanými databázou MySQL. Napriek tomu, že Android dokáže pristupovať ktakto ...

30.6.2016

Programujeme pre Android / 8.časť

Úlohou tejto časti seriálu je opísať zmeny vykonané v našej vzorovej aplikácii, týkajúce sa jej novej funkcionality, a ozrejmiť dotknuté oblasti súvisiacej teórie. Medzi najnovšou (v.3) a predošlou (v.2) verziou aplikácie planovac sú dva funkčné rozd ...

29.6.2016

Programujeme pre Android /7.časť

V tejto časti seriálu sa zameriame na implementáciu tzv. poskytovateľov, resp. vyhodnocovačov obsahu (content providers, resolvers) a takisto komponentov (tried), ktoré s nimi určitým spôsobom súvisia. Pretože používanie výrazov poskytovateľ, resp. v ...

29.6.2016

Vývoj pre Android – Fragmenty: spoločná aplikácia pre telefón aj tablet / 7. časť

Späť na úvod >> Späť na seriál S príchodom tabletov sa začala pre vývojárov dilema. Keby ste aplikáciu určenú pre telefóny spustili na veľkom displeji tabletu, väčšina obrazovky by bola nevyužitá. Opačne, keby sme aplikáciu navrhli primárne pr ...

29.6.2016

Programujeme pre Android /6.časť

Po úvodných článkoch venovaných teórii sa dostávame k zaujímavejšej praktickej časti. K článku prvýkrát prikladáme zdrojový kód vzorovej aplikácie. Pri jeho opise sa nebudeme venovať detailom, to by ďaleko presiahlo rozsah tohto seriálu. Ako sme však ...

29.6.2016

Programujeme pre Android /5.časť

Napriek tomu, že hlavnou náplňou tohto seriálu je programovanie, ktorého výsledkom majú byť spustiteľné aplikácie, stále sa mu nemôžeme naplno venovať. Špecifická štruktúra aplikácií určených pre OS Android nám nedovoľuje začať programovať bez vysvet ...

29.6.2016

Programujeme pre Android /4.časť

Po stručnom úvode je čas na ešte stručnejšie predstavenie základných stavebných prvkov aplikácií písaných pre OS Android. Začneme opisom súborovej štruktúry a možností rozmiestnenia (layouts) grafických prvkov (widgets). Poznámka: Vývoj budeme reali ...

29.6.2016

Programujeme pre Android /3.časť

Skôr ako začneme písať prvé riadky programového kódu, musíme sa oboznámiť s niekoľkými principiálnymi rozdielmi medzi programovacími jazykmi C++ a Java. Je trúfalé tieto rozdiely sumarizovať v rámci jediného článku, ale z dôvodu zamerania sa na progr ...

29.6.2016

Programujeme pre Android /2.časť

Meškanie tohto seriálu voči dátumu vydania Android 1.0 SDK (Software Development Kit) je viac ako 5 rokov. Z dôvodu zníženia tohto časového sklzu musíme postupovať rýchlo čo bude badateľné najmä v prvých článkoch. Aby sme však dali šancu aj začiatočn ...

29.6.2016

Programujeme pre Android /1.časť

Pri sledovaní našich starších seriálov o Linuxe a OpenGL ste si určite všimli, že nami zadané úlohy sme riešili v rámci OS Linux. No a práve linuxové jadro (kernel) je základom OS Android. Na prípravu našich vzorových aplikácií sme používali programo ...

29.6.2016

Seriál: Programujeme pre Windows

Úvod >> Digiškola >> Poradňa >> Aplikácie >> Technológie a trendy >> Bezpečnosť >> Ako na to >> Programovanie >> Informačné technológie >> Počítačová grafika >> Foto a video >> Webdiza ...

29.6.2016

Seriál: Programujeme pre Android

Úvod >> Digiškola >> Poradňa >> Aplikácie >> Technológie a trendy >> Bezpečnosť >> Ako na to >> Programovanie >> Informačné technológie >> Počítačová grafika >> Foto a video >> Webdiza ...

29.6.2016

ARDUINO – Interaktívna komunikácia Arduina s počítačom /6.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál V predošlej časti sme vysvetlili, ako Arduino prijíma znaky z počítača a ako ich odosiela späť. Zároveň sme objasnili, čo je to premenná, aké má vlastnosti, a venovali sme sa podmie ...

28.6.2016

ARDUINO - programujeme mikrokontroléry /1.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Naučme sa programovať mikrokontroléry Atmel ľahko a jednoducho Tento seriál vznikol na základe skúseností a informácií o rýchlo rastúcej potrebe znalostí programovania jednočipovýc ...

28.6.2016

Seriál: ARDUINO

Úvod >> Digiškola >> Poradňa >> Aplikácie >> Technológie a trendy >> Bezpečnosť >> Ako na to >> Programovanie >> Informačné technológie >> Počítačová grafika >> Foto a video >> Webdiza ...

28.6.2016

Programujeme v Jave /11.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Použitie pop-up menu a udalostí vstupu, desktopové aplikácie V tejto časti seriálu o programovaní v Jave sa najprv vrátime k predchádzajúcemu pokračovaniu, kde som sľúbil príklad n ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /10.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Udalosti menu, klávesnice a myši Tentoraz si skompletizujeme svoje vedomosti o tvorbe a obsluhe udalostí menu rozprávaním o udalostnom modeli komponentu JPopupMenu a JMenuItem a po ...

27.6.2016


Programujeme v Jave /9.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Menu a pop-up menu V tejto časti seriálu o programovaní v Jave nadviažeme na tú predošlú, budeme sa teda venovať komponentom na tvorbu menu. Minule sme si ukázali, ako vytvoriť kla ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /8.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Udalostný model JTree a komponenty na prácu s menu V predošlej časti sme sa venovali dosť zložitým a užitočným komponentom JTable a JTree. Toto pokračovanie začneme tam, kde sme mi ...

27.6.2016

Programujeme v Jave /7.časť

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál Komponenty JTable a JTree Aj keď sa nám rok prehupol do druhej polovice a vonku zúria leto a prázdniny, možno ste si našli chvíľku času na to, aby ste zasadli za svoj počítač a ven ...

27.6.2016

Vyhľadávanie

AMCHAM 2019

Najnovšie videá

elearn

IT GALA stvorec 2019