PEVŠ sa rezolútne dištancuje od zodpovednosti za pochybenia pri procese získavania eurofondov

Konzorcium 3 vysokých škôl (Paneurópska vysoká škola, Slovenská technická univerzita, Prešovská univerzita) predložilo 29.10.2016 projekt s názvom „Národné výskumno-vývojové prostredie pre výskum odhaľovania neobvyklých obchodných operácií“, ktorý je ...

16.8.2017
SWAN_102019

Fakulta informatiky PEVŠ otvára špecializované kurzy na zvýšenie IT zručností

Fakulta informatiky PEVŠ otvorí v letnom semestri 2016/17 pilotný projekt celoživotného vzdelávania pre študujúcich a pracujúcich formou špecializovaných kurzov. Cieľom kurzov je zlepšenie praktických počítačových zručností, zvýšenie kvalifikácie a v ...

20.1.2017

Vyhľadávanie

ITAPA_2019

Najnovšie videá

SlovakiaTech 2019