ITPro

Internet vecí zoptimalizuje dopravu a prinesie biliónové zisky

Na internet možno v súčasnosti pripojiť už takmer čokoľvek. Obrovský potenciál využitia sa však skrýva v logistike. Hlavná výhoda IoT v dodávateľskom reťazci je zvýšenie transparentnosti, sledovateľnosť a spoľahlivosť logistických činností. Spoločnos ...

27.5.2017
Techsummit_2020

Nekrológ pre ZUNO

Klientom ZUNO som sa stal začiatkom roka 2011, krátko po tom, čo banka začala svoju činnosť na Slovensku. So skúsenosťami s internetbankingom Slovenskej sporiteľne, Tatra banky a ČSOB (Istrobanky). A s očakávaniami. Po nadobudnutí praxe s aplikáciou ...

12.5.2017

Linux súkromne i pracovne v2.0 (19. časť): NXT-ROS

Táto časť seriálu bude v porovnaní s predošlými v mnohom odlišná. Nebudeme v nej písať o tom, ako veci fungujú, ale ako nefungujú. Naším cieľom je maximalizovať rozsah ponúkaného know-how. Budeme pokračovať v téme ROS/NXT-ROS, pričom rozoberieme inšt ...

11.5.2017

Právne okienko: Ochrana osobných údajov

Problematiku ochrany osobných údajov upravuje zákon s totožným názvom, a to zákon číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ten obsahuje aj legálnu definíciu pojmu osobné údaje. Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sú o ...

11.5.2017

Papierový alebo digitálny?

Ak máme začať využívať on-line služby vo všetkých členských štátoch Európskej únie, musíme si byť istí, že naša elektronická identita bude ochránená a nikto ju nemôže zneužiť. Spoločný digitálny trh EÚ je realitou už vyše pol roka, no len málokto dne ...

11.5.2017

Geografický informačný systém a spracovanie veľkého objemu priestorových dát

Priestorové informácie tvoria dnes pevnú súčasť kľúčových rozhodovacích procesov, či už ide o podnikový GIS na úrovni jedného mesta, alebo na celoslovenskej úrovni. Moderný geografický systém obsahuje priestorové údaje ­zobrazené vo viacerých vrstvác ...

11.5.2017

Girl's Day 2017

Na triediacej linke stojí škatuľa s bielymi guľôčkami. Ruka najskôr neobratne uchopí jednu z nich, pri nasledujúcom pokuse sa už pohybuje s omnoho väčším sebavedomím. Pár krokov, náraz a chichot. „Dá sa tu aj ležať?“ „Ale samozrejme, len lepšie by sa ...

11.5.2017

Articulate 360: Kruh sa uzavrel

Vytváranie on-line kurzov ešte nikdy nebolo jednoduchšie. Vďaka nástrojom z rodiny Articulate 360 možno škálovať potreby od doslova interaktívneho PowerPointu až po plnohodnotný elektronický obsah vytvorený na mieru. Vývojári aplikácií Articulate 360 ...

11.5.2017

VeracompDay´17

Bezpečnosť IT, mobilita a komunikácia, dátové centrá, sieťové riešenia či open source softvér, to boli nosné témy podujatia VeracompDay 2017. Usporiadateľská spoločnosť Veracomp Slovakia je distribútorom IT produktov s prívlastkom VAD, teda distribút ...

11.5.2017

Vyhľadávanie

Najnovšie videá