ITPro

Perspektívy IoT v slovenských firmách

Internet vecí, to nie sú len rôzne objekty, ktoré navzájom komunikujú, ale týka sa aj ľudí, ktorí s týmito vecami rôznym spôsobom prichádzajú do styku, inak povedané, medzi ľuďmi a vecami je v rámci IoT vzájomná závislosť. Objekty doplnené o riadiace ...

7.2.2017
FOTO SLOVAKIA 2019

Reportáž: SAP Success Connect: Trendy a perspektívy v oblasti HR

Koncom novembra SAP usporiadal vo Viedni jednu z najväčších konferencií v regióne zameranú na problematiku ľudských zdrojov. Hlavná téma podujatia bola digitalizácia a digitálna transformácia s cieľom zjednodušenia procesov HR, zefektívnenie vyhľadáv ...

7.2.2017

Linux súkromne i pracovne v2.0 (16. časť) - Virtuálne siete VirtualBoxu

Na prezentáciu aktivít a ukážky jednotlivých postupov opisovaných v tomto seriáli používame virtualizačné prostredie Oracle VirtualBox, ktoré sme charakterizovali už v predošlej verzii seriálu. V tomto článku sa k nemu vrátime, a to z dôvodu opisu mo ...

7.2.2017

Praktická kryptológia (1. časť)

Na začiatku nového roka vám prinášame nový seriál, v ktorom sa budeme venovať kryptológii a jej praktickému využitiu. Cieľom je predstaviť najvýznamnejšie fakty týkajúce sa kryptológie, jej histórie, no najmä jej masívneho vplyvu na súčasný svet IT. ...

7.2.2017

Právne okienko

1. Ak odkliknem v PC pri návšteve webovej stránky „súhlasím s podmienkami“, automaticky podpisujem akoby elektronickú zmluvu? Zbavuje sa takýmto krokom prevádzkovateľ stránky zodpovednosti za konanie návštevníka/používateľa stránky?  Zmluva je dvojs ...

7.2.2017
SWAN_102019

Čo nás čaká v bezpečnosti v roku 2017?

Tak, ako postupuje svet technológií míľovými krokmi dopredu, objavujú sa nové výzvy a problémy v oblasti bezpečnosti. Okrem novej legislatívy ako je GDPR (General Data Protection Regulation, regulácia o ochrane dát) prichádzajú taktiež trendy vo využ ...

6.2.2017

Mobilné zariadenia – brána k osobným údajom

Čím viac sa posúvame do mobilného sveta, tým väčšie nebezpečenstvo hrozí našim osobným údajom. Podľa výskumu CNN až 55 % internetovej komunikácie dnes pochádza z mobilných zariadení. Útočníkom sa tak otvára veľké množstvo nových možností na útoky, a  ...

6.2.2017

Vyhľadávanie

Najnovšie videá

SlovakiaTech 2019